pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Wybrano Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy

Wybrano Rektora PWSZ im. Witelona w LegnicyUczelniane Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 26 maja 2020 roku, dokonało wyboru Rektora Uczelni na kadencję 2020 – 2024. Kolegium wybrało na stanowisko Rektora dra hab. Andrzeja Panasiuka. Kadencja nowego Rektora rozpocznie się 1 września 2020 roku.

Doktor habilitowany Andrzej Panasiuk specjalizuje się w naukach prawnych, jest profesorem  Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 2007–2009 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury ds. legislacji i telekomunikacji, pełnił również funkcję wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Obecnie jest wykładowcą akademickim na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Andrzej Panasiuk ukończył studia magisterskie na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego w 1993 roku uzyskując tytuł magistra historii. Rok później na tym samym uniwersytecie ukończył Wydział Prawa i uzyskał tytuł magistra prawa. W 1997 roku obronił rozprawę doktorską na Uniwersytecie Warszawskim zostając doktorem nauk prawnych. W 2000 roku zdał egzamin na kandydata na członka rad nadzorczych w spółkach skarbu państwa. W latach 2002 – 2004 odbywał aplikację kontrolerską w Najwyższej Izbie Kontroli. W 2008 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

W czasie swojej kariery zawodowej Andrzej Panasiuk pracował między innymi w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Urzędzie Zamówień Publicznych (wiceprezes), Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Najwyższej Izbie Kontroli (dyrektor delegatury), Ministerstwie Infrastruktury, PKP S.A. (członek Zarządu), TK Telekom sp. z o.o. (prezes zarządu, dyrektor generalny). Był także ekspertem w pracach grupy roboczej ds. międzynarodowego prawa handlowego przy ONZ, konsultantem Banku Światowego i EBOR, ekspertem w grupie roboczej INTOSAI. Jest także członkiem kolegium redakcyjnego kwartalnika „Prawo Zamówień Publicznych”, „Kontroli Państwowej” oraz członkiem Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”.

W swoim dorobku naukowym Andrzej Panasiuk ma wiele publikacji książkowych i artykułów z zakresu prawa gospodarczego i administracyjnego, w tym prawa zamówień publicznych. Między innymi: Koncesja na roboty budowlane lub usługi, partnerstwo publiczno-prywatne, Komentarz; Partnerstwo publiczno-prywatne, poradnik, praca zbiorowa,  red. nauk. Andrzej Panasiuk; Zamówienia publiczne przyjazne  innowacjom; System zamówień publicznych,  Zarys wykładu; Zamówienia publiczne w zakresie działalności naukowej lub twórczej; Człowiek w świecie własności; Partnerstwo publiczno-prywatne.

2020-05-27

<< POWRÓTImieniny: Albina, Antoniny, RadosławyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u