pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Wybierz dietetykę - kierunek z przyszłością !

Wybierz dietetykę - kierunek z przyszłością !Interesują Cię zasady zdrowego żywienia? Pragniesz uzyskać kompetencje, które umożliwią Ci przygotowywanie kompleksowych planów żywienia? Wybierz Dietetykę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy i zdobądź kwalifikacje potrzebne do pracy w zawodzie!

Studia na kierunku Dietetyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy są idealne dla osób, które interesują się zasadami zdrowego odżywiania.

Kierunek Dietetyka umożliwia zdobycie zaawansowanej wiedzy i umiejętności z zakresu żywienia człowieka, oceny stanu odżywienia, technologii przygotowywania potraw, kontroli jakości produktów żywieniowych i warunków ich przechowywania, psychologii żywienia i zaburzeń odżywiania, biochemicznych podstaw żywienia, technologii gastronomicznej oraz szeroko pojętej profilaktyki chorób dietozależnych.

Dietetyk jako specjalista ds. żywienia nie tylko uczy, jak zdrowo się odżywiać, ale też uświadamia, jakie błędy żywieniowe popełniamy i jak je wyeliminować. On nie tylko mówi, co jeść, by być zdrowym, lecz także motywuje, wspiera i inspiruje do zdrowego stylu życia.

Rekrutacja kandydatów na studia na rok akademicki 2020/2021 potrwa do 3️1 sierpnia.

Perspektywy zawodowe

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w: publicznych i niepublicznych placówkach opieki zdrowotnej: klinikach, szpitalach oraz poradniach diabetologicznych i chorób metabolicznych, zakładach opieki długoterminowej i paliatywnej, domach opieki społecznej, ramach własnej działalności gospodarczej – gabinet dietetyczny i poradnictwa żywieniowego, placówkach szkolenia sportowców, instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka, organizacjach konsumenckich, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (restauracje, stołówki szkolne i pracownicze, przedszkola – catering), stacjach sanitarno-epidemiologicznych, centrach odnowy biologicznej, SPA, salonach kosmetycznych, szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).Wybierz dietetykę - kierunek z przyszłością !

Nasze atuty

- nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydaktyczna,

- sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny,

- laboratoria i pracownie umiejętności praktycznych (pracownia anatomiczna, pracownia antropometryczna, laboratorium biochemii i toksykologii, laboratorium mikrobiologii i biologii molekularnej, pracownia technologii potraw, pracownia komputerowa z oprogramowaniem umożliwiającym układanie diet),

- wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca znaczne doświadczenie praktyczne,

- wspieranie aktywności studentów poprzez działalność w Studenckim Kole Naukowym Dietetyków PWSZ im. Witelona w Legnicy (działalność naukowa, edukacyjna i społeczna).

Partnerzy

- szpitale i kliniki na terenie województwa dolnośląskiego,

- publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,

- placówki ochrony zdrowia,

- domy pomocy społecznej i domy dziecka,

- powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne,

- placówki oświatowe (szkoły i przedszkola),

- hotele,

- poradnie dietetyczne i gastroenterologiczne,

- ośrodki diagnostyki i terapii endoskopowej,

- sanatoria i uzdrowiska lecznicze.


Tryb studiów: stacjonarny

Profil kształcenia: praktyczny

Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)

Uzyskany tytuł: licencjat

Specjalności:

- dietetyka kliniczna

- poradnictwo żywieniowe i dietetyka w gastronomii

2020-06-19

<< POWRÓTImieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego


Collegium Witelona | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | deklaracja dostępności |kontakt | webmaster
stat4u