pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Wybierz Pielęgniarstwo - dołącz do zawodowców!

Wybierz Pielęgniarstwo - dołącz do zawodowców!Odczuwasz wewnętrzną potrzebę niesienia pomocy innym? Chcesz wykonywać zawód cieszącym się zaufaniem społecznym? Jesteś osobą odporną na stres i umiesz sobie radzić i podejmować właściwe decyzje w sytuacjach ekstremalnych? Umiesz łatwo nawiązywać kontakty interpersonalne? Wybierz studia licencjackie na kierunku Pielęgniarstwo. Do wykonywania tego trudnego zawodu niezbędna jest nie tylko szeroko pojęta wiedza z zakresu medycyny, ale także wrażliwość oraz wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.

Program kierunku Pielęgniarstwo opiera się na standardach kształcenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Efekty uczenia się odnoszą się do dziedziny nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu i obejmują nauki podstawowe, nauki społeczne, nauki w zakresie podstawowej oraz specjalistycznej opieki pielęgniarskiej. Kształcenie realizowane jest w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych, seminariów, zajęć praktycznych, praktyk zawodowych oraz pracy własnej studenta.

Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo ma charakter praktyczny. Absolwent kierunku Pielęgniarstwo posiada wiedzę ogólną z dziedzin nauk medycznych oraz szczegółową wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu pielęgniarstwa.

Rekrutacja kandydatów na studia na rok akademicki 2020/2021 potrwa do 3️1 sierpnia.

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów pierwszego stopnia może znaleźć zatrudnienie w:

- podmiotach prowadzących działalność leczniczą, w tym w szpitalach,

- przychodniach, poradniach,

- placówkach świadczących podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną,

- ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej,

- placówkach opieki długoterminowej.Wybierz Pielęgniarstwo - dołącz do zawodowców!

Nasze atuty

- nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydaktyczna,

- sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny,

- pracownie specjalistyczne do nauki umiejętności praktycznych (pracownia anatomiczna, fizjologii wysiłku fizycznego, pracownia opieki długoterminowej, czynności pielęgniarskich, czynności ratowniczych),

- możliwość realizacji zajęć dydaktycznych metodą symulacji medycznej w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej (sale wysokiej i niskiej wierności, sale ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, sala umiejętności technicznych, sala egzaminu OSCE, sala symulacji z zakresu ALS/BLS),

- wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca znaczne doświadczenie praktyczne, będąca gwarancją profesjonalnego i wszechstronnego przygotowania do pracy w kraju i w państwach Unii Europejskiej,

- zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane w placówkach szkolenia praktycznego pod okiem wyspecjalizowanej kadry medycznej, płatne praktyki pilotażowe,

- wspieranie aktywności studentów poprzez działalność w Studenckim Kole Naukowym Młodych Medyków – sekcja pielęgniarska (działalność naukowa, edukacyjna – udział w konferencjach naukowych oraz społeczna – podjęcie wolontariatu w szpitalach i placówkach opiekuńczych),

- kierunek uzyskał pozytywną opinię i posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych,

- dyplom ukończenia studiów na kierunku Pielęgniarstwo umożliwia korzystanie z uprawnień określonych w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej,

- absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo może podjąć studia drugiego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Partnerzy

- szpitale i kliniki na terenie województwa dolnośląskiego,

- publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia, świadczące podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną,

- placówki oświatowe (szkoły i przedszkola),

- sanatoria o różnorodnym profilu leczniczym oraz szpitale uzdrowiskowe.


Tryb studiów: stacjonarny

Profil kształcenia: praktyczny

Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)

Uzyskany tytuł: licencjat pielęgniarstwa

2020-06-24

<< POWRÓTImieniny: Albina, Antoniny, RadosławyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u