pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Ratownictwo medyczne – studia z pasją

Ratownictwo medyczne – studia z pasjąJeśli w przyszłości chcesz podjąć pracę np. w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym pogotowiu ratunkowym, centrach powiadamiania ratunkowego czy oddziałach SOR oraz czujesz powołanie do niesienia pomocy innym to studia na tym kierunku są dla Ciebie!

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy prowadzi studia licencjackie (studia I stopnia) na kierunku Ratownictwo medyczne. Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie kompetentnego pracownika jednostek systemu ratownictwa medycznego. Podczas 3-letniego okresu uczenia się student nabywa wiedzę z zakresu nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu ze szczególnym uwzględnieniem medycznych czynności ratunkowych, co daje mu możliwość podejścia do Państwowego Egzaminu Ratownika Medycznego (PERM).

Kierunek opiera się na kształceniu praktycznym. Zajęcia dydaktyczne odbywają się zarówno w salach wykładowych multimedialnych, jak i w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej z wykorzystaniem najnowszego sprzętu medycznego i środków dydaktycznych. Praktyki zawodowe realizowane są w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego oraz oddziałach tj. chirurgia, kardiologia, intensywna terapia czy neurologia. Umiejętności praktyczne przekazywane są również podczas zajęć praktycznych organizowanych na oddziałach szpitalnych w ramach pediatrii, medycyny ratunkowej czy chorób wewnętrznych.

Wiedza oraz umiejętności zdobyte podczas zajęć przygotowują do podejmowania działań mających na celu diagnostykę zachorowań oraz wdrożenie odpowiedniego postępowania w stanach zagrożenia zdrowia i życia pacjentów.

Rekrutacja kandydatów na studia na rok akademicki 2020/2021 potrwa do 3️1 sierpnia.

Perspektywy zawodowe

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

- publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym szpitalnych oddziałach ratunkowych,

- zespołach ratownictwa medycznego,

- specjalistycznych służbach ratowniczych (WOPR, TOPR, GOPR),

- służbach mundurowych: Straż Pożarna, Straż Graniczna, Policja,

- firmach prowadzących szkolenia i edukację z zakresu ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy,

- firmach farmaceutycznych,

- prywatnych firmach medycznych zajmujących się m. in.: transportem medycznym, zabezpieczeniem medycznym imprez,

- powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego.Ratownictwo medyczne – studia z pasją

Nasze atuty

- nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydaktyczna,

- sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny,

- pracownie specjalistyczne do nauki umiejętności praktycznych (pracownia anatomiczna, fizjologii wysiłku fizycznego, pracownia opieki długoterminowej, czynności ratowniczych),

- pracownia symulacji zespołu ratownictwa medycznego wyposażona w pełnowymiarową karetkę pogotowia ratunkowego),

- zajęcia dydaktyczne realizowane w plenerze,

- wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca znaczne doświadczenie praktyczne, będąca gwarancją profesjonalnego i wszechstronnego przygotowania do pracy w zawodzie,

- zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane w placówkach szkolenia praktycznego pod okiem wyspecjalizowanej kadry medycznej,

- absolwenci po ukończeniu studiów licencjackich mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia, a wybór dalszej drogi rozwoju zależy od ich preferencji i może podążać w różnych kierunkach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym oraz zdrowiem publicznym,

- wspieranie aktywności studentów poprzez działalność w Studenckim Kole Naukowym Młodych Medyków – sekcja ratownictwa medycznego (działalność naukowa, edukacyjna – udział w konferencjach naukowych oraz społeczna).

Partnerzy

- szpitale i kliniki na terenie województwa dolnośląskiego, w tym Szpitalne Oddziały Ratunkowe oraz Zespoły Ratownictwa Medycznego,

- publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia świadczące podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną,

- placówki oświatowe (szkoły i przedszkola),

służby mundurowe: Straż Pożarna, Straż Graniczna, Policja.


Tryb studiów: stacjonarny

Profil kształcenia: praktyczny

Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)

Uzyskany tytuł: licencjat

2020-06-25

<< POWRÓT
Imieniny: Dionizji, Leontyny, Mikołaja


Collegium Witelona | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | deklaracja dostępności |kontakt | webmaster
stat4u