pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Zostań specjalistą - studiuj pielęgniarstwo magisterskie

Zostań specjalistą - studiuj pielęgniarstwo magisterskieUkończyłeś studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo? Chcesz kontynuować naukę i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe? Jesteś zatrudniony w placówce ochrony zdrowia? Wybierz studia magisterskie na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy!

Program kierunku opiera się na standardach kształcenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Efekty uczenia się odnoszą się do dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu i obejmują nauki społeczne oraz nauki w zakresie opieki specjalistycznej. Program ma charakter modułowy.

Kształcenie realizowane jest w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć praktycznych, praktyk zawodowych oraz pracy własnej studenta. Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo ma charakter praktyczny. Absolwent kierunku Pielęgniarstwo drugiego stopnia posiada specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu pielęgniarstwa i nauk medycznych

Rekrutacja kandydatów na studia na rok akademicki 2020/2021 potrwa do 3️1 sierpnia.

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów drugiego stopnia może znaleźć zatrudnienie w:

- podmiotach prowadzących podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną, w tym w szpitalach, przychodniach, poradniach,

- ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej,

- placówkach opieki długoterminowej,

- administracji państwowej i szkolnictwie medycznym.

Absolwent posiada ponadto umiejętność wdrażania nowych metod, technik opieki i rozwiązań organizacyjnych, rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia oraz zdolność wyznaczania obszarów do podejmowania badań naukowych oraz uczestniczenia w nich.Zostań specjalistą - studiuj pielęgniarstwo magisterskie

Nasze atuty

- nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydaktyczna, sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny, pracownie specjalistyczne do nauki umiejętności praktycznych (pracownia anatomiczna, fizjologii wysiłku fizycznego, pracownia opieki długoterminowej, czynności pielęgniarskich, czynności ratowniczych),

- możliwość realizacji zajęć dydaktycznych metodą symulacji medycznej w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej (sale wysokiej i niskiej wierności, sale ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, sala umiejętności technicznych, sala egzaminu OSCE, sala symulacji z zakresu ALS/BLS),

- wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca znaczne doświadczenie praktyczne, będąca gwarancją profesjonalnego i wszechstronnego przygotowania do pracy w kraju i w państwach Unii Europejskiej,

- zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane w placówkach szkolenia praktycznego pod okiem wyspecjalizowanej kadry medycznej,

- wspieranie aktywności studentów poprzez działalność w Studenckim Kole Naukowym Młodych Medyków – sekcja pielęgniarska (działalność naukowa, edukacyjna i społeczna),

- kierunek uzyskał pozytywną opinię i posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych,

- dyplom ukończenia studiów na kierunku Pielęgniarstwo umożliwia korzystanie z uprawnień określonych w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej. Absolwent studiów drugiego stopnia może podjąć studia trzeciego stopnia.

Partnerzy

- szpitale i kliniki na terenie województwa dolnośląskiego,

- publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia, świadczące podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną,

- placówki oświatowe (szkoły i przedszkola),

- sanatoria o różnorodnym profilu leczniczym oraz szpitale uzdrowiskowe.


Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny

Profil kształcenia: praktyczny

Czas trwania: 4 semestry (2 lata)

Uzyskany tytuł: magister pielęgniarstwa


<< POWRÓT


Imieniny: Albina, Antoniny, RadosławyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u