pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Studiuj Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną

Studiuj Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolnąChciałbyś prowadzić zajęcia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz zajęcia dydaktyczne z dziećmi w placówkach przedszkolnych i klasach I-III szkoły podstawowej? Czujesz, że Twoim powołaniem jest praca na rzecz dzieci? Jeżeli tak to pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

Jednolite studia magisterskie (pięcioletnie) na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w PWSZ im. Witelona w Legnicy przygotowują do pracy z dziećmi w placówkach przedszkolnych i klasach I-III szkoły podstawowej. Program studiów uwzględnia zajęcia z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, merytorycznego, metodycznego, wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

Wiedza zdobyta w toku studiów pozwala zrozumieć społeczno-kulturowy kontekst kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi w ich początkowym okresie edukacji. Integralną częścią programu studiów są praktyki zawodowe, które służą nabywaniu umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych niezbędnych w pracy zawodowej.

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna będzie posiadał wiedzę i kompetencje zapewniające samodzielne przygotowanie, realizację i ewaluację programu nauczania. Nabędzie umiejętności projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych, rozpoznawania potrzeb, możliwości i uzdolnień dziecka/ucznia.Studiuj Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyskuje tytuł magistra i jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I – III szkoły podstawowej).

Rekrutacja kandydatów na studia na rok akademicki 2020/2021 potrwa do 3️1 sierpnia.

Nasze atuty

- dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną,

- posiadamy specjalistyczne pracownie: wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, diagnozy i terapii psychopedagogicznej, muzyczną, a także pracownię multimedialną edukacji wczesnoszkolnej oraz salę do gier i zabaw ruchowych,

- zapewniamy wysoką jakość kształcenia dzięki kadrze dydaktycznej posiadającej dorobek naukowy i doświadczenie praktyczne w pracy z dziećmi,

- realizujemy program kształcenia o profilu praktycznym, co oznacza, że większość zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeń, warsztatów i praktyk poza uczelnią,

- oferujemy bogaty program praktyk, który stwarza możliwość obserwacji, poznania, uczestniczenia i tworzenia praktycznej działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej,

- stwarzamy studentom możliwość uczestnictwa w pracach kół naukowych, konferencjach naukowych i metodycznych, działalności samorządu studenckiego oraz wolontariatu.

Partnerzy

Współpracujemy z wieloma podmiotami środowiska lokalnego: przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, a także z Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Jaworze oraz Oddziałem Miejskim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy.


Tryb studiów: stacjonarny

Profil kształcenia: praktyczny

Czas trwania: 10 semestrów (5 lat)

Uzyskany tytuł: magister

2020-07-10

<< POWRÓTImieniny: Alfa, Leonii, TytusaWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy

Wirtualne Dni Otwartych Drzwi
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u