pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Zapisz się na Energetykę w PWSZ im. Witelona w Legnicy

Zapisz się na Energetykę w PWSZ im. Witelona w LegnicyMyślisz o studiach związanych z odnawialnymi źródłami energii? Studia na kierunku Energetyka pozwalają uzyskać umiejętności i wiedzę z zakresu energetyki, techniki cieplnej oraz nauk technicznych.

Absolwent kierunku Energetyka to inżynier, który posiada wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu problematyki energetycznej, techniki cieplnej oraz nauk technicznych. W szczególności posiada wiedzę z zakresu: podstawowych obszarów energetyki (elektroenergetyka, energetyka gazu i paliw płynnych), energetyki źródeł odnawialnych, budowy, działania i eksploatacji systemów i urządzeń energetycznych. Zna zagadnienia zrównoważonego rozwoju kraju oraz problematykę ekologicznego wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i dystrybucji energii.

Absolwent posiada kwalifikacje w zakresie: projektowania, obsługi i eksploatacji systemów i urządzeń energetycznych, planowania i nadzoru nad gospodarowaniem energią, wdrażania norm energetycznych oraz norm ochrony środowiska związanych z wykorzystaniem energii, wykonywania bilansów energetycznych.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku Energetyka jest w szczególności przygotowany do podjęcia pracy w:

- przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących maszyny, urządzenia i systemy energetyczne, a także w przedsiębiorstwach wytwarzających nośniki energii oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się przesyłaniem i dystrybucją nośników energii,

- przedsiębiorstwach zajmujących się budową i eksploatacją systemów wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych,

- przedsiębiorstwach zajmujących się konsultingiem i auditingiem energetycznym,

- jednostkach samorządu terytorialnego (komórkach organizacyjnych zajmujących się planowaniem energetycznym).

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:Zapisz się na Energetykę w PWSZ im. Witelona w Legnicy

- projektanci i konstruktorzy maszyn, urządzeń i systemów energetycznych,

- inżynierowie nadzoru eksploatacyjnego i inżynierowie energetycy w działach utrzymania ruchu przedsiębiorstw produkcyjnych,

- specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią, przedsiębiorcy w branży energetycznej.

Nasze atuty

- wysoko rozwinięty przemysł oraz ścisła współpraca z pracodawcami ułatwia odbywanie praktyk oraz realizację projektów inżynierskich. Studenci realizują praktyki w wymiarze po 320 godz. w semestrach 4, 6 oraz 7,

- w planie studiów uwzględniono elementy kształcenia dualnego – praktyczne projekty inżynierskie realizowane przez studentów na rzecz zakładów pracy. Projekty uzupełniają praktyki i stanowią kluczowy element przygotowania do zawodu,

- studenci kierunku mogą rozwijać swoje zainteresowania w Kole Naukowym Inżynierii Materiałowej „Ferrum”, studenci mogą uczestniczyć w dodatkowych kursach, seminariach oraz wyjazdach i wycieczkach edukacyjnych.

Partnerzy

- Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,

- Przedsiębiorstwa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

- Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Zagłębia Miedziowego w Legnicy.


Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny

Profil kształcenia: praktyczny

Czas trwania: 7 semestrów (3,5 lata)

Uzyskany tytuł: inżynier

Specjalności:

- eksploatacja maszyn, urządzeń i systemów energetycznych

- energetyka źródeł odnawialnych i zarządzanie energią


2020-07-24

<< POWRÓT
Imieniny: Albina, Antoniny, RadosławyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u