pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Zostań liderem - studiuj Zarządzanie!

Zostań liderem - studiuj Zarządzanie!Trzyletnie studia na kierunku Zarządzanie pozwalają zdobyć kwalifikacje w zakresie zarządzania, w tym zarządzania różnymi pionami przedsiębiorstwa. Pozwalają nabyć umiejętności typowe dla absolwentów kierunków ekonomicznych, którzy są specjalistami w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, rzeczowymi oraz ludzkimi w przedsiębiorstwach lub innych podmiotach.

Pierwsze semestry poświęcone są zdobyciu podstaw wiedzy ekonomicznej: zarządzania, prawa, ekonomii, statystyki, matematyki itp. Od drugiego roku wybierają specjalność, co ułatwia kształcenie umiejętności praktycznych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania zasobami ludzkimi lub lean management. W czasie trzech ostatnich semestrów studiów, przygotowują pracę licencjacką pod opieką doświadczonych promotorów. Praca ma charakter praktyczny i pogłębia umiejętności praktyczne w zakresie wybranej specjalności studiów.

Absolwent specjalności lean management ma wiedzę oraz umiejętności praktyczne dotyczące zastosowania nowoczesnej koncepcji organizacji i zarządzania LEAN MANAGEMENT. Zna i potrafi wykorzystać w praktyce takie metody i techniki jak: lean manufacturing, 5S, Kaizen, Kanban, VSM, SMED oraz inne. Potrafi zastosować lean management w różnych obszarach funkcjonowania organizacji, m.in.: w produkcji, logistyce, pracy biurowej i innych.

Absolwent specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem posiada umiejętność analizy i oceny zjawisk ekonomicznych w skali przedsiębiorstwa i jego otoczenia, a w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy, analizy zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa oraz formułowania jego strategii rozwoju. Posiada umiejętność zarządzania różnymi pionami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa (np. marketing, zarządzanie produkcją, finansami, jakością, kadrami itp.).

Absolwent specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi ma wiedzę oraz umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w tym: doboru pracowników, planowania ścieżek kariery i zarządzania karierą, tworzenia nowoczesnych systemów motywowania do pracy oraz ocen pracowników, projektowania działań kreujących kulturę organizacyjną, analizowania efektywności pracy.Zostań liderem - studiuj Zarządzanie!

Perspektywy zawodowe

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania, w tym zarządzania różnymi pionami przedsiębiorstwa.

W zależności od wyboru specjalności może pracować w przedsiębiorstwach, organizacjach, jednostkach non-profit na różnych stanowiskach, w tym: specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalisty ds. Lean Management, analityka systemów zarządzania, kierownika średniego szczebla.

Wykształcenie ekonomiczne ułatwia absolwentowi prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Nasze atuty

- Uczelnia zawarła wiele porozumień z Pracodawcami, co sprawia, że studenci nie mają problemów ze znalezieniem miejsca odbywania praktyk,

- bezpośredni kontakt z pracodawcami podczas realizacji praktyk zawodowych oraz powiązanie problematyki pracy dyplomowej z potrzebami pracodawców ułatwia znalezienie oraz podjęcie pracy,

- po pierwszym oraz drugim roku studiów studenci odbywają praktyki zawodowe trwające po ok. 2 miesiące pracy. Podczas pierwszej praktyki studenci poznają organizację zakładu pracy oraz zadania realizowane przez poszczególne działy. Kolejne są powiązane z wybraną specjalnością,

- studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w Kole Naukowym „Ekonomicus”. Studenci uczestniczą m. in. w szkoleniach oraz seminariach.

Partnerzy

- przedsiębiorstwa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

- Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,

- Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.


Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny

Profil kształcenia: praktyczny

Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)

Uzyskany tytuł: licencjat

Specjalności:

- lean management

- zarzadzanie przedsiębiorstwem

- zarzadzanie zasobami ludzkimi


2020-07-27

<< POWRÓT
Imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny


Collegium Witelona | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | deklaracja dostępności |kontakt | webmaster
stat4u