pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Wybierz studia na kierunku Logistyka i transport

Wybierz studia na kierunku Logistyka i transportInżynier pracujący w branży Transport-Spedycja-Logistyka (TSL) to zarówno osoba projektująca techniczne aspekty funkcjonowania procesów branży TSL jak i często menedżer, który posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania, psychologii, prawa gospodarczego, logistyki, transportu, spedycji, ekologii itp.

Absolwent specjalności inżynieria systemów logistycznych i transportowych posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie zarządzania funkcjami logistycznymi oraz procesami logistycznymi i transportowymi w przedsiębiorstwach świadczących usługi logistyczne i transportowe, w szczególności w odniesieniu do operatorów logistycznych, firm transportowych, firm spedycyjnych, firm kurierskich.

Absolwent specjalności logistyka produkcji i dystrybucji posiada wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie szerokorozumianych technologii transportu kolejowego oraz technologii prac ładunkowych w systemach logistycznych. Posiada wiedzę z obszaru budowy pojazdów szynowych, sterowania ruchem kolejowym z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa, a także modelowania procesów transportowych oraz zasad eksploatacji taboru kolejowego i infrastruktury kolejowej. Posiada umiejętności dotyczące diagnostyki technicznej obiektów i systemów transportu szynowego oraz kształtowania ochrony środowiska w transporcie szynowym.

Absolwent specjalności organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym jest przygotowany do pracy w:

- przedsiębiorstwach transportu kolejowego, w działach zajmujących się szerokorozumianą logistyką organizacji przewozów i prowadzenia ruchu kolejowego,

- przedsiębiorstwach komunikacji zbiorowej, które wykorzystują transport szynowy,

- przedsiębiorstwach przemysłowych i dystrybucyjnych, w działach zajmujących się analizą i organizacją procesów transportowych i logistycznych realizowanych z wykorzystaniem transportu kolejowego,

- przedsiębiorstwach zarządzających transportem kombinowanym,

- przedsiębiorstwach konstruujących tabor kolejowy,

- centrach logistycznych,

- przedsiębiorstwach spedycyjnych,

- szkołach ponadpodstawowych jako nauczyciel przedmiotów zawodowych, instytucjach administracji samorządowej i państwowej (Urząd Transportu Kolejowego, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei).

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku studiów Logistyka i Transport jest przygotowany do pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych wymagających wiedzy i umiejętności interdyscyplinarnych z branży Transport-Spedycja-Logistyka. Może pracować w centrach logistycznych i wyspecjalizowanych firmach transportowych, a także w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i usługowych – w komórkach zajmujących się zaopatrzeniem, produkcją, dystrybucją oraz magazynowaniem.Wybierz studia na kierunku Logistyka i transport

Absolwent kierunku może być zatrudniony m.in. na następujących stanowiskach:

- menedżer organizacji ruchu transportowego w firmach transportowo-spedycyjnych,

- inżynier w przedsiębiorstwie zajmującym się transportem, logistyką,

- spedycją, produkcją,

- spedytor w firmach spedycyjnych, transportowych oraz produkcyjnych,

- specjalista do spraw transportu w firmach kurierskich oraz transportowo-logistycznych.

Nasze atuty

- uczelnia ściśle współpracuje z doświadczonymi firmami z branży produkcyjnej oraz branży Transport - Spedycja - Logistyka. Współpraca pozwala na realizację praktyk, które studenci odbywają po każdym roku w wymiarze 320 godz.,

- w programie studiów uwzględniono element kształcenia dualnego - praktyczne projekty realizowane na rzecz pracodawcy. Projekty uzupełniają praktyki i stanowią kluczowy element przygotowania do zawodu, ukończenie studiów zapewnia możliwość ubiegania się o zwolnienie z egzaminu związanego z uzyskaniem certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym,

- studenci kierunku mogą rozwijać swoje zainteresowania w Kole Naukowym Logistyki i Transportu lub Kole Naukowym Zarządzania Jakością. Studenci mogą uczestniczyć w dodatkowych kursach, seminariach oraz wyjazdach i wycieczkach edukacyjnych.

Partnerzy

- POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o o.,

- Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,

- Przedsiębiorstwa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

- regionalne zakłady produkcyjne,

- przedsiębiorstwa świadczące usługi TSL.


Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny

Profil kształcenia: praktyczny

Czas trwania: 7 semestrów (3,5 lata)

Uzyskany tytuł: inżynier

Specjalności:

- inżynieria systemów logistycznych i transportowych

- logistyka produkcji i dystrybucji

- organizacja i zarzadzanie w transporcie kolejowym - specjalność objęta patronatem POL-MIEDZ TRANS sp. z o o.


2020-07-29

<< POWRÓT
Imieniny: Albina, Antoniny, RadosławyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u