pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Zarządzanie i inżynieria produkcji

 Zarządzanie i inżynieria produkcjiStudia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji zapewniają wszechstronną wiedzę techniczną uzupełnioną o kwalifikacje inżyniera oraz menadżera. Studenci mogą poszerzyć swoje zainteresowania związane z problemami konstruowania, wytwarzania, eksploatacji, bezpieczeństwa oraz wykorzystania narzędzi informatycznych w procesach produkcyjnych.

Pierwsze semestry poświęcone są zdobyciu podstaw wiedzy potrzebnej inżynierowi: matematyki, fizyki, chemii, materiałoznawstwa itd.. Na drugim roku studenci wybierają specjalność zgodną ze swoimi zainteresowaniami. W ostatnich trzech semestrach studenci piszą prace inżynierskie pod opieką doświadczonych promotorów. Prace mają charakter praktyczny i dotyczą realnych problemów jakie występują w przedsiębiorstwie.

Absolwent specjalności inżynieria mechaniczna posiada umiejętność analizy parametrów mechanicznych materiałów w odniesieniu do ich użytkowania związanego z podatnością na korozję, pękanie, złamania itp. Ponadto potrafi określić przydatność tych parametrów dla określonego produktu. Absolwent umie korzystać z dostępnych przyrządów oraz systemów pomiarowych w celu diagnozy problemów związanych z eksploatacją produktu, oceną jakości i niezawodności produktu oraz zarządzania jakością produktu.

Absolwenci specjalności inżynieria motoryzacyjna jest specjalistą w zakresie zarządzania produkcją w branży motoryzacyjnej, w szczególności ma wiedzę w zakresie organizacji produkcji elementów pojazdów samochodowych, technik wytwarzania, doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych.

Absolwent specjalności systemy i procesy przemysłowe jest specjalistą w zakresie organizacji wybranych systemów i procesów przemysłowych. Potrafi analizować i modernizować istniejące systemy przemysłowe, a także optymalizować procesy przemysłowe. Zna technologie informatyczne wspomagające procesy przemysłowe.

Perspektywy zawodowe

Absolwent jest inżynierem, który posiada nowoczesną wiedzę w zakresie inżynierii produkcji oraz nauk o zarządzaniu. W zależności od wyboru specjalności posiada pogłębione umiejętności w zakresie inżynierii mechanicznej, inżynierii motoryzacyjnej lub systemów i procesów przemysłowych. Absolwent kierunku może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w tym z branży motoryzacyjnej.Zarządzanie i inżynieria produkcji

Nasze atuty

- absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji może pracować w zakładach produkcyjnych w szczególności w branży motoryzacyjnej,

- studenci mogą odbywać praktyki w przedsiębiorstwach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Po każdym roku studiów studenci odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 320 godzin. Podczas pierwszej praktyki studenci poznają organizację zakładu pracy, struktury produkcji, zasady rekrutacji itd. Kolejne praktyki łączą się tematycznie z wybraną specjalnością,

- studenci kierunku mogą rozwijać swoje zainteresowania w Kole Naukowym Zarządzania Jakością, Kole Naukowym Inżynierii Materiałowej „Ferrum” lub Kole Naukowym Logistyki i Transportu,

- studenci uczestniczą w dodatkowych kursach, seminariach oraz wyjazdach i wycieczkach edukacyjnych,

- w programie uwzględniono elementy kształcenia dualnego – praktyczne projekty realizowane na rzecz pracodawcy, które uzupełniają praktyki i stanowią kluczowy element przygotowania do zawodu.

Partnerzy

- Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,

- przedsiębiorstwa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

- regionalne zakłady produkcyjne,

- Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Zagłębia Miedziowego w Legnicy.


Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny

Profil kształcenia: praktyczny

Czas trwania: 7 semestrów (3,5 lata)

Uzyskany tytuł: inżynier

Specjalności:

- inżynieria mechaniczna

- inżynieria motoryzacyjna

- systemy i procesy przemysłowe

2020-07-30

<< POWRÓTImieniny: Ady, Wiwiany, Sylwiusza
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u