pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
O bohaterach i wydarzeniach w historii dawnego Drohobycza – relacja z przebiegu spotkania podsumowującego projekt sfinansowany ze środków Fundacji PZU

O bohaterach i wydarzeniach w historii dawnego Drohobycza – relacja z przebiegu spotkania podsumowującego projekt sfinansowany ze środków Fundacji PZUW dniu 21 sierpnia 2020 roku odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pt. „Wydanie publikacji „Burmistrz Drohobycza Jan Niewiadomski (1844-1914) – piekarz, polityk, uczestnik powstania styczniowego 1863 r.” / Бургомістр Дрогобича Ян Нєвядомський (1844-1914 рр.) – пекар, політик, учасник січневого повстання 1863 р.” sfinansowane ze środków Fundacji PZU.

W telekonferencji uczestniczyli Partnerzy projektu reprezentujący Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet im. Iwana Franki w Drohobyczu, Państwowy Historyczno-Kulturowy Rezerwat „Nagujewicze” oraz Państwową Wyższą Szkołę im. Witelona w Legnicy. Uczestnikami spotkania, zorganizowanego przez Bibliotekę Państwowej Wyższej Szkoły im. Witelona w Legnicy byli:

- po stronie ukraińskiej: prof. Nadia Skotna - Rektor drohobyckiego Uniwersytetu i dr Jurij Wowk - Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą; prof. dr hab. Leonid Tymoszenko - recenzent publikacji; dr Bohdan Lazorak - dyrektor Państwowego Historyczno-Kulturowego Rezerwatu „Nagujewicze”, docent Katedry Współczesnej Historii i Nauk Historycznych, autor publikacji; Tetiana Lazorak - starszy pracownik naukowy Muzeum im. Iwana Franki, magister edukacji pedagogicznej.O bohaterach i wydarzeniach w historii dawnego Drohobycza – relacja z przebiegu spotkania podsumowującego projekt sfinansowany ze środków Fundacji PZU

- po stronie polskiej: prof. dr hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą; prof. zw. dr hab. Stanisław Dąbrowski – recenzent publikacji; mgr Agnieszka Koza - Dyrektor Biblioteki; dr Beata Skwarek - adiunkt WNHiS, koordynator projektu i autor publikacji.

Po wspólnym powitaniu i przedstawieniu zebranych osób po stronie polskiej i ukraińskiej, głos zabrali Rektor Uniwersytetu w Drohobyczu profesor Nadia Skotna i Prorektor legnickiej Uczelni profesor Jerzy J. Pietkiewicz. W dalszej kolejności prezentacji książki dokonali ukraińscy autorzy – dr Bogdan Lazorak i mgr Tetiana Lazorak. Następnie sprawozdanie z realizacji projektu omówiła dr Beata Skwarek. Zakończenie tej części spotkania uświetniły wypowiedzi recenzentów – profesora Leonida Tymoszenko i profesora Stanisława Dąbrowskiego.

O bohaterach i wydarzeniach w historii dawnego Drohobycza – relacja z przebiegu spotkania podsumowującego projekt sfinansowany ze środków Fundacji PZUSpotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze. Podkreślając pozytywne aspekty podjętych działań określono kolejne inicjatywy. Kontynuacja projektu przewidziana została we współpracy z Państwowym Historyczno-Kulturowym Rezerwatem „Nagujewicze” oraz w partnerstwie z Państwowym Pedagogicznym Uniwersytetem im. Iwana Franki w Drohobyczu. W ramach wspólnie określonego projektu „Od ziemi Witelona do ziemi Iwana Franki”, w założeniach przewiduje się m.in. organizację wystaw promujących wybitne postacie, konferencje i seminaria wyjazdowe oraz dalsze prace naukowo-badawcze, których efekty znajdą odzwierciedlenie w wydaniu przez PWSZ im. Witelona w Legnicy kolejnych dwóch publikacji. Pierwsza będzie miała charakter studium historycznego czasów I wojny światowej i ukazywać będzie zagrożenia dla ziemi drohobyckiej. W drugiej zostaną zaprezentowane turystyczne, przemysłowe i kulturalno-religijne walory oraz zasoby regionu drohobyckiego przełomu wieków XIX i XX. Prace nad zaplanowanymi publikacjami przyczynią się do poznania historycznych zawiłości oraz przełamywania barier i podejmowania wysiłku w dochodzeniu do prawdy w spornych kwestiach.

Uczestnicy spotkania zadeklarowali podpisanie trójstronnego porozumienia umożliwiającego realizację projektu „Od ziemi Witelona do ziemi Iwana Franki”. Wyrazili również nadzieję, iż zaplanowane inicjatywy zyskają przychylność Zarządu Fundacji PZU, dzięki której możliwe było wydanie publikacji o Janie Niewiadomskim i udostępnienie wielu egzemplarzy społeczności polskiej i ukraińskiej.O bohaterach i wydarzeniach w historii dawnego Drohobycza – relacja z przebiegu spotkania podsumowującego projekt sfinansowany ze środków Fundacji PZU

<< POWRÓT


Imieniny: Ady, Wiwiany, Sylwiusza
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u