pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Zdrowie publiczne - nowy kierunek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy!

Zdrowie publiczne - nowy kierunek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy!Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy uzyskał zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie nowego kierunku studiów - Zdrowie publiczne na poziomie studiów magisterskich.

Nowy kierunek studiów jest adresowany przede wszystkim do absolwentów kierunku Ratownictwo medyczne oraz absolwentów studiów licencjackich z obszarów nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Zdrowie publiczne
studia magisterskie

O kierunku:

Celem kształcenia na kierunku Zdrowie publiczne,  studia II stopnia, jest przygotowanie studenta do profesjonalnego korzystania z narzędzi dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia oraz organizacji ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego. Kształcenie ma charakter praktyczny, a studenci uzyskują wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu.

W pierwszym roku kształcenia realizowane są przedmioty obejmujące tematykę epidemiologii, zdrowia publicznego, profilaktyki, edukacji zdrowotnej, biologii człowieka, medycyny zapobiegawczej. Po drugim semestrze student wybiera jedną z dwóch specjalności.

Tryb studiów: stacjonarny

Profil kształcenia: praktyczny

Czas trwania studiów: 4 semestry (2 lata)

Tytuł zawodowy: magister

Specjalności:

- organizacja ratownictwa medycznego i zarządzanie kryzysowe

- promocja zdrowia

Specjalności:

Organizacja ratownictwa medycznego i zarządzanie kryzysowe - specjalność przeznaczona dla absolwentów kierunku Ratownictwo medyczne. W ramach specjalności student podnosi swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie medycznych czynności ratunkowych oraz zarządzania i organizacji pracy jednostek systemu PRM.

Zajęcia praktyczne realizowane są w pracowniach doposażonych w najnowszy sprzęt szkoleniowy, wysokiej wierności fantomy oraz symulator karetki pogotowia. Podczas zajęć praktycznych realizowana jest rozszerzona tematyka dotycząca  ratownictwa medycznego w pediatrii, geriatrii,  traumatologii oraz u pacjentów niestandardowych.

Promocja zdrowia – specjalność przeznaczona jest dla absolwentów studiów licencjackich z obszarów nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej. W ramach specjalności student nabywa kompetencje merytoryczne i metodyczne z zakresu promocji zdrowia oraz kreatywnego tworzenia autorskich programów profilaktycznych.

Zajęcia z zakresu turystyki zdrowotnej, psychodietetyki, naturoterapii czy profilaktyki uzależnień przygotowują studenta do promowania zdrowego stylu życia, planowania i realizowania edukacji zdrowotnej w różnych grupach wiekowych.

Perspektywy zawodowe:

Studia na kierunku Zdrowie publiczne przygotowują do pracy na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych w programach ochrony zdrowia, profilaktyki, a także na stanowiskach administracyjnych w podmiotach leczniczych, placówkach inspekcji sanitarno-epidemiologicznych i jednostkach świadczących usługi zdrowotne.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

- podmiotach leczniczych tj. placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, szpitalach, oddziałach dziennych, hospicjach, zakładach psychiatrycznych, sanatoriach, placówkach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach opiekuńczo-leczniczych, stacjach i punktach krwiodawstwa, prywatnych klinikach, centrach zdrowia i urody,

- administracji rządowej i samorządowej tj. Ministerstwie Zdrowia, Urzędach Wojewódzkich, Urzędach Miasta i Gminy w Działach Oświaty Zdrowotnej i Zdrowia, Regionalnych Ośrodkach lub Centrach Zdrowia Publicznego, NFZ,

- Państwowej Inspekcji Sanitarnej (w działach promocji zdrowia, higieny komunalnej, żywienia, epidemiologii, transportu, higieny szkolnej),

- branży farmaceutycznej,

- innych jednostkach (sektor edukacyjny, instytucje akademickie i badawcze, media, organizacje pozarządowe),

- w ramach własnej działalności gospodarczej.

Nasze atuty:

- autorski program kształcenia, dostosowany do aktualnych potrzeb rynku,

- nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydaktyczna, sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny, pracownie specjalistyczne do nauki umiejętności praktycznych (pracownia  fizjologii wysiłku fizycznego, czynności ratowniczych, pracownia symulacji zespołu ratownictwa medycznego wyposażona w pełnowymiarową karetkę pogotowia ratunkowego),

- wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca doświadczenie praktyczne, będąca gwarancją profesjonalnego i wszechstronnego przygotowania do pracy w zawodzie,

- zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane w placówkach szkolenia praktycznego pod okiem wyspecjalizowanej kadry,

- wspieranie aktywności studentów poprzez działalność w Studenckich Kołach Naukowych  (działalność naukowa, edukacyjna oraz społeczna).

Partnerzy:

- szpitale i kliniki na terenie województwa dolnośląskiego,

- publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia świadczące podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną,

- placówki oświatowe (szkoły i przedszkola),

- służby mundurowe: Straż Pożarna, Straż Graniczna, Policja,

- fundacje oraz lokalne przedsiębiorstwa  działające w obszarze promocji zdrowia.

2020-08-25

<< POWRÓT

Imieniny: Albina, Antoniny, RadosławyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u