pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Nasza Universitas - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 2007 - 2020

Nasza Universitas - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 2007 - 2020Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka” wydało album pt. Nasza Universitas. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 2007 – 2020.

Universitas magistrorum et scholarium – ta średniowieczna maksyma określała najstarsze wyższe uczelnie, podkreślając „wspólnotę (ogół) nauczycieli i uczniów”, której celem było przygotowanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników. Mimo upływu wieków określenie to najlepiej charakteryzuje zespół ludzi skupionych na osiągnięciu wspólnego celu – zdobywaniu wiedzy i jej rozpowszechnianiu.

Kiedy w 1998 roku Prezes Rady Ministrów wydał rozporządzenie o powstaniu w Legnicy pierwszej samodzielnej, państwowej uczelni, funkcjonowała już grupa ludzi zaangażowanych i wierzących w sukces takiego przedsięwzięcia. Po dwudziestu dwóch latach można już dziś mówić o sukcesie. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zajmuje jedno z czołowych miejsc w regionie. Jej mury opuściło blisko 25 000 absolwentów z tytułami licencjatów, inżynierów i magistrów. Powstał kampus obejmujący cztery budynki dydaktyczne o powierzchni ponad 22 tys. m2, akademik, biblioteka uczelniana, a wiele przedsięwzięć naukowych i kulturalnych weszło na stałe do kalendarzy lokalnych imprez.

Tak znaczący sukces nie byłby możliwy bez osób, które współtworzyły legnicką Uczelnię. Niewątpliwie największe zasługi przypisać należy kierownictwu Uczelni. Jej Rektorom, którzy kierowali rozwojem PWSZ im. Witelona w Legnicy i utrwalali jej dorobek. Profesorowie Stanisław Dąbrowski, Ryszard Pisarski i Jerzy Pietkiewicz to osoby, które na zawsze wpisały się w historię Uczelni.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy nie tylko wypełnia lukę, umożliwiając zdobycie wyższego wykształcenia mieszkańcom małych miejscowości, oddalonych od ośrodków akademickich. Przez wiele lat funkcjonowania zapewniła bardzo ważny dopływ wykwalifikowanej i kompetentnej kadry specjalistów z najważniejszych obszarów funkcjonowania lokalnych przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek ochrony zdrowia i innych. Absolwenci szkoły stanowią bardzo ważne ogniwa kierownicze i specjalistyczne w wielu organizacjach. Istotnym walorem Uczelni jest sprzyjanie ożywieniu życia naukowego i kulturalnego w lokalnych środowiskach społecznych.

Legnicka Uczelnia spełnia nie tylko funkcje edukacyjne, prowadzi również badania naukowe, często związane z potrzebami lokalnych środowisk, współpracując z odpowiednimi instytucjami badawczymi krajowymi i zagranicznymi. Na podkreślenie zasługuje także rola kulturotwórcza i wychowawcza w regionie jej oddziaływania. Wiele jest przykładów inicjatyw naukowych, kulturalnych, sportowych będących wyrazem promieniowania Uczelni, jej pozytywnego wpływu na lokalne i szersze środowiska społeczne. Nie można także pominąć aktywnego działania władz Uczelni w dopasowywaniu istniejących i tworzeniu nowych kierunków studiów, odpowiadających zapotrzebowaniu lokalnych przedsiębiorstw. Nawiązując do znanych misji społecznych, jakie zawsze były realizowane przez polskie szkoły wyższe, legnicka Uczelnia z powodzeniem buduje w tej dziedzinie własną godną uwagi tradycję, zasługując w pełni na nazwę nasza Universitas Legnicensis – legnicką wspólnotę uczelnianą.

2020-09-22

<< POWRÓT
Imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny


Collegium Witelona | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | deklaracja dostępności |kontakt | webmaster
stat4u