pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka – aspekty społeczno-prawne

W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka – aspekty społeczno-prawneZapraszamy do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka – aspekty społeczno-prawne”, która odbędzie się w dniu 20 listopada 2020 r. w bezpiecznej formule on-line.

20 listopada to dzień znaczących wydarzeń dla praw dziecka – rocznica uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka w 1959 r. oraz Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 r., a także Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Dla uczczenia tak ważnych wydarzeń, pragniemy zorganizować spotkanie, będące okazją do pochylenia się nad społeczno-prawnymi aspektami rozwoju i bezpieczeństwa dziecka.

Tematyka poruszana podczas konferencji podzielona zostanie na panele tematyczne:

I. Rola państwa w życiu społecznym a wpływ globalizacji na proces wychowania
II. Pedagogika prawa, etyka i moralność a wychowanie
III. Strefa bezpieczeństwa i dobrobytu a konflikty zbrojne
IV. Dzieci i młodzież w przestrzeniach życia społecznego
V. Działania trzeciego sektora w trosce o bezpieczeństwo i wychowanie dzieci i młodzieży
VI. Profilaktyka społeczna ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży
VII. Bezpieczeństwo dziecka w ruchu drogowym
VIII. Medycyna a prawa dziecka
IX. Wyzwania wobec współczesnej rodziny a dziecko
X. Studenci o wychowaniu i bezpieczeństwie

Prosimy także o poinformowanie o planowanym wydarzeniu swoich współpracowników, przyjaciół i studentów, którym przygotowano panel studencki.
                      
Organizatorami konferencji są Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (Instytut Nauk Prawnych); Klinika Prawa – Klinika Praw Dziecka, działająca przy Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie oraz  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im.  Iwana Franki w Drohobyczu, Uniwersytet Ekonomiki i Prawa KROK w Kijowie, Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka.

Komitet Naukowy Konferencji działa pod przewodnictwem prof. dra hab. Stanisława Leszka Stadniczeńko – Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Jego członkami są: prof. dr hab. Magdalena Sitek – Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, prof. dr hab. Nadia Skotna – Rektor Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Iwana Franki w Drohobyczu, dr hab. Andrzej Panasiuk, prof. PWSZ – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska – Dziekan Studiów Prawno-Administracyjnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, prof. dr hab. Tatiana Francuz - Jaśkiewicz - Uniwersytet Ekonomiki i Prawa KROK w Kijowie, prof. dr hab. Ewa Jarosz – Instytut Pedagogiki Uniwersytet Śląski, prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Kierownik Kliniki Pediatrii w Warszawie, prof. dr hab. Natalia Pobirchenko - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, prof. dr hab. Małgorzata Such-Pygiel – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, prof. dr Svitlana Shchudlo – Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, prof. dr hab. Roza Valeeva – Uniwersytet Federalny w Kazaniu, prof. dr hab. Marek Andrzejewski – Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk Prawnych PAN, prof. dr hab. Anatol Francuz – Uniwersytet Ekonomiki i Prawa KROK w Kijowie, prof. dr hab. Tadeusz Graca - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, prof. dr hab. Marek Konopczyńki – Uniwersytet w Białymstoku, prof. dr hab. Andrzej Korybski – Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr hab. Jacek Kulbaka – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, prof. dr. hab. Stanisław Nitecki – Uniwersytet Opolski, prof. zw. dr hab. Mieczysław Plopa – Dyrektor Instytutu Nauk Psychologicznych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, prof. dr hab. Bronisław Sitek – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, prof. dr hab. Wojciech Słomski – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, prof. dr hab. Jacek Sobczak – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Profesor Instytutu Nauk Prawnych, prof. dr hab. Adam Solak – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, prof. zw. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, dr Helena Babiuch – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, dr Iwona Florek - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, dr Aleksandra Lukasek - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, dr Marek Michalak – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, dr Avi Tsur – Uniwersytet w Tel Avivie, Izrael, dr n. med. Maciej Michalak – Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka, dr Piotr Zamelski – Politechnika Opolska oraz Henryk Zabrocki – Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Koszalinie.

Patronem konferencji jest Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka.

Program konferencji:

20 listopada 2020 r.

- 9:15 – Logowanie uczestników konferencji (link do logowania zostanie przesłany na adres e-mail zgłoszonych uczestników)

- 9:30 – 10:15 – Sesja otwierająca - wystąpienia współorganizatorów, partnerów, patronów

- 10:15- 16:00 – Obrady w zespołach problemowych (w tym panel studencki)

- 16:00-16:30 – Podsumowanie, zakończenie konferencji

2020-09-24

<< POWRÓTImieniny: Albina, Antoniny, RadosławyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u