pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Nowe studia podyplomowe - Executive Master of Business Administration

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zaprasza na nowe studia podyplomowe - Studia Executive Master of Business Administration, których celem jest podniesienie kwalifikacji kadry kierowniczej firm, przedsiębiorstw oraz innych instytucji w obszarze nowoczesnego zarządzania organizacją; rozwój kompetencji społecznych niezbędnych menadżerowi przy identyfikowaniu i rozstrzyganiu dylematów związanych z funkcjonowaniem organizacji z szerokim uwzględnieniem postaw etycznych. Absolwenci studiów EMBA zwiększają swoje kompetencje zawodowe zyskując tym samym znaczącą przewagę konkurencyjną na szeroko pojętym rynku pracy.

Rekrutacja została przedłużona do 31 stycznia 2021 r.

Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się co najmniej 3-letnim stażem na stanowisku kierowniczym, w tym dla kadry kierowniczej różnego szczebla, członków organów przedsiębiorstw, menedżerów, a także osób, które w przyszłości chciałyby się ubiegać o awans na wyższe stanowiska w strukturze organizacyjnej. Podjęcie studiów jest też dobrym wyborem dla osób, które chcą rozwinąć i ugruntować nabytą wcześniej wiedzę tak, by móc optymalnie korzystać z kompetencji z obszaru zarządzania zarówno w swoim miejscu pracy, jak i otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Studia te umożliwiają również zdobycie i rozwinięcie tzw. umiejętności miękkich na wysokim poziomie, co jest niezbędne w przypadku kadry menedżerskiej. MBA to również doskonała platforma do nawiązywania kontaktów z liderami biznesu ze swojego otoczenia.

Według badań przeprowadzonych w 2015 roku przez Sedlak & Sedlak mediana wynagrodzeń osób z dyplomem MBA wynosiła aż 14 150 zł. Jest to suma, która znacząco odbiega od przeciętnych wynagrodzeń w Polsce.

Zajęcia będą nastawione na praktykę. Wykładowcami będą wysokiej klasy specjaliści w swoim fachu, praktycy biznesu zatrudnieni w polskich i międzynarodowych korporacjach na stanowiskach wyższego szczebla, a także przedstawiciele świata nauki łączący pracę dydaktyczną z praktyką w biznesie.

Program studiów obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak: zarządzanie strategiczne, marketing, zarządzanie projektami, uwarunkowania prawne, ekonomia, networking, odpowiedzialność prawna członków organów spółek i dyrektorów finansowych, podstawy rachunkowości, przywództwo strategiczne, etyka i odpowiedzialność społeczna biznesu, brand management, zarządzanie zasobami ludzkimi, negocjacje w biznesie.

Dyplom MBA uprawnia również do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa.

Studia Executive Master of Business Administration trwają 2 semestry i obejmują 208 godzin zajęć dydaktycznych. Przewiduje się prowadzenie zajęć w trybie kształcenia na odległość z użyciem uprzednio nagranych i udostępnionych słuchaczom wykładów, a także w czasie rzeczywistym.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych wraz z listem motywacyjnym należy złożyć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, pokój nr 104 w budynku C, Legnica, ul. Sejmowa 5A, lub przesłać pocztą z dopiskiem "Studia Podyplomowe EMBA".

Rekrutacja została przedłużona do 31 stycznia 2021 r.

Szczegółowe informacje, w tym dokumenty wymagane od kandydatów na studia podyplomowe znajdują się  na stronie: www.cku.pwsz.legnica.edu.pl w zakładce „studia podyplomowe”.

2020-10-23

<< POWRÓT
Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u