pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Będziemy tworzyć interdyscyplinarne kierunki

Będziemy tworzyć interdyscyplinarne kierunkiRozmowa z nowym Rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy – JM Rektorem dr. hab. Andrzejem Panasiukiem, prof. PWSZ

- Co zadecydowało, że wziął Pan udział w konkursie na rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy?

- Od kilku lat miałem kontakty z pracownikami legnickiej uczelni przy okazji konferencji czy wykładów dla kadry kierowniczej, dotyczących przetargów publicznych. Tą dziedziną zajmuję się naukowo ale także praktycznie. Lubię podejmować nowe wyzwania  i  takim wyzwaniem jest dla mnie kierowanie PWSZ im. Witelona w Legnicy. Jest to kolejny etap mojej pracy w szkolnictwie wyższym.

- W Pana biografii zawodowej są dwa nurty: jeden to administracja, a drugi akademicki.

- Skończyłem studia historyczne i prawnicze. Od początku pracy zawodowej zajmuję się tematyką zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. W mojej pracy zawsze przeplatała się sfera kontroli państwowej, przeszedłem drogę od inspektora po funkcje kierownicze. Zajmowałem się także tworzeniem przepisów prawa dotyczących tych dziedzin. W Ministerstwie Infrastruktury dostałem zadanie przygotowania zmian w prawie zamówień publicznych i słynnej specustawy drogowej przed Euro 2012. Dzięki tej ustawie można było szybciej realizować inwestycje, bo usprawniła procedurę wywłaszczania potrzebnych pod nie terenów. Odpowiadałem też za zmiany w prawie telekomunikacyjnym, dzięki którym możliwe było wprowadzenie w Polsce naziemnej telewizji cyfrowej, z której mogą korzystać teraz miliony osób.

- Drugi nurt Pana zawodowego życia to praca akademicka.

- Obroniłem pracę doktorską na temat koncesji i kontyngentów na Uniwersytecie w Białymstoku. Potem zająłem się dydaktyką. Pracując w Urzędzie Zamówień Publicznych prowadziłem szkolenia, często wyjeżdżaliśmy na konferencje, żeby promować nowe zasady gospodarowania środkami publicznymi. I tak to polubiłem, że nawiązałem współpracę ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, gdzie do dziś prowadzę wykłady na temat zamówień publicznych. W swoim dorobku naukowym mam wiele publikacji książkowych i artykułów z zakresu prawa gospodarczego i administracyjnego.   

- Jaka ma być PWSZ po Pana kadencji, czyli za cztery lata?

- Legnicka uczelnia wywarła na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Szczególnie baza dydaktyczna wydziałów, np. Nauk Technicznych i Ekonomicznych czy Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. Niejedna politechnika w kraju nie ma tak dobrze wyposażonych pracowni i laboratoriów. Na wysokim poziomie funkcjonują czytelnie i biblioteka. Jest to piękny kampus. Poznałem tu bardzo zgrany zespół. To bardzo dobre podstawy, bo człowiek sam niczego nie osiągnie bez zespołu, z którym realizować może dalsze plany. Chcę, żeby ten zespół był tak zgrany przez kolejne lata.

- Szkoła wyższa musi się wciąż rozwijać, nadążać za nauką, odpowiadać na potrzeby gospodarki, przemysłu...

- Widzę tu potencjał związany z realizacją przyszłych projektów badawczych. Będziemy ubiegać się o granty z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z innych ośrodków. PWSZ już pozyskuje znaczne środki europejskie i to będziemy kontynuować. Chcemy również tworzyć, w oparciu o zaplecze naukowo-dydaktyczne Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych - Instytut Innowacyjno-Technologiczny. Tam właśnie chcemy angażować studentów do realizacji projektów, a potem je komercjalizować, sprzedając np. zakładom działającym w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Rozpoczęliśmy przygotowania do osiągnięcia 0-emisyjności naszej uczelni. Już teraz mamy farmę fotowoltaiczną, na bazie zielonej energii chcemy produkować wodór i wynaleźć mieszalnik, by wykorzystać go  na potrzeby naszej sieci energetycznej. Dzięki tym działaniom studenci będą mogli zdobywać praktyczną wiedzę zawodową np. z zakresu energetyki i zostaną lepiej przygotowani do przyszłej  pracy. Na pewno chcę doprowadzić do współpracy wydziałów i tworzenia kierunków interdyscyplinarnych – łączących nauki techniczne, humanistyczne, medyczne, co poszerzy ofertę edukacyjną dla studentów. Będziemy przede wszystkim koncentrowali się na badaniach i innowacyjnych projektach podkreślając ich aspekt naukowy, bo przecież bez własnego wkładu naukowego nie można starać się o granty. A takie ukierunkowanie rozwoju uczelni będzie krokiem, by w przyszłości PWSZ im. Witelona w Legnicy stała się uczelnią akademicką.

- Dziękuję za rozmowę i życzę pomyślności.

Żródło:
Grzegorz Chmielowski – „Gazeta Wrocławska” - 13.11.2020 r.
Przedruk: Magazyn Dolnośląski Zdrowie nr 73, zima 2020/2021

<< POWRÓT

Imieniny: Aureliusza, Natalii, Rudolfa
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u