pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Wsparcie dla osób ze szczególnymi potrzebami

Wsparcie dla osób ze szczególnymi potrzebamiPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami, warunki do pełnego udziału w procesie rekrutacji, kształcenia oraz w życiu społeczności akademickiej.

Wspieramy osoby ze szczególnymi potrzebami poprzez:

- pomoc pracowników Uczelni na każdym etapie rekrutacji, w szczególności poprzez możliwość uzyskania dokumentów rekrutacyjnych w dostępnej formie oraz pomoc przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych,

- dostosowanie formy egzaminów do indywidualnych możliwości,

- dostosowanie do  potrzeb studentów z niepełnosprawnościami zajęć  z wychowania fizycznego,

- organizowanie nieodpłatnych dodatkowych zajęć, np. lektoratów z języków obcych lub wybranych modułów,

- pomoc asystenta dla studenta ze znacznym stopniem niepełnosprawności, który pomaga w czynnościach związanych z procesem dydaktycznym,

- możliwość nieodpłatnych konsultacji z psychologiem  i pedagogiem,

- pomoc materialną w formie stypendium dla osób z niepełnosprawnościami, które przyznawane jest na podstawie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, niezależnie od wysokości dochodu w rodzinie,

- udział w szkoleniach i konferencjach, również na innych uczelniach,

- możliwość wypożyczenia do celów dydaktycznych sprzętu wspomagającego proces edukacji.

Szczegółowe informacje na temat innych form wsparcia oraz zasady przyznawania tej pomocy znajdują się w Regulaminie wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz wydatkowania środków z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, a także w Zarządzeniu Rektora nr 112/20 z dnia 3 listopada 2020 r.  w sprawie wprowadzenia procedur w celu zapewnienia dostępności Uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

W Uczelni funkcjonuje Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Podmioty te podejmują działania na rzecz zwiększenia dostępności naszej Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami oraz poprawy warunków studiowania.

Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami

dr Wioletta Drzystek

tel. 607 982 529

e-mail: drzystekw@pwsz.legnica.edu.pl

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A, pok. 131

tel. 76 723 22 24

e-mail: zienkoa@pwsz.legnica.edu.pl


<< POWRÓTImieniny: Aureliusza, Natalii, Rudolfa
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u