pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Zgłoś się do Legii Akademickiej!

60 uczelni w całym kraju przystąpiło do czwartej już edycji programu Legia Akademicka. Do udziału w IV edycji przystąpiło 47 uczelni publicznych, 9 niepublicznych i 4 wojskowe. W gronie tych uczelni znalazła się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona Legnicy, która odpowiada na zainteresowanie ze stronny naszych studentów.

Do Legii Akademickiej, która działa od 2017 roku, do trzech dotychczasowych edycji przystąpiło blisko 13 000 studentów. 7412 z nich złożyło przysięgę wojskową a na pierwszy stopień podoficerski zostało mianowanych 5848 studentów. To realne wsparcie systemu rezerw osobowych Wojska Polskiego. Kolejne tysiące dołączą do tego grona w trakcie tegorocznej IV edycji.

Zgłoś się do Legii Akademickiej!Przygoda studentów z wojskiem zaczyna się na uczelni cywilnej zgłaszającej akces do programu, gdzie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Edukacji i Nauki realizuje się teoretyczną część ochotniczego szkolenia studentów, obejmującą 30 godzin zajęć. Dotykają one takich zagadnień jak wiedza z zakresu realizacji misji Sił Zbrojnych, otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w ramach Sił Zbrojnych RP (podwładny – przełożony, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność karna i materialna). Od 2019 roku realizowane jest również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie.

Odbycie i zaliczenie części teoretycznej umożliwia złożenie do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego dla ich miejsca zamieszkania wniosku o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych. Do 2020 roku realizowano dwa moduły szkoleniowe, z czego każdy trwał trzy tygodnie. Pierwszy z nich, moduł szkolenia podstawowego, kończy się egzaminem i jest przepustką do złożenia przysięgi wojskowej oraz uzyskaniem statusu szeregowego rezerwy. Tym samym zakończenie szkolenia podstawowego dopuszcza do modułu szkolenia podoficerskiego zakończonego egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala, dając status podoficera rezerwy.

W roku akademickim 2020/21 dodatkowo wprowadzono moduł oficerski, mający charakter pilotażowy. Tak jak moduł podstawowy i podoficerski będzie się składał z części teoretycznej oraz praktycznej, w całości realizowanych w okresie wakacyjnym. O oficerskie szlify w Legii Akademickiej będą mogli się ubiegać ci, którzy mają za sobą ukończony moduł podoficerski w trzech poprzednich edycjach oraz studenci, którzy nie uczestniczyli dotychczas w programie, ale są podoficerami rezerwy.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, która kolejny raz została wybrana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do organizacji programu  „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej”.Zgłoś się do Legii Akademickiej!

Zainteresowanym przypominamy, że do programu przystąpić mogą studenci studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich dowolnego roku studiów, posiadający obywatelstwo polskie.

Zapraszamy do udziału w dwóch modułach: module podstawowym oraz module podoficerskim. Rekrutacja trwa do 20 marca 2021 (termin nieprzekraczalny)!

Zgłoszenia do programu odbywa się z wykorzystaniem formularza on-line, który jest dostępny na stronie http://www.pwsz.legnica.edu.pl w zakładce Dla Studenta/Legia Akademicka.

Dodatkowo należy złożyć wniosek w sprawie przyjęcia na zajęcia w części teoretycznej programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. Wniosek należy własnoręcznie, czytelnie podpisać i dostarczyć do pokoju nr 3 budynek A (Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych) lub wysłać na adres: PWSZ im. Witelona w Legnicy ul. Sejmowa 5A, 59 - 220 Legnica z dopiskiem Legia Akademicka. Wniosek musi zostać dostarczony przed dniem 20 marca 2021.

Wszelkie zapytania w sprawie programu Legia Akademicka można kierować na adres e-mail: legiaakademicka@pwsz.legnica.edu.pl


2021-03-05

<< POWRÓTImieniny: Aureliusza, Natalii, Rudolfa
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u