pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Nominacja profesorska dla Rektora Andrzeja Panasiuka

Nominacja profesorska dla Rektora Andrzeja Panasiuka6 kwietnia 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł naukowy profesora Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy Andrzejowi Panasiukowi. 

Profesor doktor habilitowany Andrzej Panasiuk specjalizuje się w naukach prawnych, jest profesorem  Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 2007–2009 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury ds. legislacji i telekomunikacji, pełnił również funkcję wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Obecnie jest wykładowcą akademickim w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Andrzej Panasiuk ukończył studia magisterskie na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego w 1993 roku uzyskując tytuł magistra historii. Rok później na tym samym uniwersytecie ukończył Wydział Prawa i uzyskał tytuł magistra prawa. W 1997 roku obronił rozprawę doktorską na Uniwersytecie Warszawskim zostając doktorem nauk prawnych. W 2000 roku zdał egzamin na kandydata na członka rad nadzorczych w spółkach skarbu państwa. W latach 2002 – 2004 odbywał aplikację kontrolerską w Najwyższej Izbie Kontroli. W 2008 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. 6 kwietnia 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nominował Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy Andrzeja Panasiuka nadając mu tytuł naukowy profesora. 

W czasie swojej kariery zawodowej prof. dr hab. Andrzej Panasiuk pracował między innymi w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Urzędzie Zamówień Publicznych (wiceprezes), Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Najwyższej Izbie Kontroli (dyrektor delegatury), Ministerstwie Infrastruktury, PKP S.A. (członek Zarządu), TK Telekom sp. z o.o. (prezes zarządu, dyrektor generalny). Był także ekspertem w pracach grupy roboczej ds. międzynarodowego prawa handlowego przy ONZ, konsultantem Banku Światowego i EBOR, ekspertem w grupie roboczej INTOSAI. W maju 2020 roku Kolegium Elektorów wybrało Andrzeja Panasiuka na stanowisko Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na kadencję 2020 – 2024. Od 1 września 2020 roku kieruje on naszą Uczelnią. Jest także członkiem kolegium redakcyjnego kwartalnika „Prawo Zamówień Publicznych” oraz członkiem Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”. 

W swoim dorobku naukowym Andrzej Panasiuk ma wiele publikacji książkowych i artykułów z zakresu prawa gospodarczego i administracyjnego, w tym prawa zamówień publicznych. Między innymi:  Koncesja na roboty budowlane lub usługi, partnerstwo publiczno-prywatne, Komentarz; Partnerstwo publiczno-prywatne, poradnik, praca zbiorowa,  red. nauk. Andrzej Panasiuk; Zamówienia publiczne przyjazne  innowacjom; System zamówień publicznych,  Zarys wykładu; Zamówienia publiczne w zakresie działalności naukowej lub twórczej; Człowiek w świecie własności; Partnerstwo publiczno-prywatne. 

2021-05-26

<< POWRÓT
Imieniny: Ady, Wiwiany, Sylwiusza
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u