pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Witelonka zaprasza na studia!

Witelonka zaprasza na studia!W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, do 3 sierpnia 2021 r. trwa rekrutacja na studia na rok akademicki 2021/2022. Nasza Uczelnia oferuje kandydatom na studia 24 kierunki – jedenaście kierunków studiów licencjackich, cztery kierunki inżynierskie, sześć kierunków studiów magisterskich (dwuletnich po ukończeniu studiów licencjackich lub inżynierskich) oraz trzy kierunki jednolitych studiów magisterskich (pięcioletnich).
Studia licencjackie


ADMINISTRACJA
specjalności:
- menadżer w administracji publicznej
- administracja i prawo w biznesie

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
specjalności:
- administrowanie i zarządzanie w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego
- służby mundurowe w bezpieczeństwie

COACHING ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

DIETETYKA
specjalności:
- dietetyka kliniczna
- poradnictwo żywieniowe i dietetyka w gastronomii

FILOLOGIA
specjalność:
- filologia angielska
specjalizacje:
- język angielski w biznesie
- język angielski z językiem niemieckim

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ i PODATKI
specjalności:
- finanse podmiotów gospodarczych
- rachunkowość i podatki

PEDAGOGIKA
specjalności:
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
- pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

PIELĘGNIARSTWO

POŁOŻNICTWO*

RATOWNICTWO MEDYCZNE

ZARZĄDZANIE
specjalności:
- lean management
- zarządzanie przedsiębiorstwem
- zarządzanie zasobami ludzkimi


Studia inżynierskie


ENERGETYKA
specjalności:
- eksploatacja maszyn, urządzeń i systemów energetycznych
- energetyka źródeł odnawialnych i systemów energetycznych

INFORMATYKA
specjalności:
- programowanie aplikacji mobilnych
- bezpieczeństwo systemów informatycznych
- grafika komputerowa

LOGISTYKA i TRANSPORT
specjalności:
- systemy logistyczne i transportowe
- zarządzanie produkcją i dystrybucją
- organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym – specjalność objęta patronatem POL-MIEDŹ TRANS sp. z o. o.

ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI
specjalności:
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria motoryzacyjna – specjalność zmodernizowana przy współpracy z firmą Haerter Technika Wytłaczania Sp. z o. o. Sp. k.
- systemy i procesy przemysłowe


Studia magisterskie

BEZPIECZEŃSTWO WEWNETRZNE
specjalności:
- administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
- kryminalistyka i techniki śledcze
- obronność państwa
- zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej

FINANSE i ZARZĄDZANIE w PRZEDSIĘBIORSTWIE
specjalności:
- finanse i inwestycje przedsiębiorstw
- zarządzanie i innowacje w przedsiębiorstwie    
- zarządzanie pracą i kapitałem społecznym

INŻYNIERIA PRODUKCJI i LOGISTYKI*
specjalności:
- przemysł 4.0 (w tym innowacyjne narzędzia informatyczne stosowane w przemyśle)
- smart logistics (w tym innowacyjne narzędzia informatyczne oraz drony stosowane w logistyce)

MENEDŻER ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ*

PIELĘGNIARSTWO

ZDROWIE PUBLICZNE
specjalności:
- organizacja ratownictwa medycznego i zarządzanie kryzysowe
- promocja zdrowia


Jednolite studia magisterskie


FIZJOTERAPIA

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

PRAWO


*rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na uruchomienie kierunku

Niniejsza informacji nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


TERMINY REKRUTACJI


Nabór pierwszy

elektroniczna rejestracja kandydatów na studia: od 1 czerwca 2021 r. do 3 sierpnia 2021 r.

przyjmowanie dokumentów: od 1 czerwca 2021 r. do 3 sierpnia 2021 r.

ogłoszenie listy przyjętych na I rok studiów: 5 sierpnia 2021 r.


Informacja o rekrutacji:

tel. 76 723 22 10
e-mail: rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl

2021-06-01

<< POWRÓT
Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła


Collegium Witelona | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | deklaracja dostępności |kontakt | webmaster
stat4u