pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Położnictwo - nowy kierunek studiów w PWSZ im. Witelona w Legnicy

Położnictwo - nowy kierunek studiów w PWSZ im. Witelona w LegnicyPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy otrzymała zgodę Ministra Edukacji i Nauki na uruchomienie studiów I stopnia - licencjackich o profilu praktycznym (studia 3-letnie) na kierunku Położnictwo. Wcześniej akredytację dla nowego kierunku wydał Minister Zdrowia, Polska Komisja Akredytacyjna oraz Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych. Kierunek będzie prowadzony na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. Rekrutacja trwa!
 
Program kierunku Położnictwo opiera się na standardach kształcenia, określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Efekty uczenia się odnoszą się do dziedziny nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu i obejmują nauki podstawowe, nauki społeczne i humanistyczne, nauki w zakresie podstawowej opieki położniczej oraz nauki w zakresie opieki specjalistycznej.

Kształcenie na kierunku Położnictwo realizowane jest w formie zajęć teoretycznych (wykłady, ćwiczenia, seminaria) i zajęć praktycznych (ćwiczenia laboratoryjne, zajęcia praktycznych, praktyki zawodowe) oraz zajęcia obejmujące indywidualną pracę własną studenta.

W ramach praktyk zawodowych studenci doskonalą umiejętności praktyczne na salach porodowych oraz w oddziałach szpitalnych: w oddziałach położniczych, ginekologicznych, oddziałach noworodkowych, położniczo-noworodkowych, oddziałach patologii ciąży, ginekologii onkologicznej, oddziałach pediatrycznych a także oddziałach internistycznych, chirurgicznych, intensywnej terapii, placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, poradniach położniczo-ginekologicznych, poradniach laktacyjnych i szkołach rodzenia. Zdobywanie umiejętności praktycznych w warunkach naturalnych jest poprzedzone zajęciami praktycznymi w warunkach symulowanych, w pracowniach umiejętności położniczych, pod opieką doświadczonych nauczycieli akademickich.

Kształcenie kończy się egzaminem dyplomowym składającym się z części teoretycznej i praktycznej oraz obroną pracy dyplomowej. Absolwent kierunku Położnictwo posiada wiedzę ogólną z dziedzin nauk medycznych oraz szczegółową wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu położnictwa, zdobywa wyższe wykształcenie i tytuł licencjata położnictwa.

Przygotowany jest do podjęcia pracy na stanowisku położnej, sprawowania opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej, samodzielnego prowadzenia i przyjęcia porodu fizjologicznego (w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych), prowadzenia działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny, ochrony macierzyństwa i ojcostwa, przygotowania do rodzicielstwa i urodzenia dziecka, z poradnictwem na temat higieny i żywienia oraz prowadzenia profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych.

Absolwent kierunku Położnictwo będzie przygotowany do pracy w:

- publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,

- podmiotach prowadzących działalność leczniczą, w tym w szpitalach, przychodniach, poradniach,

- placówkach świadczących podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną,

- szkołach rodzenia.

Może także działać samodzielnie otwierając indywidualną praktykę położniczą, doradzając i prowadząc profilaktykę na rzecz kobiet.

Absolwent studiów I stopnia może podjąć studia drugiego stopnia na kierunku Położnictwo i uzyskać tytuł magistra położnictwa oraz podjąć decyzję o kształceniu podyplomowym w wybranych dziedzinach specjalizacji.
 
Uczelnia oferuje:

- nowoczesną i ciągle rozwijającą się bazę dydaktyczną, sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny, pracownie specjalistyczne do nauki umiejętności praktycznych (pracownia anatomiczna, pracownia fizjologii, sala ćwiczeń pielęgniarskich i położniczych, pracownia nauki umiejętności technicznych, pracownia opieki długoterminowej),

- możliwość realizacji zajęć dydaktycznych metodą symulacji medycznej w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej (sale wysokiej i niskiej wierności, sale ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich i położniczych, sala umiejętności technicznych, sala egzaminu OSCE, sala symulacji z zakresu ALS / BLS),

- wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca znaczne doświadczenie praktyczne, będąca gwarancją profesjonalnego i wszechstronnego przygotowania do pracy w kraju i w państwach Unii Europejskiej,

- zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane w placówkach szkolenia praktycznego pod okiem wyspecjalizowanej kadry medycznej,

- wspieranie aktywności studentów poprzez działalności w Studenckim Kole Naukowym Młodych Medyków.

Kierunek uzyskał pozytywną opinię i posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

KIERUNEK POŁOŻNICTWO I STOPNIA

Tryb studiów: stacjonarny

Profil kształcenia: praktyczny

Czas trwania: 6 semestry (3 lata)

Uzyskany tytuł: licencjat położnictwa

2021-09-02

<< POWRÓT
Imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny


Collegium Witelona | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | deklaracja dostępności |kontakt | webmaster
stat4u