pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Od ziemi Witelona do ziemi Iwana Franki – poznajemy siebie i naszych Patronów

Od ziemi Witelona do ziemi Iwana Franki – poznajemy siebie i naszych PatronówPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy realizuje projekt „Od ziemi Witelona do ziemi Iwana Franki – poznajemy siebie i naszych Partnerów” w partnerstwie z  Państwowym Pedagogicznym Uniwersytetem im. Iwana Franki w Drohobyczu. Projekt został dofinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 57 377,37 PLN.

Głównym celem Projektu tj. integracji uczestników projektu, dla których odkrywanie wspólnej przeszłości, stanie się inspiracją do rozwijania współpracy, promowania historycznej wiedzy i pamięci, ochrony dziedzictwa kulturowego i podtrzymywania wypracowanych obyczajów.

Cele szczegółowe to: 

- przybliżenia, poszerzenia i ugruntowania wiedzy o patronach Partnerów, w regionie i kraju;

- wzajemnego poznania i nawiązania kontaktów indywidualnych oraz w grupie;

- przełamywania barier językowych, kulturowych, obyczajowych i stereotypów myślowych;

- rozwijania umiejętności skutecznego porozumiewania się osób z odmiennych kultur i autoprezentacji;

- budowania postaw otwartości, tolerancji i wzajemnego zrozumienia, uznawania różnorodności kulturowej;

- rozwoju indywidualnej i grupowej kreatywności;

- poznania nowych osób, pasjonatów historii i znawców regionu;

- włączenia środowiska lokalnego w działania projektowe;

- doskonalenia umiejętności wykorzystywania technik (tradycyjnych, przy wykorzystaniu komputera) niezbędnych do gromadzenia dokumentacji projektowej (zdjęcia, mapy, filmy, portfolio, itp.);

- kształtowania wśród młodego pokolenia postaw patriotycznych i budowanie poczucia odpowiedzialności za ocalenie pamięci o ludziach i faktach historycznych;

- promowania wspólnych i charakterystycznych cech dziedzictwa kulturowego;

- zagwarantowanie wysokiej jakości projektu.

Realizacja projektu zbiega się z obchodami 165 rocznicy urodzin Iwana Franki w 2021 r., jednego z najwybitniejszych przedstawicieli ukraińskiej myśli politycznej i literatury, którego działalność i twórczość jest dla społeczności ukraińskiej niezwykle ważna. Z kolei postać Witelona (mnicha, polskiego fizyka, matematyka, filozofa, optyka, twórcy podstaw psychologii spostrzegania) jest źródłem literackich inspiracji, rozmaitych legend próbujących rozwikłać aurę tajemniczości związanej z datą i miejscem urodzenia tego naukowca. W kontekście zbliżających się obchodów 25-lecia działalności PWSZ im. Witelona w Legnicy (w 2022 r.) przybliżenie postaci Patrona uczestnikom projektu przy włączeniu lokalnej społeczności odgrywać będzie znaczącą rolę w wyborze i zachowaniu w pamięci tego dziedzictwa.

Działania zaplanowane w projekcie (do południa, po południu, wieczorem) obejmują wizytę polskich studentów na Ukrainie (w Drohobyczu) w dniach od 4 do 8 października 2021 r. oraz wizytę ukraińskich studentów w Polsce (w Legnicy) w dniach od 11 do 15 października 2021 r. 

Harmonogram wizyty polskiej grupy na Ukrainie obejmuje:

Dzień I. Drohobycz – 4.10.2021 r. Spotkanie integracyjne – wzajemne poznanie i omówienie projektu. Poznajemy historię i tradycje – integracyjna podróż po Drohobyczu. Budowanie zespołu poprzez integrację.

Dzień II. Drohobycz – Nagujewicze – 5.10.2021 r. Iwan Franko – patron Uniwersytetu – seminarium  i wystawa zbiorów. Podróż śladami Iwana Franki – Odwiedzamy Państwowy Rezerwat Historyczno-Kulturowy „Nagujewicze”. Twórczość Iwana Franki muzyką pisana.

Dzień III. Lwów – 6.10.2021 r. Śladami Iwana Franki i jego dziedzictwa – interaktywna wycieczka do Lwowa. Zwiedzamy cmentarz i zabytki Lwowa. Wieczór na lwowskim rynku – sesja relaksacji i podsumowania dnia.

Dzień IV. Nagujewicze – 7.10.2021 r. Dzień Tradycji Czasów Iwana Franki – całodniowa impreza środowiskowa (warsztaty rzemiosła tradycyjnego i artystycznego, plastyczne, muzyczne, teatralne, sportowe, kulinarne). Muzyczne podsumowanie dania tradycji czasów Iwana Franki.

Dzień V. Drohobycz – 8.10.2021 r. Sesja podsumowująca – finałowe warsztaty. Finalne spotkanie – pożegnanie w Drohobyckim Centrum Młodzieży. Wieczór podsumowań i pożegnania.

W harmonogramie wizyty ukraińskiej grupy w Polsce przewidziano:

Dzień I. Legnica – 11.10.2021 r. Spotkanie powitalne – prezentacja projektu i działań zrealizowanych na Ukrainie. Witelon – patron legnickiej uczelni – seminarium i wystawa zbiorów. Wieczór integracji – wzmacnianie więzi poprzez naukę języka i wspólne planowanie.

Dzień II. Legnica – 12.10.2021 r.  Gdzie jest Witelon? – gra terenowa. Poznajemy Legnicę – kontynuacja gry terenowej. Warsztaty twórcze – opowiadamy historię poprzez obraz.

Dzień III. Wrocław – 13.10.2021 r. Śladami Witelona – całodniowa wycieczka interaktywna. Wieczór na wrocławskim rynku – sesja relaksacji i podsumowania dnia.

Dzień IV. Legnica – 14.10.2021 r. Dzień Tradycji Czasów Witelona – całodniowa impreza środowiskowa (warsztaty rzemiosła tradycyjnego i artystycznego, plastyczne, muzyczne, teatralne, sportowe, kulinarne). Wieczór relaksu - warsztaty taneczne, pokaz mody.

Dzień V. Legnica – 15.10.2021 r. Sesja podsumowująca – finałowe warsztaty. Finalne spotkanie – pożegnanie w Centrum Konferencyjno-Widowiskowe PWSZ im. Witelona. Wieczór podsumowań i pożegnania.

Istotnym elementem zaplanowanych działań jest udział społeczności środowiska lokalnego w spotkaniach przewidzianych w dniach 11.10.2021 r., godz. 10.00. – Spotkanie powitalne oraz 15.10.2021 r. godz. 15.00. – Finalne spotkanie, które przebiegać będą w  Centrum Konferencyjno-Widowiskowym PWSZ im. Witelona. Dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, słuchaczy UTW i uczestników projektu zorganizowano 14.10.2021 r. od godz. 10.00. – Dzień Tradycji Czasów Witelona – całodniową imprezę środowiskową, podczas której odbędą się warsztaty rzemiosła tradycyjnego i artystycznego, muzyczne, sportowe, taneczne i kulinarne.

Jednym z głównych założeń projektu było powołanie zarówno w Legnicy, jak i w Drohobyczu, Społecznej Rady Ekspertów (RES). będącej wsparciem dla młodzieży na każdym etapie projektu. Uczestnicy projektu wyrażają nadzieję, iż Społeczne rady Ekspertów na stałe wpiszą się w działalność obu Uczelni współuczestnicząc z młodzieżą w planowaniu i realizacji kolejnych przedsięwzięć, wzmacniając tym samym pozytywny wizerunek naszych Narodów.

Jednym z rezultatów projektu będzie wydanie w wersji elektronicznej i drukowanej Folderu „Młodzież w projekcie „Od ziemi Witelona do ziemi Iwana Franki – poznajemy siebie i naszych Partnerów”, składającego się z dwóch części ukazujących pobyt i działania studentów z Legnickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Drohobyczu” oraz z Drohobyckiego Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Iwana Franki w Legnicy.

2021-09-30

<< POWRÓT

Imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego


Collegium Witelona | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | deklaracja dostępności |kontakt | webmaster
stat4u