pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Ruszyły prace w Ośrodku Projektów i Edukacji

W czerwcu rozpoczęły się prace przy modernizacji budynków D na Ośrodek Projektów i Edukacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Inwestycja realizowana jest w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Legnicy, który jest kontynuacją Priorytetu 9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska”.

Celem zadania jest odnowa zdegradowanych obszarów powojskowych oraz poprawa warunków infrastrukturalnych Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej im. Witelona w Legnicy. Inwestycja ma służyć podniesieniu jakości i zwiększeniu dostępności do oświaty i nauki mieszkańcom Legnicy i okolic. W efekcie takie działanie ma zniwelować negatywne zjawiska ekonomiczno-społeczne m.in. bezrobocie i wykluczenie społeczne.

Modernizowane obecnie budynki staną się siedzibą Ośrodka Projektów i Edukacji. Znajdą się w nich specjalistyczne pracownie i laboratoria, między innymi pracownia Eko, laboratorium biochemii i toksykologii, pracownia anatomiczna, pracownia elektroniki i miernictwa, pracownia techniki mikroprocesorowej oraz pracownia e-edukacji. Ośrodek będzie więc służył jako miejsce nauki studentom z niemal wszystkich kierunków i wydziałów funkcjonujących obecnie w Uczelni. Dodatkowo wzmocni ofertę dydaktyczna dla studentów studiów drugiego stopnia – magisterskich i umożliwi uruchomienie w niedługim czasie kolejnych studiów tego typu – m.in. pielęgniarskich.

Dodatkowo laboratoria i pracownie będą wykorzystywane do prowadzenia kursów, szkoleń i studiów podyplomowych nie tylko dla studentów i absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ale także mieszkańcom miasta.

Z myślą o nich utworzone będzie w Ośrodku Centrum Socjoterapii. Miejsce to przeznaczone jest dla potrzeb prowadzenia grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz jako miejsce pracy grup wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami zachowań. Wyposażenie sal w Centrum pozwoli na wykorzystywanie ich do różnych form pracy terapeutycznej – muzykoterapii, biblioterapii oraz innych metod terapii przez sztukę. Sale będą  również wykorzystywane jako gabinety tera[pii indywidualnej.

Działalność Centrum Socjoterapii oparta ma być o studencki wolontariat, który już aktywnie działa w strukturach Uczelni, przy wsparciu dydaktyków z Wydziału pedagogiki, Turystyki i Rekreacji.

Obecnie prace budowlane skupiają się na robotach konstrukcyjnych. W budynkach wstawiane są nowe stropy. Niedługo oba budynki połączone zostaną dwoma szklanymi łącznikami, które utworzą miedzy nimi wewnętrzny dziedziniec – patio – pełniący funkcje rekreacyjne.

(msz)

<< POWRÓT


Imieniny: Bogumiła, Eweliny, MirosławaWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u