pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Czternasty Gaudeamus

Czternasty Gaudeamus1989 nowo przyjętych żaków rozpoczęło pierwszy rok studiów w murach Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Choć zajęcia akademickie zaczęły się 3 października to oficjalne otwarcie roku akademickiego 2011/2012 nastąpiło kilka dni później, 6 października podczas uroczystej inauguracji. Zgodnie z akademicką tradycją już po raz czternasty nowo przyjęci studenci uczestniczyli w tym wydarzeniu.

Zanim rozpoczęła się uroczystość odprawiona została msza w intencji legnickiego środowiska akademickiego w katedrze pw. św. św.  Apostołów Piotra i Pawła. We mszy uczestniczyły władze Uczelni, grupa pracowników i studenci. Czternasty Gaudeamus

Uroczystości w salach wielofunkcyjnych rozpoczęły się od wejścia na salę Senatu Uczelni wraz z zaproszonymi gośćmi z zaprzyjaźnionych szkół wyższych i władz PWSZ im. Witelona w Legnicy. Tradycyjnie orszak zamykał Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski.  Kiedy władze Uczelni zajęły miejsca na podium, Chór Kameralny „SENZA RIGORE” z Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pod dyrekcją Jolanty Szybalskiej-Matczak odśpiewał „Mazurka Dąbrowskiego”.

Następnie Rektor prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski powitał zaproszonych gości. W tym gronie znalazł się Norbert Wojnarowski - Poseł na Sejm RP, prof. dr hab. Elżbieta Lonc - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, prof. dr hab. Stanisław Czaja - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, prof. dr hab. Marian Zwolański - Rektor  Dolnośląskiej Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, prof. dr hab. inż. Tomasz Winnicki - Prorektor Karkonoskiej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, dr hab. Henryk Gradkowski - Rektor  Karkonoskiej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, dr inż. Katarzyna Pantoł - Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, dr inż. Teresa Kupczyk - Prorektor ds. Naukowo – Badawczych Wyższej Szkoły Handlowej, doc. dr inż. Julian Jakubowski - Prorektor ds. Studenckich  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, dr Włodzimierz Olszewski - Kanclerz Dolnośląskiej Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, mgr inż. Lucyna Kubis - Kanclerz Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie, dr hab. inż. Zbigniew Garncarek - Prodziekan Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Dominik Kłosowski - Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Danuta Leśniewska - Wicekurator Dolnośląski we Wrocławiu, Tadeusz Krzakowski – Prezydent Miasta Legnica, Jarosław Humenny - Starosta Powiatu Legnickiego, Stanisław Laskowski - Starosta Powiatu Jaworskiego, Andrzej Holdenmajer - Burmistrz Ścinawy, Dariusz Pawliszczy - Wójt Gminy Gromadka.

Czternasty GaudeamusW gronie gości byli też reprezentanci największych zakładów pracy, dyrektorzy placówek ochrony zdrowia, policji, straży pożarnej i wielu dyrektorów szkół średnich oraz organizacji i stowarzyszeń.

Inauguracja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy była też wydarzeniem szczególnym. Otóż 1 września bieżącego roku rozpoczęła się kadencja nowych władz Uczelni, wybrano między innymi nowych prorektorów - Prorektora ds. Dydaktyki i Studentów dr Helenę Babiuch i Prorektora ds.  Nauki i Współpracy Zagranicznej prof. dra hab. inż. Jerzego J. Pietkiewicza.

Ważnym punktem uroczystości było nadanie Tytułów Honorowych  „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy”.  Tytuł Honorowy I stopnia (medal złoty) otrzymali: prof. dr hab. Stanisław Czaja, dr hab. Henryk Gradkowski, prof. dr hab. Elżbieta Lonc, mgr Cecylia Stankiewicz, prof. dr hab. inż. Tomasz Winnicki oraz dr Monika Vlad.

Tytuły Honorowe II stopnia (medal srebrny) - „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  im. Witelona w Legnicy” otrzymali dr Jan Adamkiewicz, dr Michał Boczar, mgr Elżbieta Bukowska, dr inż. Robert Burduk, inż. Anna Cedowska, Ewa Chrzanowska, mgr Jacek Dąbrowski, dr Daria Jaremen, mgr Tomasz Kwoka, mgr Janina Lemańska, Maria Marysiewicz, dr Waldemar Michalczak, mgr inż. Marek Moi, mgr Tomasz Podoliński, mgr Marek Rabski, mgr Robert Raczyński, dr Karol Selwat, mgr Marek Tramś, prof. dr hab. inż. Władysław Walkowiak, mgr inż. Mirosław Zbróg, mgr Jadwiga Zienkiewicz.Czternasty Gaudeamus

Na zakończenie tej części uroczystości Prorektor ds. Nauki i Współpracy z zagranicą prof. dr hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz odczytał listę nauczycieli akademickich wyróżnionych nagrodą Rektora za znaczący wkład pracy w rozwój Uczelni. Kanclerz mgr Robert Burba natomiast odczytał listę nagrodzonych pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.

W trakcie inauguracji roku akademickiego 2011/2012 odbyło się również wręczenie nagród najlepszym absolwentom, którzy w roku 2010/2011 ukończyli naukę i uzyskali najlepszy ostateczny wynik studiów w ramach kierunku. Nagrodami ufundowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wyróżniono: Katarzynę Muszyńską – studia stacjonarne – Wydział Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji – kierunek Pedagogika; Martę Pęczkowską – studia stacjonarne – Wydział Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji – kierunek Pedagogika; Damiana Kołodziejczyka – studia stacjonarne – Wydział Politologii –  kierunek Politologia.

Natomiast nagrodami ufundowanymi przez Posła na Sejm Norberta Wojnarowskiego nagrodzono: Tomasza Karola Stechnija – studia stacjonarne – Wydział Zarządzania i Informatyki -  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień; Barbarę Zofię Kozomaricz – studia pomostowe – Wydział Medyczny – kierunek Pielęgniarstwo; Paulę Teresę Sałandziak - studia stacjonarne – Wydział Administracji – kierunek Administracja.

Czternasty GaudeamusStudenci czekali jednak na akt immatrykulacji, czyli tradycyjną uroczystość przyjęcia studentów I roku w poczet społeczności akademickiej. Przystępując do tego doniosłego aktu, Prorektor dr Helena Babiuch podkreśliła, że podczas uroczystości indeksy otrzymają kandydaci na studentów, którzy na poszczególnych kierunkach zdobyli najwięcej punktów.

Po tym akcie stali się pełnoprawnymi studentami. Następnie w imieniu immatrykulowanych studentów wystąpił Mariusz Pencak – student pierwszego roku na kierunku Pedagogika. Wyraził przede wszystkim radość, w imieniu wszystkich studentów pierwszego roku, że rozpoczynają studia i będą mogli zdobywać wykształcenie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Na zakończenie wszyscy przybyli wysłuchali wykładu inauguracyjnego pt. „Czynniki determinujące motywację pracowników” – prof. dr hab. inż. Marii Wandy Kopertyńskiej, nauczyciela akademickiego z naszej Uczelni.

Po wykładzie Chór Kameralny „SENZA RIGORE” z Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zaprezentował krótki program artystyczny.

Inaugurację zakończyło oficjalne otwarcie Roku Akademickiego 2011/2012 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy przez JM Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. dra hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego.

(pk)

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

ZOBACZ FILM


<< POWRÓTImieniny: Flicyty, Kajetana, PauliWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u