pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Gra Miejska „Kariera w Legnicy”

Gra Miejska „Kariera w Legnicy”20 października bieżącego roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy rozegrany został finał II. edycji Gry Miejskiej pn. „Kariera w Legnicy” w ramach III edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

Gra Miejska „Kariera w Legnicy” odbywała się pod Honorowym Patronatem Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy prof. dr hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego i Prezydenta Miasta Legnicy Pana Tadeusza Krzakowskiego.

Zawodników powitała Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów dr Helena Babiuch, która życzyła wszystkim drużynom powodzenia w finałowych zmaganiach, ale przede wszystkim dobrej zabawy.

Organizatorami tegorocznej Gry Miejskiej były: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Urząd Miasta w Legnicy, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Legnicy, Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Legnicy.

Zbierali informacje

W Grze Miejskiej wzięło udział 7 zespołów: Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, Liceum Profilowane w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego, V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 (VII Liceum Ogólnokształcące), Technikum nr 1 w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego, Technikum Ekonomiczne, Zespół Szkół Budowlanych.
Gra Miejska „Kariera w Legnicy”
Gra rozpoczęła się odwiedzeniem przez wszystkie zespoły 5 punktów kontrolnych umieszczonych w instytucjach rynku pracy, w których uczestnicy otrzymywali kartę gry, materiały informacyjne dotyczące planowania kariery oraz instytucji świadczących usługi z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego. Zespoły biorące udział w Grze odwiedzali wszystkie punkty kontrolne od dnia 17 do 19 października 2011 r.

Następnym etapem Gry było rozwiązanie quizu podczas finału. Pytania dotyczyły instytucji, które były odwiedzane przez każdy zespół. Pytania do części historycznej quizu układał Tomasz Sokołowski z bractwa rycerzy Chorągwi Rycerstwa Śląskiego Wratislavia i Bractwo Rycerskiego Ziemi Legnickiej.

Po obradach Jury w składzie:  Zbigniew Bytnar – z PWSZ im. Witelona w Legnicy; Monika Gagaczowska – Panek – z Urzędu Miasta w Legnicy; Halina Bordulak – z Dolnośląskiego  Wojewódzkiego Urzędu  Pracy; Regina Rzymska - z  Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy; Małgorzata Młotek - z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy; Krystyna Filak – z Poradnii Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Legnicy zwycięzcą II edycji Gry Miejskiej pn. „Kariera w Legnicy” zostało V Liceum Ogólnokształcące. Gra Miejska „Kariera w Legnicy”

Nagrody

Zwycięska drużyna otrzymała puchar, książki, upominki rzeczowe oraz kurs w Akademii Cisco ufundowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy. Na drugim miejscu uplasowało się VII Liceum Ogólnokształcące, zaś na miejscu III. Liceum Profilowane w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego. Laureaci otrzymali puchary, dyplomy, drobne upominki oraz książki.

Fundatorem nagród był Prezydent Miasta Legnicy – Tadeusz Krzakowski, Firma Avista media Telecentrum Legnica, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Legnicy oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy.

Nagrody, z ramienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy wręczyła Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów dr Helena Babiuch Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy Tadeusz Spendowski.

Idea, czyli planowanie kariery

Gra Miejska „Kariera w Legnicy”Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczne działanie Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego  – wspomagania drogi każdego obywatela do edukacji, zawodu, pracy i kariery.

Celem Gry Miejskiej była promocja świadomego wyboru planowania kariery edukacyjnej i zawodowej wśród młodzieży legnickich szkół ponadgimnazjalnych, zapoznanie uczestników z różnymi typami karier zawodowych i wskazanie możliwych dróg rozwoju zawodowego, dostarczenie wiedzy na temat instytucji służących pomocą w planowaniu działań edukacyjnych i zawodowych, intensyfikacja kontaktów i wymiany informacji pomiędzy instytucjami rynku pracy, tworzące możliwość podejmowania kolejnych wspólnych działań promujących aktywność edukacyjną i zawodową, upowszechnianie zdrowego trybu życia, promocja wiedzy o historii Legnicy, jej współczesności, ofercie edukacyjnej oraz jako miejscu rozwoju zawodowego młodych ludzi.

(pk)

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

ZOBACZ FILM

<< POWRÓT
Imieniny: Ludomira, Makarego, WilianyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u