pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Absolwenci otrzymali dyplomy

Absolwenci otrzymali dyplomyW październiku bieżącego roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbywały się uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom, którzy zakończyli studia I stopnia i uzyskali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera w 2011 r.

Wydział Politologii zainaugurował cykl uroczystości. 13 października bieżącego roku władze Wydziału, Dziekan dr Wioletta Drzystek oraz Prodziekan mgr Sylwia Zajchowska wręczyły dyplomy ukończenia studiów absolwentom Politologii.

W tym roku mury Uczelni opuściło 101 absolwentów kierunku Politologia, z czego 64 stanowili absolwenci studiów stacjonarnych, a 37 studiów niestacjonarnych.
- Dokument ten jest niekwestionowanym powodem do dumy. Stanowi też przepustkę do dalszych etapów kształcenia. Dobrze wiecie, że w dzisiejszych czasach wartość wiedzy jest ogromna i nieoceniona. To wielki kapitał, najważniejsza inwestycja – bo na całe życie – tymi słowami Dziekan Wydziału dr Wioletta Drzystek zwróciła się do absolwentów, odbierających dyplomy ukończenia studiów.

W trakcie uroczystości przyznano najlepszym absolwentom również nagrody za wyniki w nauce, sporcie i działalność w kole naukowym. Absolwenci otrzymali dyplomy

Za najlepsze rzeczywiste wyniki w nauce wyróżnienia przyznano na studiach stacjonarnych Radosławowi Barcickiemu – specjalność komunikacja i public relations, Darii Tkaczyszyn – specjalność służby publiczne oraz na studiach niestacjonarnych Grażynie Cicha – służby publiczne, a także Andrzejowi Madej – specjalność komunikacja i public relations.

Ponadto Damian Kołodziejczyk otrzymał nagrodę dla najlepszego absolwenta kierunku Politologia na specjalności Służby Publiczne. Zaś za aktywna działalność w Kole Naukowym Młodych Politologów nagrody otrzymali: Karolina Kiczka Agata Frączyk, Damian Kołodziejczyk, Ewelina Hein oraz Kamila Kowal. Nagrodą za najlepsze wyniki w sporcie wyróżniono Krzysztofa Nalepę.

Na zakończenie uroczystości w imieniu absolwentów glos zabrali Karolina Kiczka – absolwentka studiów stacjonarnych oraz Bartosz Maliński - absolwent studiów niestacjonarnych, którzy podziękowali nauczycielom akademickim za trud włożony w ich nauczanie.

Absolwenci otrzymali dyplomy17 października uroczystość wręczenia dyplomów miał Wydział Administracji. Dziekan Wydziału mgr Edward Biegun życzył absolwentom sukcesów w życiu zawodowym, osobistym oraz realizacji swoich planów również tych związanych z dalszą edukacją i rozwojem. Następnie Damian Ryż w imieniu zebranych absolwentów podziękował za możliwość studiowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, zdobywanie wiedzy, opiekę nauczycieli akademickich w trakcie tych kilku lat edukacji i cenne nie raz życiowe rady.

W dalszej części uroczystości odbyło się wręczenie dyplomów i nagród za najlepsze wyniki w nauce. Monika Paszko ze studiów stacjonarnych oraz Halina Nowacka ze studiów niestacjonarnych odebrały gratulacje z rąk mgra Edwarda Bieguna.

Prodziekan Wydziału Administracji dr Paweł Kobes wręczył z kolei nagrody za najciekawsze prace dyplomowe. Nagrody otrzymali Mariusz Delijewski za pracę z zakresu prawa administracyjnego oraz Małgorzata Borowska za pracę dyplomową z zakresu ochrony środowiska.

Nagrody za działalność na rzecz Wydziału i studentów, które wręczył Prodziekan Wydziału Administracji mgr Tomasz Podoliński otrzymali: Wiesław Górny z administracji publicznej studia stacjonarne, Marcin Osiński z administracji publicznej studia niestacjonarne, Anna Elżbieta Wolska z administrowania ochroną środowiska studia stacjonarne oraz Wojciech Czafurski z administrowania ochroną środowiska studia niestacjonarne.Absolwenci otrzymali dyplomy

Również nagrodę otrzymali najbardziej zdyscyplinowani studenci na Wydziale Administracji, które wręczył dr Paweł Kobes. Na studiach stacjonarnych nagrodę otrzymał Daniel Michalak zaś na studiach niestacjonarnych Eleonora Żarczyńska.

Na zakończenie wręczono dyplomy i upominki za działalność w kołach naukowych, które trafiły do osób, które oprócz realizacji programu zajęć miały czas na pozalekcyjne formy aktywności naukowej. Z Koła Naukowego Młodych Administratywistów gratulacje oraz drobne nagrody z rąk dra Wacława Szetelnickiego odebrali: Wojciech Hammerszmidt - przewodniczący koła, Dominika Szmidt, Anna Osip, Anna Idziak, Jarosław Gidel, Magdalena Mroczkowska, Karolina Gryglewicz, Arleta Kaźmierczak. W kole naukowym „Ordo et Ius” dr Paweł Kobes nagrodził Bartosza Sawickiego, który angażował się nie tylko realizacje statusowych zadań koła, ale także brał aktywny udział w polsko-niemieckich konferencjach naukowych. Z kolei mgr Anna Feja-Paszkiewicz wręczyła nagrody najbardziej aktywnym studentom, działającym w Kole Naukowym Prawa Konstytucyjnego tj.: Magdalenie Cieślak – przewodnicząca, Danielowi Michalak – pierwszy wiceprzewodniczący, Ewelinie Mędrek – II wiceprzewodniczącej, Marcie Dacko – sekretarz.

Przyznano również nagrodę za najlepsze wyniki w sporcie, którą otrzymał Paweł Lasek.

Absolwenci otrzymali dyplomyNa Wydziale Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji wręczenie dyplomów odbyło się 19 października bieżącego roku. Dzień ten był dla studentów kierunku Pedagogika oraz Turystyka i Rekreacja był ukoronowaniem studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

W słowach skierowanych do absolwentów Dziekan Wydziału dr Andrzej Wnuk wyraził nadzieję, że wielu z nich rozpocznie naukę na studiach magisterskich na kierunku Pedagogika a innym uda się podjąć odpowiednią dla siebie pracę. Na zakończenie wystąpienia dr Andrzej Wnuk życzył, aby podjęte działania pomyślnie się zakończyły i dały wiele satysfakcji i korzyści.

W dalszej części uroczystości wręczono nagrody i wyróżnienia za najlepszy rzeczywisty wynik studiów: na kierunku Pedagogika – studia stacjonarne, otrzymały ex equo Katarzyna Muszyńska i Marta Pęczkowska. Nagrodę ufundował Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Za najlepszy ostateczny wynik studiów na kierunku Pedagogika - studia niestacjonarne nagrodę otrzymała Magdalena Molis. Również nagrodzono Natalię Grzesiak z kierunku Turystyka i Rekreacja – studia stacjonarne oraz Ewelinę Karaban z Turystyka i Rekreacja – studia niestacjonarne.
Absolwenci otrzymali dyplomy
Kacper Kamiński otrzymał nagrodę za działalność w Kole Naukowym „Amicus Arte”. Za działalność w Kole Naukowym Młodych Pedagogów „Alternatywa” nagrodzono Katarzynę Muszyńską. W Akademickim Klubie Filmu Pedagogicznego im. Janusza Korczaka postanowiono wyróżnić Ewelinę Hachułę, a w Akademickim Klubie Turystycznym Annę Sołtys. Za godne reprezentowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy i Klubu Uczelnianego AZS we współzawodnictwie sportowym nagrodę otrzymała Katarzyna Szeliga.

Wydział Zarządzania i Informatyki uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów pierwszego i drugiego stopnia zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych zorganizował 21 października 2011 roku na salach wielofunkcyjnych naszej Uczelni.

W uroczystości wziął udział Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz, władze Wydziału Zarządzania i Informatyki, Dziekan mgr inż. Renata Supranowicz, Prodziekan dr inż. Renata Gnitecka, Prodziekan mgr inż. Leszek Łozowski, członkowie Rady Wydziału, zaproszeni goście, nauczyciele akademiccy i pracownicy administracji.

Po przemówieniu Dziekana Wydziału mgr inż. Renaty Supranowicz odbyło się wręczenie nagród i dyplomów najlepszym absolwentom za wyniki w nauce i działalność na rzecz Uczelni i Wydziału. Za najlepsze wyniki w nauce na kierunku Zarządzanie nagrodzono Annę Pająk – studia stacjonarne oraz Dorotę Kałużną – studia niestacjonarne. Na kierunku Ekonomia najlepszą okazała się Donata Węzik. Wśród studentów kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji na poziomie studiów pierwszego stopnia nagrody przyznano Marzenie Koniecznej – studia stacjonarne oraz Marcinowi Ejlak – studia niestacjonarne. Adam Jarząb – studia stacjonarne i Bogdan Anuszkiewicz – studia niestacjonarne to z kolei najlepsi absolwenci na Informatyce. Na kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji na poziomie studiów drugiego stopnia nagrody otrzymali Tomasz Stechnij – studia stacjonarne, a także Stanisław Komisarski – studia niestacjonarne.Absolwenci otrzymali dyplomy

Wśród nagrodzonych były także osoby, które uzyskiwały najlepsze wyniki w rywalizacji sportowej, tj. Jacek Kanas, Magdalena Adamcewicz, Maciej Drzazga.

Za aktywną postawę i działalność na rzecz Wydziału i godne reprezentowanie studentów wyróżniono: Marię Pietrzak z Zarządzania, Karolinę Chochołem z Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Annę Piotrowską z kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji na poziomie studiów drugiego stopnia oraz Grzegorza Ropickiego z Ekonomii, który został także wyróżniony nagrodą za aktywny udział w kole naukowym „Ekonomicus”.

Przemysławowi Baszakowi z koła naukowego „Ekonomicus” przyznano nagrodę za aktywny udział w kole naukowym „Ekonomicus”.

Absolwenci otrzymali dyplomyNa zakończenie uroczystości władze Wydziału życzyły absolwentom sukcesów w życiu zawodowym, osobistym oraz realizacji swoich planów również tych związanych z dalszą edukacją i rozwojem. Natomiast Dziekan Wydziału Zarządzania i Informatyki mgr inż. Renata Supranowicz zwróciła się do absolwentów by byli dumni z dyplomów PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Kolejna uroczystość tym razem zorganizowana przez Wydział Medyczny odbywała się 4 listopada bieżącego roku. W uroczystości uczestniczył Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz oraz zaproszeni goście, nauczyciele akademiccy, absolwenci wraz z rodzinami.
- Uroczystość jest szczególnym wydarzeniem w życiu Wydziału Medycznego – jednego z dwóch najmłodszych Wydziałów naszej Uczelni. Jesteśmy bowiem uczestnikami pierwszego w historii tego Wydziału wręczenia dyplomów ukończenia studiów. Dyplomy odbierze dzisiaj 145 absolwentów studiów pomostowych kierunku „Pielęgniarstwo” – mówił podczas uroczystości Dziekan Wydziału Medycznego dr n. med. Jarosław Goldman.

W przemówieniu Dziekana Wydziału Medycznego nie zabrakło odwołań do aktualnej sytuacji pracowników medycznych na rynku pracy, których z roku na rok potrzeba coraz więcej oraz do zmiany percepcji postrzegania pielęgniarki.
- jeszcze niedawno pielęgniarka (używam rzeczownika rodzaju żeńskiego, bo w zdecydowanej większości zawód ten wykonywały i wykonują nadal kobiety) była postrzegana jako osoba, której główną rolą było wykonywanie zleceń lekarskich. Współczesne pielęgniarstwo jest czymś innym – podstawowym zadaniem pielęgniarki czy pielęgniarza jest proces pielęgnowania podopiecznych oraz edukacja zdrowotna chorych i ich rodzin. Wykonywanie zleceń lekarskich stało się tylko jednym z wielu elementów szeroko pojmowanego procesu pielęgnowania. Pielęgniarka / pielęgniarz staje się więc partnerem lekarza w opiece nad pacjentem i jego rodziną, wykonując zawód samodzielny.

Absolwenci otrzymali dyplomyWielokrotnie w trakcie wystąpienia podkreślano jak ważna jest stała aktualizacji wiedzy i umiejętności zawodowych. W niedługiej perspektywie czasu mają zostać uruchomione studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo oraz kolejne kierunku w ramach studiów podyplomowych.
- Niezbędne jest więc ciągłe doskonalenie się w ramach specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych i doskonalących. To jest dla Państwa konieczność a dla nas nowe wyzwanie. W planach rozwoju Wydziału Medycznego poczesne miejsce zajmuje właśnie uruchomienie kształcenia podyplomowego, przede wszystkim w ramach kursów, ale także w ramach studiów podyplomowych, dostępnych już dla absolwentów studiów pierwszego stopnia. Liczę na to, że te formy kształcenia zostaną uruchomione już w 2012 r.  – dodał na zakończenie Dziekan Wydziału Medycznego dr n. med. Jarosław Goldman.

W dalszej części nastąpiło odnowienie przyrzeczenia pielęgniarskiego, które odbierała Prodziekan Wydziału Medycznego – mgr piel. Danuta Wałęga-Szych.

Na zakończenie odbyło się wręczanie nagród i dyplomów najlepszym absolwentom, które przyznano Zofii Barbarze Kozomaricz, Barbarze Sylwii Cygan, Barbarze Alinie Grześkowiak, Elżbiecie Ewie Ruczaj oraz Marioli Wozowczyk.

Sukces naszych absolwentów nie byłby możliwy bez wkładu pracy władz Uczelni, władz wydziałów, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych. Wielu z tegorocznych absolwentów wykorzystało istniejące warunki do rozwoju samorządności studenckiej nierozerwalnie związanej z działalnością naukową, artystyczną, sportową i kulturalną. Między innymi dzięki takim osobom Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy aktywnie działa na rzecz rozwoju nauki, kultury i gospodarki jako inicjator lokalnego życia mieszkańców Legnicy i województwa dolnośląskiego.

(pk)

FOTOGALERIA Z ROZDANIA DYPLOMÓW NA WYDZIALE POLITOLOGII

FOTOGALERIA Z RODZANIA DYPLOMÓW NA WYDZIALE ADMINISTRACJI

FOTOGALERIA Z ROZDANIA DYPLOMÓW NA WYDZIALE PEDAGOGIKI, TURYSTYKI i REKREACJI


FOTOGALERIA Z ROZDANIA DYPLOMÓW NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA i INFORMATYKI

FOTOGALERIA Z ROZDANIA DYPLOMÓW NA WYDZIALE MEDYCZNYM

FILM Z ROZDANIA DYPLOMÓW NA WYDZIALE MEDYCZNYM

<< POWRÓTImieniny: Ludomira, Makarego, WilianyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u