pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Kolokwia Witeloniana o kompetencjach i zawodzie

Kolokwia Witeloniana o kompetencjach i zawodzie16 listopada Zakład Pedagogiki i Zakład Psychologii i Socjologii Wychowania Wydziału Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji naszej Uczelni zorganizował seminarium naukowe z cyklu „Kolokwia Witeloniana”. Tegoroczne obrady odbywały się pod tytułem „Zawód czy kompetencje? Edukacja wobec wyzwań współczesności”.

Obrady konferencji otworzył Dziekan Wydziału Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji dr  Andrzej Wnuk. Powitał on wszystkich zgromadzonych i podkreślił, że jest to już trzecie seminarium organizowane w tym cyklu, mimo, że początkowo planowano podobne obrady co kilka lat, udaje się je organizować rok rocznie.

W imieniu Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, który objął seminarium honorowym patronatem gości przywitała dr Helena Babiuch prorektor naszej Uczelni. Życząc owocnych obrad  otwarła seminarium. Kolokwia Witeloniana o kompetencjach i zawodzie

Sesję plenarną rozpoczęła przewodnicząca obrad prof. dr hab. Barbara  Jędrychowska. Przedstawiła ona referat pt. „Działania rodziców na rzecz edukacji własnych dzieci - działalność Stowarzyszenia „Sternik”. Następnie prof. Dr hab. Wita Szulc omówiła  „Sztuka życia i arteterapię”. Termin „arteterapia” składa się z dwóch części co sugeruje, że jest to działanie bazujące na dwóch równoważnych elementach: sztuce ( jako twórczości) i terapii. Uważa się, że osobą, która po raz pierwszy użyła tego terminu w celu określenia działania polegającego na zastosowaniu twórczości w terapii był  Adrian Hill. W podobnym czasie, Margaret Naumburg - psycholog o orientacji psychoanalitycznej, stosowała termin arteterapia do opisu swojej pracy z pacjentami.

Arteterapia jest formą psychoterapii, która traktuje media artystyczne jako podstawowy sposób komunikacji. We wspierającym środowisku, któremu sprzyja relacja terapeutyczna, uczestnik arteterapii może tworzyć obrazy i obiekty, w celu ich eksploracji oraz dzielenia się znaczeniami, które mogą być z nich odczytane. Dzięki temu, osoba może lepiej zrozumieć siebie oraz naturę swoich problemów i trudności. To z kolei może prowadzić do pozytywnej trwałej zmiany w jego postrzeganiu siebie, w aktualnych relacjach oraz ogólnie rozumianej jakości życia.

Kolokwia Witeloniana o kompetencjach i zawodzieNastępnie dr Marek Podgórny przedstawił „Zarządzanie wiedzą w kontekście kształtowania kompetencji pracowniczych” a mgr Dorota Domińska-Werbel – „Metodologię pomiaru kompetencji społecznych”. Z kolei dr Violetta Podgórna omówiła „Pozytywne poradnictwo zawodowe.  Od diagnozy przeciwwskazań do zawodów do odkrywania talentów”. Doktor Luba Jakubowska zreferowała natomiast  „Kompetencje badawcze pedagoga”.

Drugą część obrad otworzył referat dr Joanny Szczepankiewicz-Battek pt. „Kobieta jako duchowny chrześcijański- zawód czy powołanie?”. Łukasz Banaszak przedstawił „Znaczenie edukacji permanentnej w podnoszeniu jakości życia i kwalifikacji zawodowych” a dr Anna Kowal Orczykowska „Postawy i kompetencje systemie wychowania  i nauczania w polskiej i szkole”. Na zakończenie obrad mgr Robert Siarkiewicz  omówił „Ewolucję rynku pracy jako źródło i kontekst pomocy instytucjonalnej”.

(msz)

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

<< POWRÓTImieniny: Ady, Wiwiany, Sylwiusza
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u