pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Konferencja pt. Zastosowanie nauk humanistycznych

Akademicki Klub Filmu Pedagogicznego im. Janusza Korczaka, działający przy Wydziale Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji PWSZ im. Witelona w Legnicy 21 listopada bieżącego roku w siedzibie Uczelni zorganizował interdyscyplinarne seminarium naukowe pt. „Zastosowanie nauk humanistycznych i ścisłych w wybranych obszarach funkcjonowania  jednostki i społeczeństwa”.

Konferencja pt. Zastosowanie nauk humanistycznychOtwarcia seminarium dokonał dr Jan Wojtaś Prodziekan Wydziału Pedagogiki, Turystki i Rekreacji PWSZ im. Witelona w Legnicy, Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Następnie odbyły się wystąpienia prelegentów. Dr Agnieszka Piasecka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Marek Ferenc z Fundacji Aktywnego Seniora we Wrocławiu wygłosili wykład pt. „Diagnoza, wykorzystanie i rozwój kompetencji seniorów – egzemplifikacja”. Podczas wykładu omówiono wspieranie aktywności zawodowej osób starszych poprzez tworzenie lepszych możliwości pracy dla starszych pracowników, oraz wspieranie aktywności osób starszych w społeczeństwie i zwalczanie wykluczenia społecznego dzięki wolontariatowi, starzeniu się w zdrowiu i utrzymywaniu niezależności.

W dalszej części Łukasz Banaszak – absolwent naszej Uczelni, Prezes AKFP im. Janusza Korczaka PWSZ im. Witelona w Legnicy oraz członek Polskiego Towarzystwa ADHD w Krakowie zaprezentował „Ideę Life Long Learning jako fundamentu nowoczesnego państwa”. Intensywny rozwój nowoczesnej europejskiej gospodarki wymaga coraz większej liczby coraz lepiej wykształconych pracowników. Dzisiejsze szybkie tempo rozwoju cywilizacji oraz zmiany technologiczne w niemal wszystkich dziedzinach życia i wiedzy powodują, że prawie każdy współczesny człowiek odczuwa konieczność ciągłego uzupełniania swojej edukacji i umiejętności. Wszystkie te nowe aspekty rozwoju europejskich społeczeństw uwzględnia polityka edukacyjna Unii Europejskiej – LLL Lifelong Learning – polityka uczenia się przez całe życie.

Idea życie jako edukacja pojawiła się już w latach 20. XX wieku. Dostrzeżono wówczas aspekty uniwersalne i całożyciowe edukacji – edukacji, która nie może ograniczać się tylko do wybranych grup społecznych, ale powinna być powszechna i dostępna dla wszystkich. Intensywny rozwój idei Lifelong Learning nastąpił w latach 90. XX wieku. W 1995 roku Komisja Europejska opublikowała Białą Księgę Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa. Wytyczono w niej i określono pięć głównych celów, które miały pomóc społeczeństwom w osiągnięciu statusu społeczności uczącej się. Nakreślone zadania dotyczyły zdobywania wiedzy i uznawania kwalifikacji niekoniecznie popartych urzędowym świadectwem oraz preferowały ustanowienie płaszczyzny zbliżania się szkół i zakładów pracy poprzez rozwój różnych form praktyk zawodowych w obszarze Europy.

Jednym z ważniejszych zagadnień podczas dyskusji był temat pt. „Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych na uczelni wyższej – pomoc czy utrudnienie?”. Zaprezentował go Filip Rodzik Prezes Polkowickiego Stowarzyszenia Sportu i Aktywnej Rehabilitacji „Skorpion Polkowice” oraz student w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach.
Konferencja pt. Zastosowanie nauk humanistycznych
Coraz więcej uczelni wyższych organizuje w swoich strukturach biura do spraw osób niepełnosprawnych, kandydaci na studia lub studenci niepełnosprawni mogą zwracać się tam o poradę, informację i pomoc odnośnie konkretnego wsparcia (dostosowania) w trakcie ewentualnych egzaminów na studia oraz w trakcie trwania studiów. Niektóre uczelnie wyższe powołują także, w ramach autonomicznych decyzji swoich władz, pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych. Rolą pełnomocnika jest m. in. reprezentowanie rektora w działaniu na rzecz osób niepełnosprawnych czy przygotowanie informacji na temat niepełnosprawnych studentów w uczelni.

Po krótkiej przerwie Monika Andryszak z Akademickiego Klubu Filmu Pedagogicznego im. Janusza Korczaka PWSZ im. Witelona w Legnicy omówiła  „Funkcjonowanie i rozwój osób z zaburzeniami psychicznymi na uczelni wyższej”.

Z kolei mgr Iga Sobczyk z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przedstawiła „Wpływ prozdrowotny substancji symbiotycznych na funkcjonowanie organizmów żywych”.
Ostatnim wykładem była prelekcja dr Joanny Szczepankiewicz-Battek z Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu nt. „Ksenofobia jako problem społeczny w Europie”.

(pk)

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ


<< POWRÓTImieniny: Marty, Konstantego, Olafa
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u