pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
O pokonywaniu barier w PWSZ im. Witelona w Legnicy

5 grudnia 2011 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Rola uczelni wyższej w ewolucji procesu kształcenia i pokonywaniu barier  edukacyjnych osób niepełnosprawnych”.

Organizatorem przedsięwzięcia był Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Akademicki Klub Filmu Pedagogicznego im. Janusza Korczaka, działający przy Wydziale Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Otwarcia konferencji naukowej dokonała dr Helena Babiuch - Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy, dr Andrzej Wnuk - Dziekan Wydziału Pedagogiki, Turystki i Rekreacji PWSZ im. Witelona w Legnicy, Dr Jan Wojtaś - Prodziekan Wydziału Pedagogiki, Turystki i Rekreacji PWSZ im. Witelona w Legnicy oraz Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych PWSZ im. Witelona w Legnicy. Obradom natomiast przewodniczyli: lic. Łukasz Banaszak oraz lic. Monika Andryszak.O pokonywaniu barier w PWSZ im. Witelona w Legnicy

Nowelizacja ustawy a niepełnosprawni studenci

Dyskusje rozpoczęły się od wystąpienia dr Małgorzaty Franczak z Fundacji Eudajmonia we Wrocławiu, która wygłosiła wykład pt. „Rola i zadania uczelni w procesie edukacji studentów z niepełnosprawnościami - aspekt formalny a praktyka”. W trakcie wystąpienia podkreślała, że w świetle nowelizacji Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 5 kwietnia 2011 roku, uczelnie są zobowiązane do zapewnienia równego dostępu do kształcenia i badań dla studentów i doktorantów niepełnosprawnych. Oznacza to, ze uczelnie będą miały obowiązek stwarzania osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych. W myśl nowelizacji proces dydaktyczny będzie musiał brać pod uwagę szczególne potrzeby studentów niepełnosprawnych, co powinno być uwzględnione w regulaminie studiów. Egzaminy wstępne, tam gdzie będą obowiązywały, muszą natomiast respektować szczególne potrzeby niepełnosprawnych kandydatów. Ten wymóg mają spełniać również egzaminy na studia doktoranckie.

Jako drugi głos zabrał  Łukasz Banaszak Prezes Akademickiego Klubu Filmu Pedagogicznego im. Janusza Korczaka w PWSZ im. Witelona w Legnicy oraz członek Polskiego Towarzystwa ADHD w Krakowie. Omówił on temat pt. „Znaczenie edukacji ustawicznej osób niepełnosprawnych w rozwoju uczelni wyższej jako organizacji uczącej się”. Z kolei mgr Anna Rutz, Pełnomocnik Parlamentu Studentów RP ds. studentów z niepełnosprawnościami, Wiceprzewodnicząca Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przedstawiła „Znaczenie wizerunku studenta z niepełnosprawnością
w społeczności akademickiej”. Prelegentka zwróciła uwagę na fakt, że obecnie niepełnosprawność przestała być kryterium uniemożliwiającym podjęcie studiów wyższych. Najlepiej obrazują to statystyki największych polskich uczelni. Na przykład na Uniwersytecie Warszawskim w ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba studentów niepełnosprawnych wzrosła z 40 do ponad 500. Na Uniwersytecie Jagiellońskim jest ich ok. 300, a na Politechnice Wrocławskiej ok. 200 osób. W sumie w roku akademickim 2004/2005 studiowało w Polsce ponad 9000 osób niepełnosprawnych.

O pokonywaniu barier w PWSZ im. Witelona w LegnicyW dalszej części mgr Damian Dudała z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu i Collegium Civitas w Warszawie zaprezentował „Wsparcie udzielane studentom z niepełnosprawnością na przykładzie Uniwersytetu Islandzkiego w Reykjaviku”, zaś Mikołaj Piekut z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy „Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych w kreowaniu społeczności akademickiej”.

Po krótkiej przerwie dr Grażyna Maciak nauczyciel akademicki z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy omówiła „Nowe regulacje prawne dotyczące udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na poszczególnych etapach kształcenia - uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. W trakcie swego wystąpienia dr Grażyna Maciak podkreślała, że muszą zostać zmienione standardy kształcenia dla wszystkich nauczycieli będą dostosowane do wymogów pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Mgr Iga Sobczyk z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wygłosiła prelekcję pt. „Zastosowanie probiotyków i prebiotyków oraz ich prozdrowotny wpływ na zdrowie i funkcjonowanie organizmów”. Probiotyki to mikroorganizmy wprowadzane do organizmu, które korzystnie wpływają na zdrowie człowieka. Najpopularniejsze probiotyki to bakterie fermentacji mlekowej z gatunku lacidobacillus i bifidobacterium. Probiotyki mają szerokie zastosowanie w poprawianiu jakości ludzkiego zdrowia. Wykorzystuje się je w diecie osób z nietolerancją laktozy, czyli cukru mlecznego, który jest niezbędny w procesie przyswajania wapnia. Prebiotyki są to substancje, które maja pozytywny wpływ na florę jelitową. Nie są to jednak żywe organizmy a jedynie składniki innych pokarmów, które stanowią podłoże dla rozwoju dobroczynnych mikroorganizmów i stymulują ich rozwój. Do prebiotyków należą białka, tłuszcze, i cukry, które znajdują się w warzywach takich jak cebula, czosnek, karczochy, szparagi, pory  i cykoria.

Likwidacja barier

Temat pt. „Uczelnia bez barier - inwentaryzacja zasobów - Potencjał Akademickich Biur Karier” wygłosił mgr Robert Siarkiewicz, nauczyciel akademicki z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, inż. Marcin Zych z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poruszył zagadnienie „Studenci niepełnosprawni w świetle nowej ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym”, mgr Marta Kamer z Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym we Wrocławiu wygłosiła prelekcję „Kto do kogo ma się dostosować – czyli głuchoniewidomy student na uczelni wyższej” zaś mgr Jacek Mitka, nauczyciel akademicki z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy omówił „Wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka szansą na sukces w szkole”.

Na zakończenie obrad wygłoszono jeszcze 5 referatów. Dr Janusz Grasza z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy przedstawił „Metody nauczania kierowanego w edukacji przedszkolnej dzieci z porażeniem mózgowym”, dr Katarzyna Różyło z Akademickiej Poradni Rodzinnej „Sychar” we Wrocławiu skupiła się na temacie „Osoby ze schorzeniami psychicznymi jako jedna z grup osób niepełnosprawnych w procesie edukacyjnym na uczelni wyższej” a mgr Paweł Łuczkiewicz z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu omówił „Zmiany kulturowe wobec osób niepełnosprawnych”. Monika Andryszak z AKFP im. Janusza Korczaka PWSZ im. Witelona w Legnicy skupiła się na „Funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi na uczelni wyższej” natomiast Filip Rodzik Prezes Polkowickiego Stowarzyszenia Sportu i Aktywnej Rehabilitacji „Skorpion Polkowice” oraz student  Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach zaprezentował „Zastosowanie sygnału EEG w komunikacji człowiek-komputer”.

Spotkanie miało przyczynić się do zaproponowania skutecznych działań na rzecz likwidacji barier i wskazanie  sposobów  wsparcia niepełnosprawnych studentów. Obecnie na naszej Uczelni studiuje około 150 niepełnosprawnych studentów.

Ludzie zdrowi często  przypisują osobom niepełnosprawnym brak samodzielności. Litują się nad nimi, nie zdając sobie sprawy z faktu, że przy wsparciu psychicznym osoby te mogą zaistnieć na rynku pracy. Coraz częściej spotykamy osoby niepełnosprawne w przestrzeni publicznej – w firmach, szkołach, ośrodkach naukowych oraz w wielu innych instytucjach społecznych. Pomimo swojej niepełnosprawności bardzo dobrze sobie radzą z powierzanymi obowiązkami. Dużym ułatwieniem są dla nich zdobycze techniki – między innymi komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem.

(pk)

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

<< POWRÓT
Imieniny: Marty, Konstantego, Olafa
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u