pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Realia rynku pracy

Realia rynku pracyPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy oraz Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy zorganizowały 30 listopada 2011 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, II Konferencję Stażystów z Pracodawcami pn. „Realia rynku pracy”. Zebranych gości, w tym przedstawicieli świata nauki i pracodawców,  powitał i obrady otworzył prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski – Rektor naszej Uczelni.

Moderatorem konferencji była prof. dr hab. inż. Maria Wanda Kopertyńska. Jako pierwsza swój referat pt. „Sylwetki absolwentów PWSZ” zaprezentowała dr Helena Babiuch - Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów. Przybliżyła uczestnikom Konferencji umiejętności nabywane przez studentów w trakcie kształcenia na poszczególnych kierunkach i specjalnościach. Określiła zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w jakie wyposażani są studenci oraz wskazała branże i obszary, w których absolwenci mogą podjąć zatrudnienie.Realia rynku pracy

Kolejny referat wygłosiła Grażyna Laurowska – przedstawicielka Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy. Przedstawiła sytuację osób do 25 roku życia na rynku pracy. Scharakteryzowała strukturę bezrobocia osób młodych oraz możliwości ich aktywizacji zawodowej w ramach usług Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy. 

Następne wystąpienie dotyczyło „Czynników determinujących motywacje pracowników”. Prof. dr hab. inż. Maria Wanda Kopertyńska przedstawiła m.in. wyniki badań młodych pracowników w zakresie oceny przez nich zadowolenia, zaangażowania oraz motywowania w pracy. Aż 84,7% badanych wskazało, że wykonywana praca ich satysfakcjonuje. Jednocześnie 80,3% uważa, że nie są właściwie motywowani, a 60,7% nie wiąże swojej zawodowej przyszłości z obecnym zakładem pracy. Młode pokolenie jest podatne na zmiany, kształci się, rozwija, ma jasno sprecyzowane oczekiwania, co powinno być istotną wskazówką dla pracodawców.

Realia rynku pracyPo wygłoszonych referatach głos zabrali przedstawiciele pracodawców – SANHA Polska Sp. z o.o. oraz Nokia Siemens Networks Sp. z o.o., którzy przybliżyli zakres działania firm oraz przedstawili swoją ofertę dla młodych ludzi poszukujących zatrudnienia. Uczestnicy Konferencji poznali m.in. oczekiwania Pracodawców w stosunku do przyszłych pracowników oraz możliwości rozwoju i ścieżki zawodowej oferowane przez te firmy.

Jako ostatni głos zabrał dr Jarosław Hermaszewski z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, który przedstawił referat pt. „Współpraca nauki i biznesu. Możliwości realizacji wzajemnych potrzeb i oczekiwań”.

(msz)

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

ZOBACZ FILM

<< POWRÓTImieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u