pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Ruch Solidarność – kontynuacje i zaniechania. Od represji systemu komunistycznego do zmiany demokratycznej

Ruch Solidarność – kontynuacje i zaniechania. Od represji systemu komunistycznego do zmiany demokratycznejTak zatytułowano Międzynarodowe Seminarium Naukowe zorganizowane 13 grudnia 2011 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Trzydziesta rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego stała się pretekstem do dyskusji o dorobku ruchu Solidarnościowego w naszym kraju a także jego wpływu na inne państwa bloku komunistycznego.

Otwarcia obrad sympozjum dokonał prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. W swoim wystąpieniu podkreślił on jak ważnym w  przemianach politycznych w Europie było powstanie i działalność pierwszego wolnego związku zawodowego „Solidarność”. Nie była to zresztą działalność typowo związkowa. Wokół związku powstał wielki ruch społeczny który zainicjował przemiany w tej części Europy, będącej pod dominacją radziecką.

Wystąpienie wprowadzające do obrad przedstawił dr hab. Robert Wiszniowski. Powitał on wszystkich zaproszonych gości i zaproponował aby przed obradami uczcić minutą ciszy wszystkich tych, którzy oddali swe życie domagając się przemian w Polsce. Symbolem jedności z nimi i pamięci była zapalona świeca.Ruch Solidarność – kontynuacje i zaniechania. Od represji systemu komunistycznego do zmiany demokratycznej

Pierwszy referat przedstawił prof. dr hab. Grzegorz Strauchold z  Uniwersytetu Wrocławskiego na temat „Istoty systemu komunistycznego. Wokół powodów wprowadzenia stanu wojennego”. Swoje wystąpienie skupił przede wszystkim na wydarzeniach jakie rozegrały się po ogłoszeniu stanu wojennego we Wrocławiu, a przede wszystkim na Uniwersytecie.

Po tym wystąpieniu uczestnicy seminarium zaproszeni zostali na antresolę budynku sal wielofunkcyjnych na otwarcie wystawy przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu pn. „Postulaty sierpniowe”. Na czternastu planszach przypomniano 21 postulatów zgłoszonych podczas wydarzeń sierpniowych w Stoczni Gdańskiej. Wszystkie sformułowane wówczas postulaty zilustrowane zostały zdjęciami jakie wykonano w trakcie strajku. Na ostatnich planszach zamieszczono zdjęcia z podpisania porozumień sierpniowych.

Po przerwie  dr Zbigniew Cesarz, przedstawił referat pt. „Ruch Solidarność a kwestia suwerenności Polski”. Rozważania na ten temat dotyczyły przede wszystkim następstw wydarzeń sierpniowych w Polsce i jego wpływu na przekształcenie socjalistycznego ustroju w demokratyczne państwo.

Kolejny prelegent Peter J. Wells z rumuńskiego oddziału UNESCO-CEPES omówił ,,Rolę UNESCO w okresie komunistycznym w Polsce i Rumunii”. Ta międzynarodowa organizacja działająca przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, której podstawowym celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, ale także obrona  praw człowieka, aktywnie włączyła się w działania na rzecz przemian w krajach bloku wschodniego.

Następnie prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz z Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie przedstawił temat „W obronie ideału miłości, braterstwa ludzi i przeciwko brutalizacji życia publicznego -  Sekcja Pracy Prymasowskiego Komitetu Pomocy Bliźniemu – w okresie stanu wojennego  z 13 grudnia 1981r.” W swoim wystąpieniu zaprezentował działalność komitetu i jego wkład w przemiany w Polsce.   

Ruch Solidarność – kontynuacje i zaniechania. Od represji systemu komunistycznego do zmiany demokratycznejZ kolei dr Stefan August Lütgenau reprezentujący Fundację na Rzecz Silnych Regionów Europy z  Austrii omówił „Budowanie i poszanowanie zasad demokratycznych. Społeczeństwo obywatelskie w posttotalitarnych społeczeństwach”. W swoim referacie skupił się na kilku przykładach transformacji ustrojowych jakie dokonały się w minionym wieku w krajach bloku wschodniego.

Na zakończenie tej części obrad dr Ioana Boca z Akademii Obywatelskiej w Bukareszcie, Rumunia przedstawiła temat „Pamięć jako sprawiedliwość. Historia Muzeum Pamięci Ofiar Komunizmu Sighet w Rumunii”. Muzeum powstało w 2000 roku we wnętrzach dawnego więzienia Sighet, zbudowanym w 1897 przez administrację austro-węgierską. W sierpniu 1948 więzienie stało się miejscem odosobnienia dla grupy studentów i miejscowych chłopów. W 1950 umieszczono w nim ponad sto osobistości z całego kraju (byłych ministrów, naukowców, ekonomistów, oficerów, historyków, dziennikarzy, polityków). W 1955, po zawarciu Konwencji Genewskiej i akceptacji komunistycznej Rumunii przez ONZ, część więźniów została zwolniona, część przeniesiono do innych miejsc odosobnienia, a inni pozostali w areszcie domowym. Na około 200 więźniów, 54 nie doczekało się wolności. W 1977 więzienie zostało zamknięte. W latach 1995-2000 trwały prace nad przystosowaniem obiektu do celów ekspozycyjnych.

Obecnie każda cela więzienna stała się salą muzealną, w których przedstawiono chronologię systemu totalitarnego w komunistycznej Rumunii. Muzeum zostało stworzone i jest administrowane przez Fundację Akademii Obywatelskiej.

W przewie obrad goście sympozjum pojechali do Legnickiego Centrum Kultury na otwarcie wystawy „Zimna Wojna” opracowanej przez pracowników Akademii Obywatelskiej w Bukareszcie. Wprowadzenie dla zwiedzających wygłosiła dr Ioana Boca.

Kolejna sesję obrad otworzył referat dr hab. Kazimiery Jaworskiej z  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy pt.  „Kościół katolicki wobec stanu wojennego”. Przedstawiła w nim stosunek struktur kościelnych wobec wprowadzonego trzydzieści lat temu, stanu wojennego w Polsce. W tym okresie kościół wspierał demokratyczna opozycję i stał się dla wielu ostoją wolności.
Ruch Solidarność – kontynuacje i zaniechania. Od represji systemu komunistycznego do zmiany demokratycznej
W kolejnym wystąpieniu dr Monica Vlad z Rumuńsko-Niemieckiego Uniwersytetu w Sibiu – Rumunia omówiła „Opór antykomunistyczny w Polsce i Rumunii. Ujęcie porównawcze”. Działania opozycjonistów w tych krajach zdeterminowana była przede wszystkim odmienna sytuacją jaka panowała w tych krajach. Dla wielu działaczy demokratycznych w Rumunii powstanie „Solidarności” stało się swoistym drogowskazem. Przemiany w Polsce odbiły się szerokim echem we wszystkich krajach Europy Wschodniej.

Na zakończenie obrad Mykola Ushakov z Państwowej Akademii Administracji Publicznej we Lwowie – Ukraina przedstawił referat pt. „Ukraina w okresie komunizmu i w okresie przejściowym”. Zwrócił w nim uwagę, że przez wiele lat Ukraina wchodząc w skład Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich nie decydowała o swojej przyszłości. Stało się to możliwe dopiero po rozpadzie ZSRR ale wciąż państwo to znajduje się w okresie przejściowym. Wciąż ścierają się dwie diametralnie różne koncepcje jego przemian.

Seminarium zakończyła dyskusja wszystkich uczestników obrad.

(msz)

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

ZOBACZ FILM

<< POWRÓT
 
Imieniny: Ady, Wiwiany, Sylwiusza
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u