pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Niepełnosprawni o integracji

Z inicjatywy i pod patronatem uczelnianego Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych, dra Jana Wojtasia obyło się spotkanie na temat integracji studentów pełnosprawnych z niepełnosprawnymi. Zaproszono na nie przede wszystkim osoby niepełnosprawne i przedstawicieli Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWSZ im. Witelona w Legnicy. Niepełnosprawni o integracji

W naukowych opracowaniach pojawiają się trzy kwalifikacje barier jakie stają przed osobami niepełnosprawnymi. Można je sklasyfikować jako bariery:, architektoniczne, ekonomiczne i  psychospołeczne. O ile te pierwsze są najczęściej przywoływane to ich likwidacja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy została już zakończona. W opinii niepełnosprawnych Uczelnia nasza może być określona mianem Uczelni bez barier. Systemy podjazdów, wind i specjalnych toalet niewątpliwie ułatwiają funkcjonowanie takim osobom.

Podobnie jest oceniany system stypendialny. Jeżeli nie rozwiązuje wszystkich problemów to przynajmniej znacznie je ogranicza. Najtrudniej jednak pokonywać bariery psychospołeczne. I tym w dużej mierze poświęcono dyskusje podczas spotkania. 

Czynniki kształtujące zarówno postawy osób zdrowych wobec niepełnosprawnych, jak też postawy tych ostatnich wobec własnego kalectwa, mieszczą się w różnych klasyfikacjach. We wszystkich tych działaniach duże znaczenie przypisuje się uwarunkowaniom będącym rezultatem oddziaływań socjalizacyjnych. Ciągłość procesu przekazywania dziedzictwa kulturowego ma niewątpliwie związek z postawami ujawnianymi obecnie wobec inwalidztwa, zarówno przez osoby zdrowe, jak i przez samych niepełnosprawnych. Uwarunkowania tkwiące u podstaw utrzymywania się niektórych przejawów tych podstaw przez całe wieki muszą mieć bardzo trwały i mocno determinujący charakter. Dla ukonstytuowania postaw konkretnego pokolenia decydujące są zinterioryzowane zwłaszcza we wczesnych okresach życia, kulturowe wzory tych postaw oraz charakterystyczny dla nich sposobów reagowania.

Niepełnosprawni o integracjiPrzyczyną zaburzeń relacji pomiędzy ludźmi zdrowymi a osobami niepełnosprawnymi jest fakt, że człowiek skłonny jest ulegać pewnym stereotypom wyglądu i funkcjonowania innych ludzi, a w związku z tym wszelka inność budzi w nich niepokój bądź zdziwienie. Stąd skłonność, by traktować z dystansem ludzi trochę inaczej wyglądających lub funkcjonujących, aby nie zaburzać swojego poczucia bezpieczeństwa.

Barierą psychiczną jest lęk, który człowiek odczuwa na myśl o chorobie i kalectwie, bo przecież mogą zagrażać także jemu i jego najbliższym. Instynkt samozachowawczy skłania go więc do zachowania dystansu wobec osób niepełnosprawnych. Niekiedy ludzie są nawet skłonni do współczucia czy udzielenia anonimowej pomocy tym osobom, ale kontakt bezpośredni, bliski, uważają za niepotrzebny i zbyt trudny dla siebie.

Pomoc w przełamywaniu tych barier zadeklarowali przedstawiciele samorządu studenckiego.

(msz)

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

<< POWRÓTImieniny: Ludomira, Makarego, WilianyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u