pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Pielęgniarstwo pomostowe w PWSZ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy przygotowuje się do uruchomienia w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012 studiów na kierunku Pielęgniarstwo Pomostowe. Będą to bezpłatne studia niestacjonarne dla pielęgniarek posiadających aktualne prawo wykonywania zawodu, dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

O przyjęcie na bezpłatne, niestacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych mogą ubiegać się wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości i będące absolwentami liceum medycznego lub medycznej szkoły zawodowej, kształcącej w zawodzie pielęgniarki.

Kształcenie na studiach uzależnione jest od rodzaju ukończonej szkoły i prowadzone będzie w ramach ścieżek:
- AB - dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych,
- C - dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych,
- D - dla absolwentów dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych,
- E - dla absolwentów trzyletnich medycznych szkół zawodowych.

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy. Podstawą przyjęcia na studia są punkty rekrutacyjne przyznawane kandydatowi za przedmioty, z których zdawał egzamin maturalny, egzamin dojrzałości lub egzamin przeprowadzony w ramach programu Matury Międzynarodowej, tj.: biologia, język obcy, jeden z wybranych przedmiotów: język polski, chemia lub fizyka (fizyka i astronomia) – należy dokonać wyboru jednego przedmiotu, z którego kandydat otrzymał najlepszy wynik.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kształcenia na kierunku lub w ramach poszczególnych ścieżek w przypadku, gdy liczba kandydatów nie przekroczy minimalnego limitu przyjęć lub Uczelnia nie otrzyma dofinansowania w ramach projektu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”.

Bliższych informacji na temat rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych można uzyskać w Dziekanacie Wydziału Medycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ul. Sejmowa 5A, pok. 303, w godz. 730  - 1530 lub telefonicznie pod nr 76 723 21 52 oraz w punkcie informacyjnym w siedzibie Uczelni.

(mir)

<< POWRÓT
    
Imieniny: Ady, Wiwiany, Sylwiusza
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u