pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Nowy projekt PWSZ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy znalazła się w gronie trzech Uczelni, które zostały rekomendowane do otrzymania dofinansowania na realizację Projektu pn. „Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi”. Nasza Uczelnia została wybrana z pośród 17 i znalazła się na drugim miejscu.

Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs organizowany przez Ośrodek Rozwoju i Edukacji w ramach konkursu otwartego nr 6/POKL/3.3.2/2009 „Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela”.

Projekt w całości współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Celem Projektu jest zwiększenie potencjału PWSZ im. Witelona w Legnicy w zakresie kształcenia nauczycieli poprzez przygotowanie i wdrożenie nowatorskiego programu praktyk w wybranych 11 placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Legnica.

W ramach Projektu zorganizowane zostaną między innymi warsztaty dla kadry pedagogicznej. Projekt zapewni kompleksowe wsparcie dla studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy kierunku Pedagogika, przygotowując ich do wykonywania pracy nauczyciela. Grupę docelową Projektu stanowić będzie również kadra pedagogiczna szkół podstawowych i miejskich przedszkoli z terenu Legnicy, w których realizowane będą praktyki pedagogiczne.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Gminą Legnica w okresie 01 maja 2012 r. i potrwa do 30 czerwca 2014.

(mir)

<< POWRÓT
Imieniny: Halszki, Heleny, KarolaWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u