pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Prof. Stanisław Urban w Polskiej Akademii Nauk

Na mocy uchwały Prezydium Polskiej Akademii Nauk w sprawie wyboru członków komitetu naukowego i jego organów powołano prof. dr hab. Stanisława Urbana na członka Komitetu Nauk Ekonomicznych przy Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Kadencja potrwa do 2014 roku.

Prof. dr hab. Stanisław Urban został również powołany na członka Komitetu Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich przy Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Kadencja potrwa do 2014 roku. Prof. dr hab. Stanisław Urban ponadto został wybrany na członka prezydium obu komisji.

Prof. dr hab. Stanisław Urban związany jest z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy, gdzie pracuje na Wydziale Zarządzania i Informatyki, w Zakładzie Rachunkowości, Finansów i Metod Ilościowych. Jest także profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie pełni między innymi funkcję Kierownika Katedry Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej oraz Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych.

Stworzył polską szkołę naukową w zakresie ekonomicznych problemów rolnictwa i agrobiznesu. Prowadzi badania w zakresie postępu rolniczego, zwłaszcza technicznego, problemów ekonomicznych i organizacyjnych, wynalazczości w rolnictwie, współpracy przemysłu spożywczego z rolnictwem, ekonomiki i organizacji bazy surowcowej przemysłu spożywczego, ekonomiki i organizacji obrotu rolnego, marketingu, agrobiznesu i przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Interesuje się problemami restrukturyzacji i prywatyzacji byłych PGR.

Na twórczy dorobek Urbana składa się ponad 600 publikacji, w tym 403 oryginalne prace twórcze, 6 monografii, 17 podręczników, 153 publikacje popularnonaukowe i 24 redakcje opublikowanych prac zbiorowych. Profesor opracował też 86 referatów. Wyniki jego prac zostały wdrożone do praktyki licznych przedsiębiorstw w procesach restrukturyzacji i prywatyzacji. Pomagają w upowszechnianiu postępu technicznego i przystosowaniu do warunków konkurencyjnej gospodarki rynkowej. Poszerzają wiedzę dotyczącą handlu rolniczego i marketingu oraz przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Prof. dr hab. Stanisław Urban jest członkiem wielu organizacji naukowych, m.in. Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Za działalność publiczną został odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego.

(pk)

<< POWRÓTImieniny: Dominika, Franciszki, KatarzynyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u