pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Dyskutowali o bezpieczeństwie

22 lutego br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyło się sympozjum naukowe, którego tematem było „Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa – pojęcie, istota, system”.Dyskutowali o bezpieczeństwie

Organizatorem przedsięwzięcia był Wydział Administracji PWSZ im. Witelona w Legnicy, Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu oraz Sudecki Oddział Straży Granicznej w Kłodzku.

Otwarcia obrad dokonał Rektor naszej Uczelni prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski, który mówił o rosnącym znaczeniu bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w polityce państwa. Zainteresowane są tymi kwestiami niemal wszystkie organy administracji publicznej, polityki społecznej i gospodarczej. Odpowiedzialną role odgrywa tutaj obrona cywilna, służby gospodarcze, policja, straż graniczna, straż pożarna i inne wyspecjalizowane agencje. Coraz widoczniejsze jest także zainteresowanie tym zagadnieniem pośród uczniów szkół, którzy swoją przyszłość wiążą z zatrudnieniem w organach odpowiadających za bezpieczeństwo państwa. Uczniowie Ci wybierają Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy, gdzie prowadzone są studia pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Następnie głos zabrali mgr Edward Biegun Dziekan Wydziału Administracji, dr Paweł Kobes Prodziekan Wydziału Administracji oraz płk SG Marek Waszczuk Zastępca Komendanta w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

Dyskutowali o bezpieczeństwieSympozjum miało na celu wymianę myśli, poglądów oraz doświadczeń naukowych i aplikacyjnych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego między środowiskiem naukowym oraz praktykami; usystematyzowanie, pogłębienie oraz uaktualnienie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa; wypracowanie zasad i obszarów współpracy w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego na szczeblu lokalnym.

Sympozjum stanowiło także dogodną płaszczyznę dyskusji oraz próby odpowiedzi na pytania: Jakie główne zadania wykonuje administracja rządowa w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego? Jakie relacje występują pomiędzy elementami systemu bezpieczeństwa wewnętrznego? Co determinuje skuteczność działania instytucji państwowych realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa powszechnego? W jaki sposób organizuje się współpracę w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego?

Dlatego też w obradach uczestniczyli między innymi: dr hab. Bernard Wiśniewski z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, który omówił zakres przedmiotowo-podmiotowy systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. O roli społeczeństwa obywatelskiego w zapobieganiu i przeciwdziałaniu przestępczości mówił dr Paweł Kobes, po którym głos zabrał podinsp. dr Robert Socha z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Przedstawił on realizację zadań policji w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

Po krótkiej przerwie por. SG dr inż. Barbara Kaczmarczyk z Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu omówiła przeznaczenie, zadania i organizację działań Straży Granicznej zaś dr inż. Daniel Ochman z PWSZ im. Witelona w Legnicy wskazał współczesne zagrożenia dla środowiska naturalnego. Wśród prelegentów był także obecny przedstawiciel Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, kapitan mgr inż. Janusz Popis, który uczestnikom obrad zaprezentował zakres wykorzystania Państwowej Straży Pożarnej w obszarze bezpieczeństwa powszechnego. Następnie płk dr Zbigniew Kuśmierek z PWSZ im. Witelona w Legnicy omówił kwestię udziału wojska w sytuacjach kryzysowych. Na zakończenie obrad głos zabrał ponownie dr hab. Bernard Wiśniewski, który tym razem wypowiedział się co do reguł współpracy elementów systemu bezpieczeństwa wewnętrznego.
Dyskutowali o bezpieczeństwie
Bezpieczeństwo jest pojęciem używanym do określenia stanu pewności, spokoju i braku zagrożenia. Stanowi także podstawową potrzebę grup społecznych i państw. Obejmuje zaspokojenie takich potrzeb jak: istnienie, przetrwanie, całość, tożsamość (identyczność), niezależność, spokój, posiadanie i pewność rozwoju. Brak bezpieczeństwa powoduje niepokój i poczucie zagrożenia. Biorąc pod uwagę źródło tego zagrożenia w nauce wyróżnia się bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo zewnętrzne. Bezpieczeństwo wewnętrzne oznacza stabilność i harmonijność danego organizmu bądź podmiotu, natomiast bezpieczeństwo zewnętrzne brak zagrożenia ze strony innych podmiotów lub czynników zewnętrznych.

Priorytety w polskim systemie bezpieczeństwa wynikają z Konstytucji RP oraz ze Strategii Bezpieczeństwa RP przyjętej przez Rząd i podpisanej w 2007 roku. Konstytucja i strategia  kierują  ściśle określonymi celami. Są zgodne z prawem międzynarodowym, z prawem Organizacji Narodów Zjednoczonych, z prawem Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie a także z wieloma umowami, których Polska jest sygnatariuszem. Określają  zasady polityki państwa w celu zapewnienia społeczeństwu i państwu bezpieczeństwa przed zagrożeniami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi.

(pk)

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

ZOBACZ FILM

<< POWRÓT


Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u