pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Z Waldemarem Pawlakiem o szkolnictwie zawodowym

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak był gościem konferencji pt. „Szkolnictwo zawodowe dla przemysłu”, która odbyła się 24 lutego br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Konferencję zorganizowała nasza Uczelnia wspólnie z Ministerstwem Gospodarki, Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, KGHM „Polska Miedź” S.A. oraz Urzędem Miasta Legnica. Wicepremier Waldemar Pawlak objął obrady swym honorowym patronatem.Z Waldemarem Pawlakiem o szkolnictwie zawodowym

Konferencję otworzył Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy prof. dr hab. inż. Ryszard. K. Pisarski, który po przywitaniu gosci mówił o potrzebie wypracowania takich narzędzi współpracy pomiędzy placówkami kształcenia zawodowego a przedsiębiorcami by programy kształcenia zawodowego dostosowane byłyby do aktualnych potrzeb rynku pracy. Podziękował także KGHM „Polska Miedź” S. A.  za finansowe wsparcie obrad. Następnie prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dr Adam Grabowiecki nawiązał do potrzeb jakie pojawiają się wraz z uruchamianiem w legnickiej Stefie nowych zakładów pracy. Rozwijanie szkolnictwa zawodowego na wszystkich poziomach jest w tej sytuacji bardzo ważne. Z kolei dr Herbert Wirth prezes KGHM „Polska Miedź” S.A. mówił o konieczności kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr dla potrzeb przemysłu miedziowego. W zakładach tego koncernu bardzo potrzebni są zarówno pracownicy z kwalifikacjami zawodowymi jak i mający wyższe wykształcenie techniczne. Na koniec głos zabrał Tadeusz Krzakowski prezydent Legnicy. Stwierdził, że podjęcie tego tematu ma bardzo ważne znaczenie dla miasta jak i całego regionu.

Z Waldemarem Pawlakiem o szkolnictwie zawodowymW drugiej części obrad głos zabierali przedstawiciele władz centralnych jak i lokalnych struktur samorządowych. Jako pierwsza swoje wystąpienie zaprezentowała Ilona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Podkreśliła, że o wadze podejmowanych zagadnień świadczy najlepiej szeroka reprezentacja wielu środowisk, które uczestniczą w konferencji. Na sali byli bowiem kuratorzy oświaty z całej Polski, przedstawiciele największych firm, specjalnych stref ekonomicznych, Ochotniczych Hufców Pracy, szkół zawodowych, uczelni, samorządów lokalnych oraz instytucji i organizacji zajmujących się kształceniem i pozyskiwaniem specjalistów.

Z kolei Ewa Konikowska-Kruk dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej przedstawiła obecna sytuację w dziedzinie kształcenia zawodowego oraz działania i plany działań podejmowanych przez resort. Jerzy Więcławski dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego przedstawił sytuację jak jest w naszym województwie. Kolejny mówca – Cezary Przybylski Starosta Bolesławiecki i Przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Dolnośląskiego przedstawił działania podejmowane przez samorządy lokalne i możliwości oraz kłopoty jakie mają władze powiatowe w tym zakresie. Na koniec Jerzy Mormul Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy zaprezentował działania jakie w tym zakresie podejmuje OHP. Po wystąpieniach odbyła się pierwsza dyskusja, której moderatorem był dziennikarz Marek Obszarny.

Drugą część obrad otworzył Wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki Waldemar Pawlak. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie jakie ma kształcenie specjalistów dla rozwoju przemysłu w Polsce. Przemiany jakie nastąpiły w naszym systemie edukacyjnym doprowadziły do likwidacji wielu placówek kształcących na wielu poziomach co powoduje braki na rynku pracy. Odwrócenie tego trendu będzie wymagało wprowadzenia wielu nowych rozwiązań ale jest niezbędne dla efektywnego rozwoju gospodarki w naszym kraju.Z Waldemarem Pawlakiem o szkolnictwie zawodowym

Po nim głos zabrał Tadeusz Sławecki Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, który zaprezentował działania podejmowane przez resort w sprawie kształcenia zawodowego i przyszłość takiej edukacji w najbliższych latach.

W trakcie paneli dyskusyjnych przedstawiciele firm oraz szkół zawodowych zaprezentowali przykłady dobrych praktyk i wzajemnej współpracy. W pierwszej części skupiono się na prezentacji potrzeb rynku pracy. Głos zabierali w nim Krystyna Woźniak dyrektor Solaria Bus & Coach, Joanna Kaniewska dyrektor Volkswagen Motor Polska oraz Edyta Król kierownik kadr w firmie Winkelmann sp. z o.o. i Jolanta Lewandowska dyrektor Zespołu Szkół Elektro-Mechanicznych w Legnicy. Ostatnie dwa wystąpienia prezentowały udana współpracę między przedsiębiorstwem a szkołą. Po tych prezentacjach każdy z obecnych mógł podzielić się własnymi spostrzeżeniami i uwagami do przedstawionych zagadnień.

Kolejny panel dyskusyjny rozpoczęły wystąpienia przedstawicieli szkolnictwa zawodowego. Rozpoczął go Zdzisław Nowakowski dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, po nim głos zabierali Michał Terlikowski kierownik Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Andrzej Boczoń dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy oraz dr hab. inż. Wiesław Moczulski profesor, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. Po prezentacjach odbyła się dyskusja.

Z Waldemarem Pawlakiem o szkolnictwie zawodowymNa zakończenie obrady podsumowała Ilona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Podkreśliła ona znaczenie konferencji i znakomitą jej organizację.

Istotą organizowanego przedsięwzięcia było partnerstwo na rzecz powiązania szkolnictwa zawodowego z sektorem gospodarczym w tym z reprezentantami pracodawców, samorządów oraz innych organizacji i instytucji tak by wypracować efektywne wzajemne relacje pomiędzy nauką i biznesem.

W obradach uczestniczyło ponad 300 przedstawicieli firm różnych gałęzi przemysłu oraz szkół zawodowych.

(mir)

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ cz. I


ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ cz. II

ZOBACZ FILM

<< POWRÓT

kghm
Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u