pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego

12 kwietnia br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyło się sympozjum naukowe pt. „Zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego – źródła, przeciwdziałanie i konsekwencje”.Zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego

Organizatorem przedsięwzięcia był Wydział Administracji naszej Uczelni, Wydział Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej oraz Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Celem sympozjum było określenie zasadniczych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego oraz skutecznych metod przeciwdziałania im i minimalizowania skutków ich wystąpienia wymiana myśli, poglądów oraz doświadczeń naukowych i aplikacyjnych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego między środowiskiem naukowym oraz praktykami, Określenie obszarów i wypracowanie reguł współpracy w zakresie bezpieczeństwa powszechnego na szczeblu lokalnym.

Sympozjum ze względu na udział nie tylko teoretyków, ale również praktyków zajmujących się na co dzień kwestiami bezpieczeństwa stanowiło próbą odpowiedzi na pytania: Jakie skutki wywołują zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego? Jakie główne zadania wykonuje administracja rządowa w zakresie bezpieczeństwa powszechnego? Jakie relacje występują pomiędzy elementami systemu bezpieczeństwa powszechnego? Co determinuje efektywność działania systemu bezpieczeństwa powszechnego? W jaki sposób organizuje się współpracę w obszarze bezpieczeństwa powszechnego? Jakimi potencjałami do walki z zagrożeniami bezpieczeństwa powszechnego dysponują instytucje państwowe i organizacje pozarządowe?

Zagrożenia bezpieczeństwa powszechnegoDr inż. Barbara Kaczmarczyk z Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu dokonała charakterystyki współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego. Do najlepiej znanych, a zarazem najpoważniejszych, należą bez wątpienia zagrożenia o charakterze politycznym. Mogą one powstać w wyniku planowych i zorganizowanych manipulacji lub opóźnionych i zaniechanych działań, które prowadzą do obalenia lub osłabienia legalnie wybranych władz, do naruszenia racji stanu, interesów narodowych, czy podważenia pozycji międzynarodowej państwa. Inną forma zagrożeń są zagrożenia militarne, które coraz częściej przybierają postać przybiera ataków terrorystycznych. Do współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego zalicza się również zagrożenia społeczne, zagrożenia ekologiczne, czy też natury ekonomicznej.Zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego

Kolejne wystąpienie, tym razem kpt. mgra inż. Pawła Serwatki ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie dotyczyło potencjału zasadniczych systemów ratowniczych.

W dalszej części dr Paweł Kobes z Wydziału Administracji naszej Uczelni omówił katastrofy w kodekście karnym. Z kolei ppłk rez. Zbigniew Ślęzak ze Starostwa Powiatowego w Legnicy omówił reguły i procedury zarządzania kryzysowego w powiecie legnickim.

Następnie głos zabrał dr inż. Daniel Ochman, pracownik naukowy PWSZ im. Witelona w Legnicy, który przedstawił typologię zagrożeń ekologicznych. Do najpoważniejszych zagrożeń dla środowiska naturalnego zalicza się rozprzestrzenianie się substancji toksycznych nie dających się biologicznie rozłożyć – chemicznych lub radioaktywnych, niszczenie lasów i zakwaszanie akwenów wodnych przez trucizny przemysłowe, zanieczyszczenie górnych warstw atmosfery przez chlorofluorowęglowodory, które powodują uszkadzanie warstwy ozonu (dziura ozonowa) i na skutek tego wzrost przenikania szkodliwych promieni ultrafioletowych, efekt cieplarniany oraz radioaktywność.

Po przerwie mł. bryg. mgr inż. Sławomir Wojta, pełniący funkcję Zastępcy Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie opowiadał o działaniach ratowniczych.

Zagrożenia bezpieczeństwa powszechnegoNa zakończenie wygłoszono trzy referaty pt. „Stres w działaniach ratowniczych”, autorstwa st. kpt. mgr Piotra Sowizdraniuka ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, „Klęska żywiołowa jako stan nadzwyczajny”, zaprezentowany przez dra Roberta Sochę z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz „Organizacja ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego”, omówiony przez dra hab. Bernarda Wiśniewskiego - kierownika Zakładu Administracji Bezpieczeństwa na Wydziale Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej.

(pk)

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

<< POWRÓT
Imieniny: Marty, Konstantego, Olafa
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u