pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Niemal wszystko dla Wrocławia

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu podzielił pieniądze na realizacje zadań publicznych w zakresie edukacji i nauki.  Środki przeznaczone były przede wszystkim na organizację konferencji naukowych, seminariów i sympozjów. W tym roku przeznaczono na ten cel 300 tys. zł. z czego 293 445 zł Zarząd Województwa przyznał wrocławskim uczelniom.

W tym roku finansowe wsparcie przyznano pięciu uczelniom. Dofinansowanie otrzymały Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy.

Wśród pozytywnie rozpatrzonych 24 zadań najwięcej realizować będą Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – po 7, Uniwersytet Wrocławski – 5, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – 4 oraz jedno Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy.

Najwięcej pieniędzy na realizację swych działań uzyskała Politechnika Wrocławska – 108 930,40 zł czyli ponad jedną trzecia wszystkich środków przeznaczonych na ten cel – 36,3 proc. Niewiele mniej zyska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – 89 514,60 zł – 29,8 proc. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wsparta została kwotą 61 400 zł. – 20,5 proc, a  Uniwersytet Wrocławski – 33 600 zł. czyli 11,2 proc. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy otrzyma 6 555 zł. a więc niewiele ponad 2 procent ogólnej  kwoty dotacji.

Największe wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego otrzymają organizatorzy X. Konferencji Naukowej Studentów przygotowywanej przez Politechnikę Wrocławską tj. 28 930 zł. kolejna Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu dostanie 25 500 zł na Ogólnopolską Konferencję Edukacyjną pn. „Teoretyczno-metodyczne aspekty edukacji sportowej dzieci i młodzieży na przykładzie gry w piłkę siatkową”. 24 tysiące otrzyma Politechnika Wrocławska na III. Dolnośląsko-Saksońską konferencję pt. „ Advanced Metal Forming Processes in Automotive Industry AutoMetForm 2012”. Natomiast publikacja naukowa na temat energetyki regionalnej z perspektywy Dolnego Śląska przygotowywana przez Politechnikę Wrocławska uzyska wsparcie w wysokości 22 tys. zł. Nasza uczelnia otrzymała 6 555 zł na przygotowanie konferencji naukowej pn. „Carl i Gerhard Hauptmann. Dzieło i modele jego odbioru”.

Podział pieniędzy zawsze budzi wątpliwości i emocje. Niemniej trudno w decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego nie zauważyć preferowania stolicy – Wrocławia i działających na jego terenie uczelni. Spoza tego obszaru zdołała się przebić tylko jedna propozycja. Niewątpliwie wielkość i dorobek wrocławskich uczelni jest niezaprzeczalny, nie wyklucza to jednak możliwości podejmowania ambitnych i ciekawych działań przez inne uczelnie spoza Wrocławia, które choć usytuowane poza stolicą województwa wchodzą niewątpliwie w jego skład.

<< POWRÓTImieniny: Ludomira, Makarego, WilianyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u