pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Resocjalizacja w instytucjach i środowisku otwartym

Resocjalizacja w instytucjach i środowisku otwartymHasłem konferencji metodycznej zorganizowanej w Państwowej Wyższej Szkole zawodowej w Głogowie była „Resocjalizacja w instytucjach i środowisku otwartym”. Jej organizatorami poza uczelnią były Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie, Miejskie Centrum Wspierania Rodziny, Miejski Ośrodek Profilaktyki i Uzależnień oraz Urząd Miasta Głogowa.

Dzięki zastosowaniu urządzeń teletransmisyjnych zakupionych w trakcie realizacji projektu „Krok do sukcesu” studenci naszej Uczelni mogli na bieżąco obserwować obrady wraz ze swoimi wykładowcami dr Arkadiuszem Urbankiem i dr Janem Wojtasiem.

Konferencje otworzył Rektor PWSZ w Głogowie prof. nz. dr hab. Stanisław Czaja. Przywitał gości zaproszonych na obrady i przekazał głos kolejnym organizatorom – prezydentowi Głogowa Janowi Zubowskiemu i staroście powiatu głogowskiego Rafaelowi Rokaszewiczowi.

Konferencję otworzył wykład dra Jerzego Herbergera i dra Ernesta Magdy pt. „Psychologia kliniczna a resocjalizacja – przemiany paradygmatu i praktyki”. W swoim wystąpieniu przedstawili oni jak zmieniały się podstawowe definicje w psychologii i resocjalizacji na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Zmienił się przede wszystkim sposób postrzegania osób objętych pomocą psychologiczna i resocjalizacją a także rola psychologów.

Następnie uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie przedstawili przygotowany przez siebie program kabaretowy pt. „Telewizja, czyli wizja głupoty”, ośmieszając w nim nadmierne korzystanie z przekazu telewizyjnego, który stał się już dla wielu jednym z najważniejszych źródeł informacji.

Do takiego postrzegania rzeczywistości nawiązał także prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko przedstawiając referat „Dziecko w cyberprzestrzeni – zjawisko, interakcje i konsekwencje społeczne”. Wskazując tym samym jak wielkie oddziaływanie mają szczególnie na dzieci otaczające nas urządzenia komputerowe.

Po przerwie mgr Ewelina Wojtera kurator pracujący obecnie w Ministerstwie Sprawiedliwości omówiła „Praktyczne aspekty pracy kuratorów sądowych w procesie resocjalizacji społecznej skazanych”. Z kolei mgr Sławomir  Stasiorowski starszy kurator zawodowy dla dorosłych Sadu rejonowego w Iławie przedstawił temat „Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządów lokalnych w procesie readaptacji społecznej skazanych”.

Trudny temat resocjalizacji nieletnich przedstawił dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie mgr Marian Chudziński. Omówił on zagadnienie „Zakład poprawczy – demoralizacja, czy resocjalizacja nieletnich?”.

Magister Grażyna Stawińska kurator Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującej orzeczenia w sprawach karnych Sadu Rejonowego w Lubinie zaprezentowała „Środki probacji w kurateli dla dorosłych”. Na zakończenie płk. Ryszard Kędzia dyrektor Zakładu Karnego w Głogowie omówił „Resocjalizację w warunkach zakładu karnego na przykładzie Zakładu Karnego w Głogowie”.

Po zakończeniu obrad uczestnikom konferencji metodycznej wręczono certyfikaty.

(mir)

<< POWRÓT
Imieniny: Ady, Wiwiany, Sylwiusza
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u