pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PKA pozytywnie oceniła Ekonomię

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęła uchwałę pozytywnie oceniając kształcenie na kierunku Ekonomia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. W dokumencie stwierdzono, że „…Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe - w tym dotyczące efektów kształcenia i organizacyjne do prowadzenia studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku Ekonomia. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym.”

Studia na kierunku Ekonomia przygotowują specjalistów do pracy zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, w tym także instytucji i podmiotów gospodarczych, władzy lokalnej i państwowej.

W ciągu trzech lat studiów na kierunku Ekonomia realizowane są, między innymi, przedmioty z zakresu mikroekonomii, makroekonomii, matematyki, informatyki, statystyki, prawa, rachunkowości, finansów publicznych oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych. Kształcenie obejmie również naukę języków obcych, w stopniu umożliwiającym ich aktywne używanie w pracy zawodowej, w tym w środowisku międzynarodowym.

Absolwenci tego kierunku są wysoko wykwalifikowanymi specjalistami, którzy nabyli wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych oraz ścisłych. Mają opanowane umiejętności pozwalające na samodzielne projektowanie i wykonanie analiz przedsiębiorstw, instytucji publicznych, sektorów gospodarki, a nawet pewnych zagadnień w skali całej gospodarki i wymiany międzynarodowej.

Absolwenci kierunku Ekonomia są również przygotowani do definiowania problemów ekonomicznych, określania ich ważności, wyboru metod analizy, ich stosowania oraz wyciągania wniosków i prezentacji wyników. Posługują się odpowiednimi do tego narzędziami i technikami, które nabyli w czasie procesu dydaktycznego. Solidne podstawy teoretyczne edukacji pozwalają absolwentom elastycznie dostosowywać się do wymagań zmieniającego się rynku pracy.

Studenci rozpoczynający naukę w roku akademickim 2012/2013 będą mogli kształcić się na jednym z dwóch modułów kształcenia: analiza ekonomiczna oraz rachunkowość i audyt wewnętrzny.

(msz)

<< POWRÓT
Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u