pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Porozumienie o partnerstwie pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy i Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, 5 września 2012 roku w siedzibie Ośrodka podpisały porozumienie o partnerstwie. Porozumienie ze strony Uczelni podpisał Rektor – prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski, natomiast Ośrodek reprezentował Komendant – płk SG Artur Wąsowski.Porozumienie o partnerstwie pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Zawarte porozumienie jest formą zintegrowania aktywności środowiska akademickiego z podmiotami realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, co wpisuje się w ogólnokrajową strategię współpracy uczelni wyższych z instytucjami wypełniającymi zadania państwa w określonych sektorach życia publicznego.

Niniejsze porozumienie ma na celu - z jednej strony - wykorzystanie potencjału Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w kreowaniu nowych form działań na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego, natomiast z drugiej strony – wykorzystanie potencjału Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu do krzewienia wśród studentów naszej Uczelni wiedzy, praktycznych umiejętności i wrażliwości społecznej w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. Ponadto porozumienie ma za zadanie ułatwić realizację programów badawczych z zakresu zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom godzącym w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

Porozumienie o partnerstwie pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w LubaniuSygnatariusze niniejszego porozumienia uznali za priorytetowe następujące obszary współpracy: wzajemną wymianę informacji w przedmiocie organizowanych przedsięwzięć mieszczących się w celu realizowanego porozumienia, inicjowanie przedsięwzięć na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego w obszarze lokalnym, podejmowanie działań mających na celu zapoznanie studentów z zadaniami wykonywanymi przez Straż Graniczną, wspólne realizowanie projektów badawczych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, współdziałanie w realizacji przedsięwzięć takich, jak: szkolenia, warsztaty, konferencje, wspólne publikacje naukowe.

Zawarte porozumienie jest oficjalnym potwierdzeniem działań, które są od dłuższego czasu realizowane wspólnie przez naszą Uczelnię i Ośrodek, zwłaszcza na płaszczyźnie przedsięwzięć naukowych. Między innymi 22 lutego br. zostało zorganizowane seminarium, którego tematem było „Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa – pojęcie, istota, system”. Sympozjum miało na celu wymianę myśli, poglądów oraz doświadczeń naukowych i aplikacyjnych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego między środowiskiem naukowym oraz praktykami.

Z kolei 15 marca 2012 roku grupa 50 studentów kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne uczestniczyła w wyjazdowym seminarium zorganizowanym przez Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Celem seminarium było zapoznanie się ze strukturą organizacyjną Ośrodka oraz z jego zadaniami, a także poznanie przez studentów systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych w powiecie lubańskim. Opiekunem grupy był dr Paweł Kobes, natomiast ze strony Ośrodka koordynatorem całego przedsięwzięcia była Pani Porucznik SG dr Barbara Kaczmarczyk.

Porozumienie o partnerstwie pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w LubaniuNajnowszymi inicjatywami były wspólne wydanie publikacji pt. „Zarządzanie kryzysowe”, składającej się z dwóch części oraz zorganizowanie konferencji naukowej pt. „Optymalizacja procesów zarządzania kryzysowego – II”, która odbyła się w dniach 5-6 września 2012 roku w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

Te wybrane działania są niezaprzeczalnym dowodem dynamicznej współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy i Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, co przyczynia się również do podnoszenia jakości kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

(pk)

<< POWRÓT


Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u