pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Edukacja i kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością

15 października 2012 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyło się Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt. „Edukacja i kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością”. Organizatorem przedsięwzięcia był Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Otwarcia konferencji naukowej dokonała dr Helena Babiuch - prorektor ds. dydaktyki i studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy, dr Jan Wojtaś - pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych PWSZ im. Witelona w Legnicy. Obradom natomiast wspólnie z dr Janem Wojtasiem przewodniczył Łukasz Banaszak.Edukacja i kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością

Dyskusje rozpoczęły się od wystąpienia dra Janusza Graszy, nauczyciela akademickiego naszej Uczelni, który przedstawił temat „Rozwiązywanie problemów związanych z dojrzewaniem psychoseksualnym osób niepełnosprawnych intelektualnie i motorycznie”. Poruszył w nim kwestie zagwarantowania indywidualnego rozwoju, ułatwiającego radzenie sobie sytuacjach typowych i problemowych oraz funkcjonowanie w środowisku szkolnym i poza nim. Osiągane w szkole sukcesy i zwycięstwa nad własną niesprawnością dają w przyszłości poczucie bezpieczeństwa, wartości i godności osobistej. Nowoczesna koncepcja psychologiczna traktuje rozwój psychoseksualny jako jedną linię życiową złożoną z wielu etapów, z których każdy pełni inne zadania rozwojowe, i z których każdy stanowi efekt przebiegu poprzedniego oraz przygotowanie do wejścia w etap następny. Tak ujęty rozwój seksualny nie stanowi odrębnej dziedziny życia, ale przy uwzględnieniu specyficznych własnych praw, wkomponowany jest w szeroko ujęty rozwój jednostki, zakorzeniony w dziedzictwie kulturowym grupy, z której jednostka się wywodzi

Edukacja i kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnościąNastępnie, Łukasz Banaszak omówił „Edukację permanentną osób z niepełnosprawnością – przymus czy świadomy wybór ?”, zaś mgr Iga Sobczyk z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poruszyła zagadnienie „Prozdrowotnego wpływu poszczególnych składników diety u osób z niepełnosprawnością”.

„Edukacja dzieci niepełnosprawnych umysłowo w kontekście poszerzania wyobraźni moralnej na wybranym przykładzie zajęć dydaktycznych” to z kolei referat przygotowany przez mgr Karinę Meller z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Złotoryi oraz mgra Michała Rydlewskiego z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas wystąpienia mówili oni o konieczności przestrzegania przez nauczycieli określonych zasad postępowania: rozumienia, że każde dziecko ma możliwości rozwoju; nieprzyjmowania w stosunku do dziecka żadnych kryteriów rozwojowych warunkujących jego uczestnictwo w zajęciach; uznania, iż najważniejsze w pracy jest odpowiednie komunikowanie się z dzieckiem. Natomiast same treści nauczania należy skupić wokół dwóch zagadnień: rozwijania umiejętności komunikowania się oraz nauki samodzielności i wiedzy o świecie. Szczególne miejsce w programie zajęć powinny zajmować zajęcia ekspresyjne, traktowane jako środek rozwijania i kształcenia umiejętności wyrażania uczuć. Duży nacisk należy także położyć na zajęcia terapii indywidualnej, co jest zrozumiałe z uwagi na rodzaj upośledzenia i konieczność przygotowania dla każdego dziecka odrębnej ścieżki terapeutycznej.

Po przerwie dr Joanna Szepankiewicz-Battek z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu omówiła „Edukację permanentną w kościołach protestanckich”, mgr Joanna Pawłowska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przedstawiła temat „Eugenika – szansą na rozwój ludzkości czy neonazistowska propaganda? Analiza zjawiska w kontekście etyki oraz prokreacji osób niepełnosprawnych fizycznie, psychicznie, społecznie” a mgr Jacek Mitka z PWSZ im. Witelona w Legnicy wygłosił wykład pt. „Efektywność rehabilitacji leczniczej w aktualnych realiach systemu ochrony zdrowia”.Edukacja i kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością

Na zakończenie zaprezentowane zostały dwa referaty. Mgr Marta Chmielewska – prezes Towarzystwa Miłośników Zofii Kossak w Legnicy zaprezentowała portret Zofii Kossak - pisarki znanej i nieznanej. Zofia Kossak-Szatkowska primo voto Szczucka (1889-1968) - to jedna z najwybitniejszych pisarek XX wieku, publicystka, współzałożycielka społeczno-katolickiej organizacji Front Odrodzenia Polski oraz Rady Pomocy Żydom Żegota. Odznaczona medalem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”. Współcześni mówili o niej „Duchowa księżna Pani pięknego Podbeskidzia” czy „Córka Sienkiewiczowa”. Książki tłumaczono niemal na wszystkie języki świata, są źródłem życiowej mądrości. Artystyczna wrażliwość pisarki, a także jej pracowitość, umożliwiają nam uczenie się historii świata, z bogatych w szczegóły barwnych powieści i opowiadań: „Pożoga” (1922), „Bursztyny”, „Krzyżowcy”, „Bez oręża”, „Król Trędowaty”, „Legnickie Pole” - jako jedna z powieści o tematyce śląskiej.

Na zakończenie dr Renata Stefańska-Klar z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu i Uniwersytetu Śląskiego Fili w Cieszynie omówiła „Wpływ edukacji permanentnej na wzrost jakości życia osób z niepełnosprawnością”.

(pk)

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

<< POWRÓT


Imieniny: Julity, Ludmiły, Zdobysława
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u