pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Studentki PWSZ im. Witelona w Legnicy na Baltic University

W kwietniu bieżącego roku w Rogowie odbyła się międzynarodowa ekologiczna konferencja zorganizowana przez Uniwersytet Bałtycki w ramach Baltic University Programme.

Program Uniwersytetu Bałtyckiego (BUP) powstał w szwedzkim mieście Uppsali w 1991 roku. Obecnie uczestniczy w nim blisko 220 uczelni i instytucji z 14 państw regionu Morza Bałtyckiego i od 3000 do 6000 studentów rocznie. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy w ubiegłym roku dołączyła do tego programu, czego efektem jest udział studentek naszej Uczelni w konferencji. Karolina Kiczka i Anita Neuman były pierwszymi uczestnikami takich obrad.  
Program koncentruje się na zagadnieniach zrównoważonego rozwoju, a także ochrony środowiska regionu Morza Bałtyckiego.  Działania te są realizowane w poprzez wymianę studentów, pracowników akademickich, badaczy, programów nauczania, treści programowych, wspólne badania i publikacje, konferencje, seminaria, szkoły letnie, rejsy naukowe po morzu itp.

Tematem rozważań uczestników konferencji było „Ecosystems: biodiversity, resources and wellbeing”. Dyskusje koncentrowały się wokół zagadnień  związanych z ekosystemami, ich różnorodnością i zasobami.

Do Rogowa zjechali studenci z 13 krajów regionu Morza Bałtyckiego, w tym z Polski. Osobliwością  tej edycji konferencji było to, że jej uczestnicy byli przedstawicielami aż 20 krajów i znaleźli się na niej studenci z Afryki, Grecji, Turcji i Wenezueli, którzy kształcą się na uniwersytetach w regionie Morza Bałtyckiego.

Wykłady prowadzone były przez specjalistów z branży przemysłowej i profesorów  z ośrodków akademickich w Polsce, Niemczech i Szwecji. Poruszały one problematykę regionu bałtyckiego, między innymi wyczerpywania się źródeł energii, zanieczyszczenia środowiska czy poszukiwania alternatywnych metod pozyskiwania energii.

Jednym z zadań uczestników było przygotowanie referatów dotyczących tematu konferencji i zaprezentowanie ich przed pozostałymi uczestnikami. Język nie stanowił większej bariery komunikacyjnej, gdyż większość uczestników posługiwała się językiem angielskim oraz niemieckim. Ponadto studenci brali także udział w dyskusjach, debatach i warsztatach. Jak zazwyczaj na konferencjach BUP, dyskusje były dwojakiego rodzaju: dyskusja między studentami, której przysłuchiwali się prowadzący zajęcia oraz tzw. „panel discussion”, podczas której studenci komunikowali się ze specjalistami w danej dziedzinie.
W programie konferencji znalazła się również wycieczka do Łodzi, gdzie zorganizowano tzw. „Baltic Debates”, w której wzięli udział uczestnicy BUP oraz studenci Uniwersytetu Politechnicznego w Łodzi. Tematem debaty było „Za czy przeciw energii atomowej”. Uczestnicy musieli zająć stanowiska mówców, sędziów oraz społeczeństwa.

W ostatni dzień konferencji odbyło się podsumowanie obrad. Zaproponowany został także system ewaluacji w celu uskutecznienia działań w ramach Programu Uniwersytetu Bałtyckiego. Każdy z słuchaczy miał też możliwość przedstawienia planu lub przedsięwzięcia, które później mogą być realizowane w ramach programu.

Udział w konferencji stanowił doskonałą okazję do pogłębienia wiedzy, podniesienia poziomu umiejętności interpersonalnych, poznania kultur innych krajów, a tym samym przełamywania stereotypów i poznania nowych przyjaciół. W przerwach między zajęciami organizowano wycieczki do muzeów, kina lub na wycieczki plenerowe.
 
<< POWRÓTImieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u