pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Student bliżej pracodawcy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, 31 maja bieżącego roku w Domu Studenta, przy ul. Mickiewicza 10, konferencją z udziałem ludzi nauki oraz biznesu zainaugurowała projekt „Bliżej realiów rynkowych – wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami”.

Student bliżej pracodawcyW ubiegłym roku Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 4 910 626,00 zł jako dofinansowanie tego projektu naukowego.

Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do 30 września 2014 roku wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Głogowie oraz Federacją Pracodawców Polski Zachodniej. Projekt przyczyni się między innymi do integracji środowisk akademickich oraz budowania pozytywnego wizerunku w otoczeniu pozaakademickim.

Takie trójstronne partnerstwo wpisuje się w ogólną strategię rozwoju szkolnictwa wyższego, a także odpowiada na zapotrzebowanie rynku zarówno regionalnego, krajowego, a także europejskiego w zakresie łączenia nauki z branżami przemysłowymi, biznesem oraz szeroko rozumianym sektorem usług.
Uroczystego otwarcia obrad dokonał Rektor PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. dra hab. inż. Ryszard K. Pisarski. Przywitał on przedstawicieli instytucji wspierających, w tym Rektora PWSZ W Głogowie prof. dra hab. Stanisława Czaję oraz przedstawicieli Federacji Pracodawców Polski Zachodniej. Następnie głos zabrał Kanclerz PWSZ im. Witelona w Legnicy mgr Jerzy Stefaniak, który omówił cele projektu.

- Projekt ma przede wszystkim pomóc młodym ludziom (studentom oraz absolwentom) w rozwoju własnych umiejętności, by sprostać wymaganiom pracodawców. W chwili obecnej nie wystarczający już jest dyplom ukończenia studiów wyższych, znajomość podstaw języka obcego, by znaleźć pracę po studiach. Wymagania pracodawców w stosunku do absolwentów wyższych uczelni stale rosną. To pracodawcy dyktują warunki na ciągle zmieniającym się rynku pracy. Osoba starająca się o pracę, musi już podczas procesu rekrutacji przekonać swojego przyszłego pracodawcę, że jest właściwym i pod każdym względem idealnym kandydatem. Dlatego z myślą o nich powstał ten projekt – mówił mgr Jerzy Stefaniak.

Projekt „Bliżej realiów rynkowych – wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami” ma w szerszym stopniu przyczynić się także do popularyzacji wiedzy nt. możliwości współpracy pracodawców ze środowiskiem naukowym. Z wielu przeprowadzonych badań wynika, że aż 20 % polskich przedsiębiorców nie posiada informacji o takich inicjatywach, a blisko 40 % nigdy nie próbowało nawiązać takiej współpracy.  Wielu przedsiębiorców – 56 % - w ogóle nie widzi potrzeby podejmowania współpracy z sektorem nauki, gdyż nie są przekonani co do wymiernych korzyści z tego płynących. Natomiast ci, którzy zdecydowali się taką współprace rozpocząć są zadowoleni – jest to już 68 % i przewiduje się tendencje zwyżkowe.Student bliżej pracodawcy

Ponadto Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy by przeciwdziałać zjawisku deficytu absolwentów kierunków inżynieryjsko-technicznych, a co za tym idzie, z niedużą liczbą studentów rozpoczynających naukę na tych kierunkach chce organizować zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki. Celem kursów wyrównawczych jest nadrobienie zaległości ze szkoły średniej z matematyki lub fizyki i przygotowanie uczestnika do studiów technicznych.

Realizowany projekt ma również stwarzać lepsze warunki rozwoju osób niepełnosprawnych. Ma to szczególnie istotne znaczenie wobec faktu, że w 2006 roku liczba osób niepełnosprawnych w Polsce wyniosła ok. 12,1 % ludności w wieku 15 lat i więcej. Przy tak dużej liczebności tylko co 7 osoba niepełnosprawna funkcjonuje na rynku pracy, podczas gdy w Unii Europejskiej jest to średnio co druga osoba. Przy czym w Polsce osoby niepełnosprawne są zatrudnione głównie na zamkniętym rynku pracy, czyli w zakładach pracy chronionej, gdzie w 2005 r. pracowało ok. 200 tys. osób niepełnosprawnych.

W dalszej części mgr Grażyna Laurowska z Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy  omówiła bariery przy wejściu na rynek pracy, po czym odbyło się przedstawienie sytuacji absolwenta na rynku pracy.

Następnie odbyło się wystąpienie mgr inż. Renaty Supranowicz – Dziekana Wydziału Zarządzania i Informatyki PWSZ im. Witelona w Legnicy, która zaprezentowała możliwości zwiększenia liczby absolwentów kierunków technicznych poprzez wsparcie dydaktyczne z matematyki i fizyki.
Z kolei dr Bogumiła Wątorek omówiła założenia ewaluacji projektu, a dr Jan Wojtaś przedstawił kwestię problemów zatrudniania osób niepełnosprawnych.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

<<POWRÓTImieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u