pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Kolokwia Witeloniana o starości

13 listopada 2012 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zorganizowała czwartą edycję międzynarodowego seminarium naukowego z cyklu „Kolokwia Witeloniana”. Tym razem uczestnicy konferencji prowadzili rozważania nad tematem „…ustąpcie młodym, zgłodniałym i silnym: my i wy wobec Człowieka Starego”.

Kolokwia Witeloniana o starościTegoroczne, czwarte już „Kolokwia Witeloniana” podjęły trudną problematykę starości. Temat został sformułowany od prowokacyjnych słów Zygmunta Krasińskiego „…ustąpcie młodym, zgłodniałym i silnym”. Ich założeniem była dyskusja nad różnymi postawami wobec człowieka starego, określonymi jako „my i wy”. Kontekstów tak ujętego tematu jest wiele: Dlaczego my i wy inaczej postrzegamy człowieka starego? Kim jest dla nas człowiek stary, a kim dla was? Czy „my” to starzy, a „wy” to młodzi?, a może takie podziały nie istnieją? Jak traktować starość? Czy powinna być jedynie rodzajem wewnętrznego doświadczenia, czy wspólnego doświadczania? Czy można o niej myśleć bez lęku i obaw?

Temat rozważań podsunęły szybkie przemiany zachodzące we współczesnym świecie, zauważalne przede wszystkim w technice i ekonomii, dotykają także życia społecznego. Człowiek, coraz bardziej wyzwalający się z przeszłości, odrzucający ją jako uciążliwy i zbędny balast na drodze do nowoczesności, już na progu dorosłości deklaruje gotowość szybkiej kariery zawodowej, wyścigu za luksusem i podporządkowania się zasadom nowej etyki, wspierającej nowy porządek społeczny. Jednocześnie w obowiązujący kanon przemian wpisują się młodość, uroda i sprawność fizyczna.

Obrady konferencji otworzył dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych mgr Edward Biegun, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego oraz dr hab. Barbara Jędrychowska.Kolokwia Witeloniana o starości

Prorektor ds. dydaktyki i studentów dr Helena Babiuch powitała wszystkich zgromadzonych i podkreśliła, że jest to już czwarte seminarium organizowane w tym cyklu, mimo, że początkowo planowano podobne obrady co kilka lat, udaje się je organizować rokrocznie.

Rozważania nad rolą człowieka starego podzielone były na trzy sesje plenarne.

W pierwszej poruszano następujące tematy: „Sytuacja psychologiczna człowieka starszego w kulturze młodości” – prof. nadz. dr hab. Maria Straś-Romanowska – Uniwersytet Wrocławski, „Fenomen afirmacji starości wobec jej stygmatyzacji w trudnej ponowoczesności” – prof. nadz. dr hab. Jerzy Semków – Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, „Miejsce religii w życiu seniora” – prof. nadz. dr hab. Eleonora Sapia-Drewniak – Uniwersytet Opolski, „Sędziwością u ludzi jest mądrość…(biblijne i filozoficzne rozumienie starości)” – ks. dr Jan Pazgan – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy.

Po przerwie odbyła się druga sesja plenarna, w trakcie której wygłoszone zostały następujące referaty: „Medyczne determinanty jakości życia osób starszych” – dr n. med. Jolanta Bielawska - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, „Młodzi starszym: kilka uwag na temat medycznej opieki koordynowanej w Polsce” – mgr Paweł Nawara – Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawie, „Komunikowanie się osób w okresie późnej dorosłości” – dr Barbara Koc-Kozłowiec – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, „Instruktor szkoleń komputerowych w oczekiwaniach i ocenie Seniorów – wnioski z badań przeprowadzonych w ramach projektu @ktywny Senior” – dr Ewa Jurczyk-Romanowska – Uniwersytet Wrocławski, „Przeciwko stereotypom starosci” – mgr Małgorzata Buchla - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy.

Kolokwia Witeloniana o starościW trzeciej sesji plenarnej zaprezentwano wystąpienia: „Człowiek stary w przestrzeni syberyjskiego zesłania: między literaturą romantyczną a historią” – dr hab. Barbara Jędrychowska - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, „Obraz starego górala w literaturze tatrzańskiej” – dr Anna Haratyk – Uniwersytet Wrocławski, „Obraz starości w języku i kulturze” – dr Wiesława Troszczyńska-Nakonieczna - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, „Starość, która przynosi lęk i osamotnienie – hermeneutyczna rekonstrukcja obrazu życia zawarta w listach pożegnalnych samobójców” – dr Arkadiusz Urbanek - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy.

Zamierzeniem twórców tej formy spotkań, zainicjowanych w 2009 roku i odbywających się cyklicznie było stworzenie dogodnej płaszczyzny wymiany myśli przedstawicieli nauk pedagogicznych i humanistycznych oraz dziedzin pokrewnych - filozofii, psychologii, socjologii, historii, etnologii, teologii, wokół aktualnych problemów, nurtujących środowiska związane zawodowo z uczeniem, kształceniem, studiowaniem, czy wreszcie wychowaniem na różnych poziomach zorganizowania tych ważnych procesów, zarówno w ich formie zinstytucjonalizowanej jak i pozainstytucjonalnej. Ujęcie interdyscyplinarne daje szansę na pogłębione rozważania nad podejmowaną problematyką.

(pk)

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

<< POWRÓT


Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u