pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Edukacja ustawiczna i rehabilitacja lecznicza osób z niepełnosprawnością

3 grudnia 2012 r.  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbędą się obrady w ramach Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego pt. „Edukacja ustawiczna i rehabilitacja lecznicza osób z niepełnosprawnością”, które jest organizowane przy udziale Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy.

Dynamiczny rozwój nauk społecznych i humanistycznych implikuje zmianę rozumienia takich pojęć jak zdrowie i choroba. Pacjent stał się klientem, zaś choroba przestała być czymś wstydliwym,  za sprawą humanizacji ochrony zdrowia nawet najcięższe jednostki chorobowe przestały być tematem tabu. Jest faktem oczywistym że tak szczególna grupa jaką stanowią osoby z niepełnosprawnością, wymaga interdyscyplinarnej i humanistycznej edukacji i rehabilitacji.

Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt. „Edukacja ustawiczna i rehabilitacja lecznicza osób z niepełnosprawnością" ma na celu interdyscyplinarny dyskurs społeczności badaczy i praktyków, zajmujących się na co dzień edukacją ustawiczną osób z niepełnosprawnością oraz rehabilitacją leczniczą (w tym również rehabilitacją kulturową i rehabilitacją psychologiczną).

Badacze zajmujący się tą problematyką wskazują również na potrzebę integracji wszystkich potencjałów osoby z niepełnosprawnością, zwieńczeniem tych działań jest mobilność na otwartym rynku pracy, ma to miejsce tylko wtedy gdy stosuje się ujęcie restrykcyjne i przedsiębiorczość osób niepełnosprawnych traktuje się jako sposób budowania czegoś nowego praktycznie z niczego, akcentuje się umiejętność wykorzystywania pomysłów i zasobów niedostrzegalnych dla innych.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej 123 w budynku C. Obradom przewodniczą dr Jan Wojtaś oraz  Łukasz Banaszak. Uczestnikami seminarium są zarówno praktycy i teoretycy a także studenci.

Program seminarium:

- 10:00-10:10 – otwarcie obrad seminarium naukowego:

dr Helena Babiuch - Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy
mgr Krystyna Wiercińska - Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy
dr Jan Wojtaś - Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych PWSZ im. Witelona w Legnicy

- 10:10-10:25 - „Rehabilitacja lecznicza i społeczna osób uzależnionych” - mgr Dariusz Bełdowski - Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR” w Legnicy,

- 10:25-10:40 - „Edukacja ustawiczna i rehabilitacja lecznicza osób z niepełnosprawnością” - lic. Łukasz Banaszak - PWSZ im. Witelona w Legnicy, Polskie Towarzystwo ADHD w Krakowie,

- 10:40-10:55 - „Rodzinna osoby niepełnosprawnej a funkcjonowanie wewnątrzrodzinne i społeczne”- mgr Krystyna Wiercińska - Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy,

- 10:55-11:10 - „Edukacja ustawiczna – obszary exclusive” - mgr Robert Siarkiewicz - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy,

- 11:10-11:30 - „Pomiędzy geniuszem i zbrodnią - trudności poznawania zjawisk i ograniczone szanse uspołecznienia” - dr Arkadiusz Urbanek - Uniwersytet Wrocławski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy,

- 11:30-11:45 – przerwa

- 11:45-12:00 - „Rehabilitacja psychologiczna osób z niepełnosprawnością” - mgr Dorota Domińska-Werbel - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy,

- 12:00-12:15 - „Homofobia jako problem społeczny” - dr Joanna Szczepankiewicz-Battek - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Parafia Ewangelicko-Reformowana we Wrocławiu,

- 12:15-12:30 - „Klauzula fanatyzmu” - mgr Joanna Pawłowska - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

- 12:30-12:45 – „Innowacyjne metody wspierania aktywności społecznej osób z niepełnosprawnościami w działaniach organizacji pozarządowych na Dolnym Śląsku” - dr Małgorzata Franczak Fundacja Eudajmonia we Wrocławiu,

- 12:45-13:00 - „Podejście oparte na Otwartym Dialogu (ODA) narzędziem szybkiego powrotu do aktywności edukacyjnej i zawodowej oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnością psychiczną” - dr Katarzyna Różyło - Poradnia Życia Rodzinnego „Sychar” we Wrocławiu,

- 13:00-13:15 - „Edukacja ustawiczna osób niepełnosprawnych - wybrane przykłady i ich omówienie” -  mgr Natalia Ruman - Uniwersytet Śląski w Katowicach,

- 13:15-13:30 - „Rehabilitacja pacjenta po udarze niedokrwiennym mózgu- studium przypadku” - mgr Justyna Bujak - Uniwersytet Zielonogórski,

- 13:30-14:30 - przerwa

- 14:30-14:45 - „Edukacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością na przykładzie Tallinna Heleni Kool w Estonii” -  mgr Damian Dudała - Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Collegium Civitas w Warszawie,

- 14:45-15:00 - „Identyfikacja i potwierdzanie kwalifikacji w edukacji nieformalnej i pozaformalnej - stan obecny, dążenia i perspektywy” - dr Agnieszka Piasecka - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu),

- 15:00-15:15 - „Edukacja ustawiczna i poradnictwo całożyciowe osób z niepełnosprawnością” - lic. Magdalena Kasprzak - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy,

- 15:15-15:30 - „Rehabilitacja lecznicza osób z niepełnosprawnością” - mgr Jacek Mitka - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy,

- 15:30-15:45 - „Prezentacja działalności firmy szkoleniowej” - dr Norbert Szczęch (Prezes Zarządu firmy szkoleniowo-odszkodowawczej „Recepta Na Sukces”

- 15:45-16:00 - „Społeczna samotność” - mgr Kamil Błaszczyński - Uniwersytet Wrocławski,

- 16:00-16:15 - „Edukacja ustawiczna i rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych” - mgr Dariusz Stefaniak - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy,

- 16:15-16:30 - „Innowacyjne sposoby nauczania a osoba niepełnosprawna” -  mgr Paweł Łuczkiewicz - Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu,

- 16:30-16:45 - „Zdrowe żywnie osób z niepełnosprawnością” - mgr Iga Sobczyk - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

- 16:45-17:15 – „Legniczanie fundatorami i mecenasami kultury i dziedzictwa naszego miasta” - mgr Marta Chmielewska - Prezes Towarzystwa Miłośników Twórczości Zofii Kossak w Legnicy,

- 17:15-17:30 - „Radość odzyskania – prezentacja książki“ - mgr Aleksandra Kożuszek - Fundacja Akademia Rozwoju i Przedsiębiorczości we Wrocławiu,

- 17:30-17:55 - podsumowanie

(łb)

<< POWRÓT

Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u