pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Akademia rozwoju dla osób 50+

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy została wybrana spośród 214 beneficjentów i znalazła się w gronie 26 projektodawców, którzy otrzymali dofinansowanie na realizację projektu pn. „Akademia rozwoju kompetencji informatycznych i językowych 50+”.

Projekt realizowany będzie w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Podziałanie 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W okresie od 1 grudnia 2012 roku do 30 września 2014 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy realizować będzie projekt, który skierowany jest do pracujących i bezrobotnych osób w wieku 50 +, zameldowanych na terenie subregionu legnickiego, którzy z własnej inicjatywy zainteresowani są podniesieniem swoich umiejętności i kompetencji.

Głównym celem projektu jest podwyższenie i rozwój kompetencji w zakresie umiejętności technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz znajomości języków obcych wśród uczestników szkoleń. Docelowo wsparciem objętych zostanie 120 osób. W ramach projektu zorganizowane zostaną dwie dwu semestralne edycje szkolenia językowego oraz dwie edycje szkolenia ICT.

Organizowane szkolenia są bezpłatne i zakończą się certyfikacją.  Projekt w całości współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi 388.213,96 zł.

(msz)

<< POWRÓT


Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u