pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Determinanty rozwoju regionalnego – stan obecny i kierunki zmian

I Edycja Konferencji Naukowej pn. „Determinanty rozwoju regionalnego – stan obecny i kierunki zmian” odbyła się 16  września br. w naszej Uczelni. Obrady przygotowali pracownicy  Wydziału  Zarządzania i Informatyki. Honorowy Patronat nad konferencją objęli prof. dr hab. inż. Ryszard Pisarski, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły im. Witelona w Legnicy; mgr Tadeusz Krzakowski, Prezydent Miasta Legnicy; dr Adam Grabowiecki – prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz dr Janusz Prus – Przewodniczący Rady Wykonawczej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

Celem konferencji było przedstawienie ekonomicznych, społecznych i technologicznych uwarunkowań rozwoju regionalnego. W szczególności zaś identyfikacja ekonomicznych, społecznych i technologicznych szans i zagrożeń rozwoju regionu legnickiego. Dodatkowo uczestnicy próbowali określić scenariusz dalszego rozwoju naszego regionu w tych dziedzinach.

Referenci zajmowali się blokach tematycznymi dotyczącymi przemian strukturalnych regionu, scenariuszy rozwoju regionu, rozwojowi i innowacyjności przedsiębiorstw, finansowaniu rozwoju regionalnego, kapitału ludzkiego, rozwoju infrastruktury regionu, gospodarki opartej na wiedzy, turystyki kulturowej oraz  samorządu terytorialnego i zrównoważonego rozwoju.

Po powitaniu zaproszonych gości i uczestników obrad rozpoczęła się pierwsza sesja konferencji pn. „Przemiany strukturalne regionu” od wystąpienia dyrektora Departamentu Inwestorów i Rozwoju w Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Wiesława Sowińskiego. Następnie dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska zaprezentowała  „Przemiany strukturalne regionu dolnośląskiego” a dr Dariusz Sobotkiewicz  „Przeobrażenia strukturalne w oddziale niemieckiego koncernu z    siedzibą w Polkowicach”.

Podczas drugiej sesji zatytułowanej „Kapitał ludzki a rozwój regionalny” swoje referaty zaprezentowali prof. dr hab. Maria W. Kopertyńska pt. „Rozwój kompetencji pracowników szansa rozwoju organizacji gospodarczych” ,  dr Jan Budka -  „Uwarunkowania efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w     przedsiębiorstwie” ,  mgr Nadine Bednarz – „Wpływ edukacji na rozwój kapitału ludzkiego i rozwój regionu” oraz dr Jan Wojtaś – „Ludzie, węgiel, środowisko - refleksje socjologiczne”.

Trzecia sesja konferencji zajmowała się zagadnieniem „Turystyka a rozwój regionalny”. Rozpoczęło ją wystąpienie prof. dr hab. Krzysztofa Mazurskiego pt. „Architektura ewangelicka w przestrzeni turystycznej Dolnego Śląska”. Następnie dr  Joanna Szczepankiewicz-Battek, przedstawiła zagadnienie -  „Wielokulturowość regionu legnickiego jako element  turystyki kulturowej” oraz  „Geoturystyka”. Na zakończenie tej części mgr Dariusz Wędzina zaprezentował referat pt. „Atrakcyjność kulturowa Dolnego Śląska determinantą rozwoju turystyki w Regionie - szanse i zagrożenia”.

W ostatniej części obrad inż. Joanna Zakrzewska i mgr Piotr Tworkowski przedstawili „ Otwarte imprezy sportowe jako przedmiot działalności organizacji pozarządowych oraz  ich znaczenie dla rozwoju i integracji społeczności lokalnych” a  mgr Małgorzata Tatys „Możliwości rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w regionie na  przykładzie „Zaprol sp.z oo”.

Na zakończenie konferencji odbyła dyskusja podsumowująca obrady. Obecnie planowane jest wydanie monografii, zawierającej wszystkie referaty wygłoszone w trakcie obrad.

Konferencja w zamierzeniach organizatorów ma być przedsięwzięciem cyklicznych, odbywającym się co dwa lata.

<<POWRÓT
Imieniny: Julity, Ludmiły, Zdobysława
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u