pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ zaprasza na szkolenia

Centrum Kształcenia Ustawicznego działające przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy oferuje szkolenia. Aktualna oferta obejmuje sześć takich przedsięwzięć. Są to: savoir vivre i etykieta – czyli rzecz o ponadczasowej elegancji, efektywna praca w zespole, profesjonalne wystąpienia publiczne, umiejętności interpersonalne – wywieranie wpływu na ludzi, efektywne zarządzanie czasem oraz skuteczna komunikacja interpersonalna.

Jak pracować w zespole?

Szkolenie efektywna praca w zespole ma na celu poznawanie procesów rządzących tworzeniem się grupy, poznanie występujących ról grupowych, poznanie własnych, najczęściej pełnionych ról grupowych, poznanie zasad twórczego wykorzystania różnorodności grupy. Zajęcia adresowane są do wszystkich osób, które pracują z grupami i są zainteresowane lepszym rozumieniem zachowania uczestników grupy i zwiększeniem elastyczności w reagowaniu na ich potrzeby, menedżerów zaangażowanych w podnoszenie efektywności zespołów, osób zamierzających pracować w zespole, którym zależy na poznaniu procesów zachodzących w grupie, zwiększaniu efektywności i utrzymywaniu dobrej atmosfery współpracy.

Zapanuj nad głosem, czyli…

Profesjonalne wystąpienia publiczne to szkolenie, którego celem jest poznawanie zasad budowania wizerunku profesjonalnego mówcy, poznanie zasad przygotowania płynnego wystąpienia, zapoznanie z metodami analizy własnego potencjału. Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które w swojej pracy muszą występować przed szerszym audytorium w czasie prezentacji produktowych i merytorycznych, seminariów, konferencji, spotkań z partnerami biznesowymi oraz pracownikami w związku z czym odczuwają potrzebę rozszerzenia umiejętności z zakresu wystąpień publicznych, a zarazem chcą wzmocnić siłę i sugestywność swojego przekazu

Wywieranie wpływu na innych

Celem szkolenia umiejętności interpersonalne - wywieranie wpływu na ludzi jest rozpoznawanie poprzez język wewnętrznych doświadczeń ludzi, poznanie technik wywierania wpływu społecznego, poznanie konstrukcji lingwistycznych stosowanych w wywieraniu wpływu na doświadczenia i zachowania ludzi. Szkolenie przeznaczone jest dla  menedżerów, pracowników jednostek administracji publicznej i samorządowej, wszystkich osób, które chciałyby posiadać wiedzę z zakresu psychologii społecznej, aby efektywniej i skuteczniej współpracować z partnerami w biznesie i nie tylko.

Jak znaleźć więcej czasu?

Efektywne zarządzenie czasem to szkolenie, którego celem jest poznanie technik zarządzania czasem w pracy, poznanie metod efektywnej organizacji czasu, poznanie reguł wyznaczania celów SMART, poznanie technik automotywacji, umiejętność identyfikacji przeszkód w efektywnej organizacji pracy i wykorzystania czasu. Szkolenie adresowane jest do osób pełniących funkcje kierownicze, osób na samodzielnych stanowiskach,  wszystkich, którzy uważają, że mogliby pracować efektywniej bez zbędnych napięć i stresów podczas wykonywania zadań, posługując się odpowiednimi technikami organizacji zadań w czasie, osób, które w życiu prywatnym nie radzą sobie z wyznaczaniem i osiąganiem celów oraz odczuwają brak czasu na ważne dla nich aktywności życiowe.

Poznaj etykietę biznesu

Celem szkolenia savoir vivre i etykieta - czyli rzecz o ponadczasowej elegancji jest poznawanie zasad dotyczących precedencji, poznanie zasad etykiety stołu,  zapoznanie z zasadami dress codu. Szkolenie adresowane jest do menedżerów, którzy uczestniczą w spotkaniach biznesowych, pracowników jednostek administracji publicznej i samorządowej, osób które organizują spotkania z kluczowymi klientami, przedstawicielami władz, samorządów oraz wszystkich osób, które chciałyby posiadać wiedzę z zakresu savoir vivre'u i etykiety.

Jak mówić, żeby się zrozumieć?

Skuteczna komunikacja interpersonalna to szkolenie, którego celem jest  zapoznanie z rodzajami komunikacji, wykrycie pułapek nieefektywnego kontaktu, rozpoznanie własnych barier komunikacyjnych, poznanie reguł skutecznej komunikacji, zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu aktywnego słuchania, pogłębienie wiedzy na temat prawidłowej informacji zwrotnej. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które chcą zwiększyć swoje umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji interpersonalnej.

Zasady rekrutacji

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest złożenie: formularza zgłoszeniowego, kserokopii dowodu osobistego oraz dowodu wpłaty lub oświadczenia zakładu pracy (bądź innej instytucji) o finansowaniu szkolenia.

Zgłoszenie należy złożyć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A,  pok. nr 104, budynek C lub przesłać pocztą.

Szczegóły na stronie: http://www.cku.pwsz.legnica.edu.pl/

(msz)

<< POWRÓTImieniny: Halszki, Heleny, KarolaWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u